Region Hovedstaden genåbner budgettet for 2015

Ledelse

06/03/2015 09:42

Nick Allentoft

En regnefejl i Sundhedsministeriet, priser i himmelflugt på ny sygehusmedicin og stigende udgifter til medicintilskud presser budgetterne i Region Hovedstaden.
Da Danske Regioner og regeringen sidste år indgik en økonomiaftale for 2015, undervurderede parterne, hvor store udgifterne til medicintilskud - altså den medicin lægerne fx udskriver til deres patienter - reelt vil blive.   Sammen med en regnefejl på 40 mio. kroner i Sundhedsministeriet på de såkaldte DRG-takster - det vil sige de penge, som regionerne får for at behandle syge borgere - og med store og uforudsete prisstigninger på ny sygehusmedicin, betyder det samlet set, at Region Hovedstadens forretningsudvalg (med undtagelse af Enhedslisten) har besluttet at gennemføre flere effektiviseringer for at få enderne til at mødes.   Derfor beder Region Hovedstadens administration nu sine virksomheder og hospitaler om at melde tilbage, hvor de kan omprioritere og effektivisere - så vidt muligt uden at det går ud over patienterne.   "Det er rigtig ærgerligt, men vi står med en kæderække af udefrakommende ting, som presser vores økonomi. Derfor har vi politikere nikket ja til at genåbne budgettet for 2015 for at finde op til 150 mio. kroner - og til næste år øges presset til mindst 225 mio. kroner. Det kan godt blive mere", forklarer regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).   Hun understreger, at pengene til meget ny sygehusmedicin også kommer patienter til gavn, fx i behandlingen af leverbetændelse (hepatitis C).   Der kan stadig investeres "Den nye medicin har mange fordele for os som borgere og patienter - men faktum er også, at priserne på de nye præparater er i himmelflugt. Og når vi skal finde så mange penge, så kan det naturligvis mærkes. Men jeg vil gerne understrege, at patienterne stadig skal kunne regne med en tryg og god kvalitet", siger Sophie Hæstorp Andersen.   Hun henviser eksempelvis til, at regionsrådet i Region Hovedstaden i efteråret 2014 besluttede en historisk stor omlægning i regionen, hvor man også vil spare på administration og praktiske udgifter, som ikke rammer behandlingen. Beslutninger, der betyder, at der trods alt skal spares mindre nu og her, end det ellers ville have været tilfældet.   "Det er utroligt vigtigt for os politikere, at vi finder løsninger, der så vidt muligt skåner patienten og behandlingskvaliteten - derfor finder vi også midler til at kunne investere og styrke områder i sundhedsvæsenet. Men økonomien er enorm stram", understreger regionsrådsformanden.     FAKTA: Sådan er processen   · Region Hovedstadens administration har foretaget en foreløbig opgørelse, som viser, at der i 2015 skal effektiviseres og omprioriteres for op til 150 mio. kroner i 2015 og 225 mio. i 2016. Beløbene er foreløbige.   · I de kommende måneder skal hospitaler, administration og virksomheder i regionen vurdere og melde tilbage til regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor de kan omprioritere og effektivisere.   · Før sommerferien mødes regionsrådet i Region Hovedstaden for at drøfte situationen i 2015. Resultatet af disse drøftelser indarbejdes i det kommende budgetforslag for 2016. De afsluttende budgetdrøftelser og fastlæggelse af regionens budget for de kommende år vil ske efter sommerferien.

Mest Læste

Annonce