Ny regional forskningsenhed bygger bro i sundhedsvæsnet

Velfærd

23/01/2014 13:01

Freja Eriksen

En kvinde med psykiske lidelser sidder alene i sin lejlighed netop vendt hjem efter en indlæggelse på psykiatrisk hospital. Hvordan sikrer vi, at hun ikke føler sig overladt til sig selv og bliver utryg? Sådanne spørgsmål skal ny regional forskningsenhed hjælpe med at undersøge og finde svar på.

Region Hovedstaden har oprettet en ny Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE), som skal sikre sammenhæng i sundhedsvæsnet på kryds af de forskellige sektorer.

Skal undgå ”huller” i overgangene
En ældre diabetespatient er i behandling på hospitalet, hvor han får ordineret sin medicin. Hjemme har han brug for hjælp til at få taget medicinen dagligt på de rigtige tidspunkter og i de rigtige mængder. Dette hjælper kommunens hjemmehjælper med. Dette er blot et enkelt eksempel på de utallige steder, hvor de sundhedsydelser, vi modtager, krydser forskellige faggrænser og forskellige sektorer.

- I hver eneste overgang er der risiko for, at der kan opstå et ”hul”, og hvis vi ikke passer på, kan vi risikere, at især de svagere og mest udsatte patienter kan falde i. Derfor er jeg meget glad for, at vi har fået etableret den nye forskningsenhed, som skal sikre kvalitet og sammenhæng i projekter, der går på tværs af hospitaler og kommuner. Det må ikke blive borgerens hovedpine, om behandlingsansvaret flytter fra én myndighed til en anden undervejs i forløbet, siger Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Nedbryde barrierer mellem sektorerne  
TFE skal bygge bro mellem forskning og praksis og sikre kvaliteten i projekter, der går på tværs af hospitaler, kommuner, almen praksis og andre sundhedsfaglige grupper.

- Vores opgave er at sætte nye projekter i gang og være med til at kvalificere de mange gode initiativer, der allerede er i dag. Vi har en stærk tradition for forskning på regionens hospitaler, og derfor kan vi være med til at sikre kvaliteten i de tværsektorielle projekter. Formålet med den nye enhed er, at patienten oplever den bedst mulige sammenhæng i sit behandlingsforløb, fortæller Carsten Hendriksen, forskningsleder af TFE.

Fakta

  • TFE er fysisk placeret på Bispebjerg Hospital sammen med Afdeling for Sammenhængende Patientforløb 
  • Enheden består af 4 forskere samt en forskningssekretær.
  • Potentielle tværsektorielle projekter kan få hjælp i TFE – og ikke kun dem, der modtager finansiel støtte fra den såkaldte TVÆRS-Pulje, der rummer 4 millioner kroner til tværsektorielle forsknings- og udviklingsprojekter i regionen.
  • I projekter, der helt eller delvis finansieres af TVÆRS-Puljen, skal TFE som minimum deltage i udvalgte projektmøder for at bidrage til at sikre fremdrift og videnskabelig kvalitet

Mest Læste

Annonce