Fjernarbejderhuse skal sikre kvalificeret arbejdskraft og øget bosætning

10/10/2012 14:48

Region Nordjylland

Vækstforum Nordjylland skyder gang i et pilotprojekt med to fjernarbejderhuse i Brønderslev og Jammerbugt kommuner. Husene vil give ansatte i virksomheder, der ligger fjernt fra deres bopæl, helt nye muligheder for at arbejde så godt som hjemmefra til gavn for både efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft og den nordjyske bosætning.

Fremtiden flytter ind. Det vil være et passende slogan for de to nye fjernarbejderhuse, som det nordjyske Vækstforum nu etablerer i tæt samarbejde med Brønderslev og Jammerbugt kommuner. Husene kommer til at rumme topmoderne kontor- og it-faciliteter, som gør det muligt for nordjyske borgere at arbejde fra distancen, hvis de er ansat i virksomheder beliggende fjernt fra deres bopæl.

Samtidig skal husene fungere som et attraktivt fagligt miljø, der kan bane vejen for videndeling, idéudvikling og synergi mellem brugerne på tværs af brancher, sådan som det sker i dynamiske udviklingsmiljøer andre steder i Nordjylland.

De to fjernarbejderhuse er led i et pilotprojekt til 5,1 mio. kr., hvoraf Vækstforum bidrager med godt 2,5 mio. kr. fra EU’s strukturfonde.
Målet med projektet er at undersøge, hvordan fjernarbejde kan styrke tiltrækning og fastholdelse af specialiserede medarbejdere i Nordjylland, selvom deres arbejdsgiver er fysisk placeret et andet sted i regionen, i det øvrige Danmark eller i udlandet. Det forklarer Vækstforums formand Ulla Astman:

- Vi vil gerne afprøve vores idé om at den ekstra fleksibilitet, som et fjernarbejderhus giver, kan gavne både den enkelte medarbejder, virksomhederne og udviklingen i den nordjyske bosætning. Bliver projektet en succes, som skaber eller sikrer arbejdspladser, så er vi samtidig med til at vise vejen for andre, som kan se et potentiale i at etablere fjernarbejderhuse både her i regionen samt i resten af landet, siger Ulla Astman.

Borgere i Brønderslev får hele verden som arbejdsplads
Et af de nye fjernarbejderhuse placeres i Brønderslev Udviklingspark. Her bliver trækplasteret for op til 12 fremtidige fjernarbejdere et helt nyt kontormiljø med bredbåndsforbindelse og adgang til mødelokaler og videokonference-faciliteter. Det skal gøre det nemt og bekvemt for lokale borgere at sidde i Brønderslev mens de arbejder for virksomheder eller samarbejder med kunder overalt i verden. Samtidig vil der være en ekstra gulerod i form af kollegialt samvær med udviklingsparkens øvrige brugere, hvilket erfaringsmæssigt er meget vigtigt, hvis arbejdet fra distancen skal fungere godt over længere tid.

Med etableringen af det nye fjernarbejderhus i Brønderslev, er det initiativtagernes forventning, at både virksomheder og interesserede medarbejdere vil melde sig på banen til at afprøve de nye muligheder for fjernarbejde – og at det på sigt kan både styrke erhvervslivet og øge bosætningen i området:

- Brønderslev kommune er en bosætningskommune. Og derfor er det vigtigt, at vi også kan tiltrække nordjyder, der f.eks. arbejder i Århus eller længere væk. Det kan fjernarbejderhusene hjælpe med. Vi satser på iværksættere og højtuddannede i stor grad. Og jeg tror på, at projektet kan styrke dette mål. Vi skal tænke ud af boksen i Nordjylland og ikke lade os begrænse af f.eks. geografi. Jeg er derfor glad for, at Vækstforum har valgt at støtte projektet, som kommunen forventer sig meget af, siger Lene Hansen, borgmester i Brønderslev kommune.

Attraktivt arbejdsmiljø skaber moderne landsby i Tranum
Det andet af de to nye fjernarbejderhuse bliver placeret i landsbyen Tranum i Han Herred. Her skal huset danne ramme om et levende og attraktivt arbejdsmiljø, hvor højtuddannede specialister og driftige iværksættere kan skabe nye forretningsideer, og etablere eller tiltrække nye virksomheder, som med fordel kan udnytte de mange muligheder, der ligger i fjernarbejde. Trækplasteret i det nye fjernarbejderhus i Tranum bliver attraktive kontorfaciliteter med noget nær en verdensnyhed i form af en fremtidssikret bredbåndsforbindelse på hele 1 GB/s, der giver unikke muligheder for samarbejde over nettet.

Forventningen er, at det nye fjernarbejderhus ikke alene vil være til gavn for virksomhederne og deres ansatte. Det skal også være med til at tiltrække nye borgere og styrke Tranums udvikling til en moderne landsby ved at fungere som omdrejningspunkt for bl.a. kurser, fritidstilbud, velfærdsydelser og andre aktiviteter uden for arbejdstid.

- Med det nye fjernarbejderhus i Tranum kan virksomhederne flytte til området og kommunikere world wide samtidig med, at man kan bosætte sig i noget af Danmarks flotteste natur. Det bliver rigtigt spændende at se det reelle potentiale både i forhold til erhvervsudvikling og i forhold til bosætning. Tranum er i forvejen attraktivt med dejlige byggegrunde samt skole og foreningsliv. Lykkes projektet i Tranum, kan Jammerbugten blive verdens hurtigste internetkommune, siger borgmester Mogens Gade.

Yderligere informationer
Fjernarbejderhuset i Brønderslev
Fjernarbejderhuset har til formål at tiltrække højtuddannede, specialister og iværksættere, herunder Born Global iværksættere og dermed fastholde og bevare en kvalificeret arbejdsstyrke i Brønderslev-området. Projektet vil indgå rammeaftaler med virksomheder beliggende langt fra Brønderslev om at gøre brug af fjernarbejderhuset ved rekruttering af kvalificerede medarbejdere fra dette område.

Projektet har et budget på 1,1 mio. kr., hvoraf Vækstforums støtte udgør 555.000 kr. Bag projektet står Brønderslev Erhverv og Turisme.

Fjernarbejderhuset i Tranum
Fjernarbejderhuset har til formål at skabe et attraktivt miljø, hvor koblingen mellem højtuddannede, specialister og iværksættere kan afføde nye innovative ideer og forretningsmuligheder. Desuden skal fjernarbejderhuset være et lokalt omdrejningspunkt med tilbud og ydelser, der skal lede Tranum i retning af en moderne landsby.

Projektet har et samlet budget på 4 mio. kr., hvoraf Vækstforums støtte udgør 2 mio. kr. Bag projektet står et partnerskab bestående af Jammerbugt Kommune, Tranum Landsbyråd, Bredbånd Nord, Centre for Network Planning ved Aalborg Universitet samt lokale ejendomsmæglere.

De to projekter vil arbejde tæt sammen med Micropol, som er et europæisk projekt under INTERREG IVC, der har til formål at hente viden og erfaringer om fjernarbejde og fjernarbejderhuse i Europa. Region Nordjylland er Lead Partner i dette projekt, hvor der deltager 10 øvrige partnere fra hele Europa.

Mest Læste

Annonce