Større fokus på medicinforbrug og inddragelse

27/11/12 11:47

Region Hovedstaden

Tre nye rapporter med konkrete anbefalinger skal forbedre behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Øget tilsyn med den enkelte psykiatriske patients medicinforbrug og stuegang med kliniske farmakologer, som skal vurdere patientens samlede medicinforbrug. Flere dialogmøder, mere direkte patientfeedback og en visionskonference. Større inddragelse af centercheferne i overordnede beslutninger og mere ledelseskraft i psykiatri-direktionen.

Det er nogle af de anbefalinger, som tre separate rapporter nu kommer med for at styrke Region Hovedstadens Psykiatri. Rapporterne blev bestilt af Region Hovedstaden oven på sommerens afsløring af flere tilfælde af overmedicinering i psykiatrien med udspring i Psykiatrisk Center Glostrup.

Udvalgformand er tilfreds med den kritiske gennemgang

Arly Eskildsen (SF), formand for Region Hovedstadens Psykiatriudvalg, er tilfreds med den kritiske gennemgang:

- En tættere overvågning af den enkelte psykiatriske patients medicinering er helt afgørende for at kunne forebygge sager om overmedicinering i fremtiden. Derfor er jeg især tilfreds med, at regionen arbejder på at have et sådant system klar i begyndelsen af 2013 og vil dele sine erfaringer med de øvrige regioner. Ifølge afrapporteringerne er Region Hovedstadens Psykiatri fuldt ud indstillet på at genopbygge tilliden til vores patienter og pårørende, så lad dette være startskuddet til et fokuseret arbejde på at omsætte vores politiske visioner i det daglige arbejde, siger Arly Eskildsen.

Fuld opbakning til at genskabe tilliden til hovedstadens psykiatri

Katja Kayser er koncerndirektør i Region Hovedstaden med ansvar for psykiatri og har haft formandskabet for to af de tre afrapporteringer:

- Rapporterne gennemlyser alt lige fra medicinforbruget i den antipsykotiske behandling, kommunikationsvejene i psykiatrien samt styrker og begrænsninger i ledelsen af Region Hovedstadens Psykiatri.

Rapporterne beskriver, at vi allerede sat mange rigtige ting i gang siden i sommer, men tegner også et konstruktivt billede af, hvor vi bør sætte yderligere ind, hvis vi skal omsætte politikernes vision om at sætte patienten i centrum til virkelighed. Der skal sættes en del nye skibe i søen, vurderer Katja Kayser.

Psykiatriudvalget vil som led i anbefalingerne blandt andet også modtage halvårlige afrapporteringer for, hvordan det på konkrete målepunkter går med at implementere de politiske visioner om bl.a. mere sammenhængende behandlingsforløb og mindre tvang i psykiatrien.

Fakta 

Følgende tre afrapporteringer blev offentliggjort i forbindelse med Psykiatriudvalgets møde den 26. november:

- En afrapportering fra ekspertgruppen om antipsykotisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri, bestående af fageksperter fra alle landets fem regioner

- En afrapportering fra en intern arbejdsgruppe om kommunikationsveje og visioner for psykiatrien

- En ekstern konsulentrapport fra Mercuri Urval om direktionen i Region Hovedstadens Psykiatris styrker og begrænsninger i forhold til at sikre gennemførslen af regionens overordnede visioner, politikker og beslutninger.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce