Superscanner skal forbedre kræftbehandling

05/12/2012 14:26

Region Midtjylland

Mere præcise diagnoser og bedre patientbehandling. Det er de lovende perspektiver ved en ny aarhusiansk superscanner. Scanneren er den første af sin slags i Danmark.

Den nye scannerteknologi forventes at få stor betydning for øget viden om og bedre behandling af nogle af de mest udbredte sygdomme i den vestlige verden, bl.a. kræft, diabetes, overvægt og hjertekarsygdomme. Med den nye teknik kan forskere og læger lave optagelser af kroppens funktioner med en følsomhed, der er mere end 1.000 gange bedre, end den man kender i dag.

Derved kan den såkaldte hyperpolariserings-MR danne grundlag for en mere præcis diagnose af en række sygdomme og derved grundlag for individuel terapiplanlægning til gavn for den enkelte patient:

- Man vil kunne spotte de steder i en svulst, hvor graden af ondartethed er specielt stor og dermed dosere stråleterapi mest koncentreret i disse områder. Dertil kommer det meget vigtige, at vi kan finjustere sammensætningen af kemoterapi for den enkelte patient, siger professor Hans Stødkilde-Jørgensen fra Aarhus Universitetshospital, og tilføjer:

- Metoden har sin store styrke ved måling af biokemiske processer i kroppen, og der er meget store forventninger til den nye metodes betydning for en måling af de abnorme sukker-nedbrydningsmønstre, man finder netop i kræftsvulster. Vi håber at finde tumorcellers 'stofskiftemæssige Akilleshæl' og dermed nye terapeutiske muligheder.

12,65 mio. kr. fra A.P. Møller-fond
Regionsformand Bent Hansen siger: 

- Vi forberedt os gennem de seneste år, og givet finansiel støtte dels ved nybyggeri til at huse udstyr og laboratorier, dels ved at sikre de nødvendige eksperter, bl.a. gennem et nyoprettet professorat indenfor området,” siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Det er en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 12,65 millioner kroner til Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital der gør det muligt at få den nye scannerteknologi til Danmark. Endnu findes den kun få steder i Europa.

En række danske forsknings- og behandlingsafdelinger deltager i arbejdet med at klargøre hyperpolariserings-teknikken ved Aarhus Universitetshospital, så den kan anvendes rutinemæssigt på hospitalerne.

Også dekan Allan Flyvbjerg på Health, Aarhus Universitet, glæder sig over bevillingen:

- Vi vil udbygge det amerikansk-europæiske samarbejde, som allerede er grundlagt gennem det sidste år for at sikre et stort og betydende udbytte af bevillingen fra A.P. Møller Fonden til glæde for forskning og danske patienter” siger han.  

Mest Læste

Annonce