Region Hovedstadens Psykiatriudvalg tilfreds med initiativer mod overmedicinering

27/06/2012 09:09

Region Hovedstaden

- Kommunikationen mellem psykiatrien og regionsrådet skal dog samtidig blive mere åbenRegion Hovedstadens Psykiatri- og Socialudvalg har tirsdag den 26. juni holdt et ekstraordinært møde om overmedicinering i psykiatrien med udspring i Psykiatrisk Center Glostrup.Få baggrund her:

- "Nyt eksperthold skal vurdere medicindoser" og 
- "Eksterne eksperter skal vurdere medicineringspraksis i region hovedstadens psykiatri"

Udvalget har haft en grundig drøftelse af sagen og udtrykt sin bekymring over sagen og dens forløb. Udvalget har diskuteret den række af initiativer og undersøgelser, der er blevet iværksat i Region Hovedstadens Psykiatri. Derudover er udvalget blevet orienteret om regionens ledelsesmæssige tiltag.

På den baggrund udtrykker formanden for Psykiatri- og Socialudvalg, Arly Eskildsen (SF) tilfredshed med de initiativer, som er sat i værk.


- Der er lyttet til den kritik, som har været af bl.a. sammensætningen af en taskforce og der er truffet de rette beslutninger for at få styr på både medicinering og de ledelsesmæssige svigt. Det er vi meget tilfredse med, siger Arly Eskildsen.

Rækken af igangværende initiativer og undersøgelser er:

- Nedsættelse af en primært ekstern ekspertgruppe bl.a. med repræsentanter fra somatikken og de fire øvrige regioner m.fl., hvor koncerndirektør Katja Kayser er formand.

- En undersøgelse af brugen af en række antipsykotiske præparater samt det beroligende middel midazolam i hele Region Hovedstadens Psykiatri.

- En gennemgang af patientjournaler for at undersøge om patienter har været udsat for unødig risiko i behandlingen med den antipsykotiske medicinolanzapin.

- Et midlertidigt loft for doseringen af antipsykotisk medicin.

Udvalget har også drøftet, hvordan det kan sikres, at de ”visioner for fremtidens psykiatri” som regionsrådet har vedtaget kan implementeres på den mest hensigtsmæssige måde. Også på dette område nedsættes en arbejdsgruppe med koncerndirektør Katja Kayser som formand, som går i gang med arbejdet efter sommerferien.

Udvalgsmedlemmerne er også tilfredse med, at en arbejdsgruppe får til opgave at se på, hvordan der kan sikres tilstrækkeligt åbne og gennemsigtige kommunikationsveje fra centerniveau i psykiatrien og hele vejen op til det politiske niveau i Region Hovedstaden.

- Vi holder fast i den kurs på psykiatriområdet, som regionsrådet har udstukket. Men vi kan ikke tillade konsekvent overmedicinering som en del af behandlingen, og det signal skal sendes ud til alle i psykiatrien, siger Arly Eskildsen.

Udvalget afventer nu embedslægernes undersøgelse af forholdene på Psykiatrisk Center Glostrup.

Mest Læste

Annonce