Vellykket EU-informations- og dialogmøde om regional udvikling 31. maj 2018

Europa

19/6/18 12:00

Region Hovedstaden

Torsdag d. 31. maj blev der afholdt EU-informations- og dialogmøde om regional udvikling. Her blev det slået fast, at EU’s Strukturfonde har haft en stor betydning for den regionale vækst og udvikling i hovedstadsregionen

EU’s Strukturfonde har haft en stor betydning for den regionale vækst og udvikling i hovedstadsregionen. Der er fra 2007-2013 skabt 1661 arbejdspladser og en meromsætning i 1.629 mio. kr. i virksomhederne i Region Hovedstaden som følge af deltagelse i EU-strukturfondsprojekter.

Det var én af de vigtigste konklusioner på EU-dialogmøde, som Vækstforum Hovedstaden afholdt i samarbejde med Danske Regioner, Europa-Kommissionen og den europæiske kommune- og regionsforening CEMR. Vækstforum Hovedstadens investeringer er sket i et partnerskab med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner og arbejdsmarkedets parter. På mødet viste bl.a. én af regionens mange street-food virksomheder, LÆSK, hvor stor gavn de har haft af et kompetenceforløb i projektet ”Fremtidens kreative madscene”.

Vækstforaene vil fra 1. januar 2019 blive nedlagt, og arbejdet med erhvervsfremmemidler vil blive håndteret centralt fra Erhvervsfremmestyrelsen. Regionsrådsformand og formand for Vækstforum Sophie Hæstorp Andersen sagde: ”Vi tager til efterretning, at midlerne nu centraliseres. Større statsstyring får imidlertid ikke millionerne fra EU's Strukturfonde hurtigere ud at arbejde. Regionerne har indtil nu givet tilsagn om 53 procent af midlerne, mens det kun gælder 39 procent af den nationale pulje, viser en opgørelse fra Danske Regioner. Når staten har sværere ved at få midlerne ud at arbejde, så hænger det måske sammen med, at de ikke er så tæt på de regionale partnerskaber, som kan udløse EU-midlerne,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

EU-dialogmødet tiltrak ca. 60 deltagere fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre parter fra regionen.