Region: Politikere og hospitalsansatte skal i tættere dialog

Politik

20/12/17 10:21

Nick Allentoft

Politikerne i Region Hovedstaden har besluttet at nedsætte et dialogforum, der skal give en direkte og mere uformel dialog om Sundhedsplatformen mellem de sundhedsfaglige ledere og medarbejdere og politikerne

Med SP-Dialogforum ønsker samtlige partier i regionsrådet at fremme åbenheden og debatten om udviklingen af Sundhedsplatformen, arbejdsgange og udfordringer for medarbejderne, behandling af og kommunikation med patienterne osv. Dermed følger de op på konstitueringsaftalen efter valget.

Læs mere fra Region Hovedstaden

Du kan læse flere historier fra og om Region Hovedstaden på temasiden her

"Der har været et stort ønske fra både personale og politikere om at få en mere direkte kontakt - det skal dette dialogforum give rum til. Vi har sat et mål om, at det skal blive lettere at være patient, lettere at være medarbejder og at kvaliteten og patientsikkerheden højnes - så vi kommer til at følge Sundhedsplatformens udvikling tæt," siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Alle deltagere kan foreslå emner til drøftelse i SP-Dialogforum, dvs. både faste punkter, der aftales på forhånd, og aktuelle emner under punktet "aktuelt". Formålet med dette 'tomme' punkt er dels at understøtte den frie og åbne drøftelse mellem hospitalspersonale, politikere og administration, dels at sikre aktualiteten i emnerne, dvs. fx at drøfte en dagsaktuel medieomtale, henvendelser el. lign. I det omfang, det er relevant, kan der naturligvis også aftales opfølgning på emner til drøftelse ved et kommende møde. Eksterne deltagere kan i fællesskab inviteres ind til at holde oplæg, bidrage med erfaringer osv.

Med afsæt i konstitueringsaftalen er den åbne og tillidsfulde dialog af aktuelle forhold, der er i centrum for SP-Dialogforum. Dette betyder, at deltagerne i SP-Dialogforum er indforstået med, at indholdet på møderne ikke altid er 100 procent fastlagt og kendt på forhånd, og at der heller ikke altid kan gives konkrete svar eller konkluderes entydigt på mødet vedr. et bestemt emne.

SP-Dialogforum forankres under forretningsudvalget, som fortsat vil modtage de løbende statusrapporter om Sundhedsplatformen og varetage den konkrete, politiske behandling af sager vedr. Sundhedsplatformen.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce