Kursen er lagt for fremtidens attraktive og innovative Nordjylland

26/6/12 10:00

Region Nordjylland

Attraktive rammer for bosætning. Store oplevelser for borgere og turister. Bæredygtig vækst til gavn for både miljø og erhvervsliv. Idérigdom og innovation i international særklasse. Det bliver Nordjyllands kendetegn i år 2020, når visionerne i den regionale udviklingsplan er ført ud i livet.

Ambitionerne er store og vidtrækkende, men målene er samtidig konkrete og ikke mindst realistiske, hvis et samlet Nordjylland udnytter potentialet.

Det står klart med den regionale udviklingsplan, der netop er blevet vedtaget i Regionsrådet, som dermed har sat udviklingen af fremtidens Nordjylland på skinner. Udviklingsplanen samler de fælles nordjyske visioner for år 2020, og indeholder også konkrete mål og handlinger, som skal sikre, at visionerne føres ud i livet.

Det er dels handlinger, som Regionsrådet igangsætter på eget initiativ, og dels handlinger som Regionsrådet gennemfører i tæt samarbejde med sine regionale samarbejdspartnere. Tilsammen skal det give styrke og fremdrift til Nordjyllands udvikling.

Afgørende enighed om nordjyske udfordringer og mål

Netop den brede enighed mellem region, kommuner, videninstitutioner, erhvervslivet og mange andre er afgørende for Nordjyllands udvikling. Derfor har samarbejde været et nøgleord for Regionsrådet i arbejdet med den regionale udviklingsplan:

- At alle er enige om de centrale nordjyske udfordringer og mål giver os en afgørende styrke i realiseringen af visionerne for Nordjylland. Med det fælles udgangspunkt trækker vi i samme retning samtidig med, at vi kan bidrage med hver vores særlige kompetencer og initiativer, forklarer regionsrådsformand Ulla Astman.

Den omfattende involvering af både samarbejdspartnere og almindelige borgere har resulteret i en regional udviklingsplan, som favner bredt og peger på de fremtidige udfordringer og muligheder, som samler hele regionen. Planens vision er derfor, at Nordjylland i år 2020 er en grøn region med fokus på natur og klima, en attraktiv region for bosætning og turisme, en region kendetegnet ved innovation og kompetence samt ved sammenhængende trafik og infrastruktur. Det er de 5 centrale områder, som vil være i fokus, og hvor Region Nordjylland løbende vil måle på udviklingen.

Borgertopmøde og ungeevent har sat ny standard
Undervejs i processen for den regionale udviklingsplan er hele 250 høringssvar indgivet via e-mail og brevpost samt ikke mindst via nettet, hvor regionen har haft en særlig hjemmeside for den regionale udviklingsplan. Det er såvel de nordjyske kommuner, videninstitutioner, interesseorganisationer, virksomheder og almindelige borgere, der har deltaget i debatten.

Der har også været afholdt et stort topmøde for 200 borgere, et reality-spil for 800 unge, dialogmøder med regionale samarbejdspartnere og afslutningsvis en offentlig høringsrunde med borgermøder i Aalborg og Fjerritslev. Tilsammen har Regionsrådets initiativer været med til at sætte en helt ny standard for demokratisk involvering i Nordjylland.

Nu er det op til såvel regionen selv som dens mange nordjyske samarbejdspartnere at igangsætte eller videreføre de konkrete initiativer, der skal realisere visionen i den regionale udviklingsplan.

Regional Udviklingsplan 2012
Hvis Nordjylland skal være et godt sted at bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge – hvordan skal Nordjylland så se ud i fremtiden? Den regionale udviklingsplan er en vision for, hvordan Nordjylland er om ti år, og den opstiller en række mål og handlinger, som skal hjælpe med at drive udviklingen fremad. Planens fokus er især de områder, hvor region, kommuner, erhverv, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer kan – og skal – mødes for at skabe nordjysk vækst og udvikling.


Visionen i den regionale udviklingsplan er, at Nordjylland i år 2020 er anerkendt for sin unikke evne til at skabe bæredygtig vækst og sammenhæng på tværs i regionen og for at have udnyttet globaliseringens muligheder og de regionale styrkepositioner.

Nordjylland skal nå en position som internationalt eksperimentarium gennem globalt udsyn, åbenhed og samarbejde. Nordjylland skal være stedet, hvor nye idéer og løsninger til fremtidens behov bliver udviklet og afprøvet.

Læs Regional Udviklingsplan 2012 her

Læs mere om processen bag udviklingsplanen på www.rup.rn.dk

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce