Det er blandt andet Letbane-byggeriet, der vil skabe nye arbejdspladser i hovedstadsregionen.
Det er blandt andet Letbane-byggeriet, der vil skabe nye arbejdspladser i hovedstadsregionen.

Ny indsats skal give lærepladser og ruste ledige til job i byggebranchen

Politik

18/1/18 8:54

Region Hovedstaden

De kommende år byder på store anlægsbyggerier i hovedstadsområdet. Men allerede nu er der i bygge- og anlægsbranchen mangel på medarbejdere med de rette kompetencer.

Derfor er Region Hovedstaden gået sammen med en række partnere om indsatsen Vækstkritiske Kompetencer – Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen. Indsatsen skydes i gang med et Kick Off-arrangement, som afholdes i dag i LO Hovedstaden.

Læs mere fra Region Hovedstaden

Du kan læse flere historier fra og om Region Hovedstaden på temasiden her

Målet er at opkvalificere flere, så de får de kompetencer, byggebranchen får brug for. Det gælder fx ledige ufaglærte og faglærte, jobskiftere som ønsker af skifte jobområde og herboende udlændige, som er beskæftiget i byggeriet.

- Med vores fælles indsats kan vi hjælpe nogle mennesker med at fodfæste på det arbejdsmarked, som de ellers ville stå uden for. Samtidig kan vi afhjælpe noget af den mangel på kompetent arbejdskraft, som risikerer at udfordre de planlagte anlægsprojekter, fordi virksomhederne ikke kan skaffe de nødvendige medarbejdere”, siger Lars Gaardhøj (S), formand for erhvervs- og vækstudvalget i Region Hovedstaden.

Som afsæt for Kick Off-arrangementet har parterne fået udarbejdet en foranalyse, der skal understøtte rekrutteringsindsatsen ved at samle eksisterende viden. Læs mere på www.hovedstadensrekrutteringsservice.dk/nyheder

Fakta om projektet:

  • Det samlede budget for indsatsen er i alt 10,67 mio. kr. Heraf har Region Hovedstaden finansieret 8 mio. kr.
  • Indsatsen løber fra udgangen af 2017 til 2020.
  • Parterne i projektet er Region Hovedstaden, Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS), Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS), LO Hovedstaden, Hovedstadens Letbane og Metroselskabet A/S, KKR Hovedstaden, 3F, Dansk Byggeri, Nyt Hospital Nordsjælland, Frederiksborgcentret, de to VEU-centre i Region Hovedstaden samt Danske erhvervsskoler og Gymnasier sammen med de 29 kommuner i Region Hovedstaden undtagen Bornholm.

Målene for projektet er:

  • 150 i job og 100 i opkvalificering med efterfølgende job årligt, dvs. i alt 750 i den tre-årige projektperiode. Derudover kommer de allerede fastsatte mål på 500 ordinære jobs i Hovedstadens Rekrutteringsservice fra projektstart og frem til udgangen af 2018, og 150 i Nordsjællands Rekrutteringsservice i 2017. Måltallet for 2018 er endnu ikke besluttet.
  • Fastholde mellem 75-100 udenlandske bygningsarbejdere.
  • Flere elever i praktikpladser hos både danske og udenlandske virksomheder. -

Annonce