Jernbanebro: Nordjyske politikere har fået nok af udsættelser

21/11/2012 10:55

Region Nordjylland

Den langvarige reparation af jernbanebroen i Aalborg udstiller sårbarheden i den nordjyske infrastruktur og kalder på national beslutsomhed – både for at sikre tog til passagerer og gods her og nu samt for at tage skridt mod en langsigtet løsning med en 3. Limfjordsforbindelse, som kan styrke væksten i Nordjylland.

Torsdag den 22. november mødes en delegation af nordjyske politikere med Folketingets Transportudvalg for at drøfte de nordjyske udfordringer på infrastrukturområdet.

På mødet vil der fra nordjysk side blive lagt pres på for at få forbedret togbetjeningen for både passagerer og gods her og nu. Det er nemlig kilde til stor frustration i Nordjylland, at DSB pga. den beskadigede jernbanebro stadig ikke kører tog i Vendsyssel, selvom det øvrige skinnearbejde i landsdelen er afsluttet. Seneste melding er, at broen først er klar igen i 2013. DSB har dog meldt ud, at man vil undersøge mulighederne for at få genindsat nogle tog ved at transportere dem fra Sverige til Vendsyssel.

- Det er mildest talt utilfredsstillende, at vi pga. et uheld i marts stadig står uden ordentligt togkørsel i Vendsyssel så lang tid efter. Det problem skal vi have løst hurtigst muligt, og derfor presser vi på for at få DSB til at genindsætte togene, selvom broarbejdet desværre trækker ud. Alternativt bør vi allerede nu tænke Nordjyske Jernbaner ind i en forbedring af togbetjeningen i Nordjylland i stedet for at vente til 2015, som det er på tegnebrættet i øjeblikket, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Forbindelser over Limfjorden er nødvendige for væksten
Også i det nordjyske Kommunekontaktråd, KKR, ønsker man handling fra national side, så de nordjyske udfordringer på infrastrukturområdet kan blive løst:

- Jeg håber, at vi i dialogen med Transportudvalget møder velvilje til at få løst de udfordringer, som på det seneste må være blevet synlige for enhver. Vendsyssel er på flere fronter trafikalt afkoblet fra det øvrige Danmark. Derfor er det nødvendigt, at vi både får sikret en hurtig løsning på jernbaneområdet, og at vi snart ser en konkret reservation og prioritering af den 3. Limfjordsforbindelse, siger den nordjyske KKR-formand H.C. Maarup.

Den linje bakker den nordjyske regionsrådsformand fuldt og helt op om. Det er nemlig ikke alene passager- og godstransport på skinner, som er på spil, når den nordjyske infrastruktur drøftes men derimod fremtidens vækstmuligheder i Nordjylland som helhed:

- De manglende forbindelser til og fra Vendsyssel påvirker i høj grad udviklingsmulighederne for det samlede nordjyske erhvervsliv. Det gælder bl.a. regionens mange eksportvirksomheder samt de store havne, som er afhængige af hurtig adgang til Norge og Sverige. Det er derfor meget afgørende med forstærkede forbindelser ved Limfjorden, slutter Ulla Astman.

Mest Læste

Annonce