Region H er en af Europas førende innovationsregioner

10/01/2013 09:28

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden er i top fem over Europas mest innovative regioner. Sidst i 2012 lancerede Europa-Kommissionen Regional Innovation Scoreboard (RIS) for 2012, der sammenligner, hvor innovative regionerne i Europa er.

RIS sammenligner 190 regioner fra hele EU samt fra Kroatien, Norge og Schweiz.

Innovation Union Scoreboard er baseret på 12 parametre, herunder human ressources, andelen af private og offentlige investeringer i forskning, offentlig-private partnerskaber og forskellige mål for SMV’er.

Store regionale forskelle internt

Undersøgelsen viser, at der er store forskelle mellem de europæiske lande men også internt i landene. Hovedstadsregionerne er typisk førende på innovationsområdet. Danmark er det land, hvor der er 2. størst forskel på innovationsniveauet i hovedstadsregionen kontra de øvrige regioner. Bemærk at hovedstadsregionen dækker over hele regionen og ikke blot hospitaler, psykiatri og praksissektor.

Region Hovedstaden som ”høj-innovationsleder”
Foruden de fire kategorier skelner RIS mellem, hvorvidt en region er høj, mellem eller lavt innovativ inden for de fire kategorier. Region Hovedstaden er i undersøgelsen i top fem som en ”høj-innovationsleder” sammen med få andre regioner i Nord- eller Centraleuropa. 

Gode til at tiltrække forskningsmidler fra FP7
Undersøgelsen viser også en sammenhæng mellem, hvor innovativ en region er, og om regionen tiltrækker forskningsmidler eller strukturfondsmidler. Mere end 90 pct. af de regioner, som er førende i forhold til at tiltrække EU-forskningsmidler er også ledende inden for innovationsområdet. Region Hovedstaden ligger således også i top med hensyn til at trække forskningsmidler fra FP7. Omvendt tiltrækker de mindre innovative regioner meget få forskningsmidler. 

Mest Læste

Annonce