Ole B. Sørensen bliver præsident

20/06/2012 08:28

Region Nordjylland

Nordsøkommissionen har valgt det nordjyske regionsrådsmedlem Ole B. Sørensen som ny præsident. Det bringer Region Nordjylland et stort skridt i retning af en stærkere international profil og øget mulighed for politisk indflydelse på internationalt niveau.

På sin årlige generalforsamling den 20. juni har Nordsøkommissionen valgt regionsrådsmedlem Ole B. Sørensen fra Region Nordjylland som ny præsident. Med posten følger dels opgaven med at skabe fortsat vækst og udvikling i Nordsøregionen og dels muligheden for at styrke Region Nordjyllands egen profil på den internationale scene.

- Jeg glæder mig over udnævnelsen og ser frem til at stå i spidsen for kommissionens arbejde. Nordsøregionen står allerede stærkt i europæisk sammenhæng, og ved at samarbejde om fælles styrker og udfordringer kan vi skabe yderlig vækst og nye løsninger til gavn for både Nordjylland og de øvrige medlemmer i Nordsøregionen og for resten af Europa, forklarer den nyvalgte præsident Ole B. Sørensen.

Vil øge Nordsøregionens synlighed i Europa
Nordsøkommissionen vedtog i oktober 2011 strategipapiret North Sea Region 2020, som er kommissionens bidrag til EU’s vækststrategi EU2020. Valget af den nye præsident sker således på et tidspunkt, hvor Nordsøkommissionen skal i gang med at realisere visionerne i strategipapiret om at skabe fortsat vækst og udvikling i Nordsøregionen.

- Det bliver spændende at tage fat på arbejdet med at forvandle strategiens ord til handling, siger Ole B. Sørensen og fortsætter: - Dels vil vi styrke samarbejdet med Europaparlamentet og Regionsudvalget og derved øge den samlede Nordsøregions synlighed og indflydelse i Europa. Dels vil vi igangsætte flagskibsprojekter, der kan føre strategien ud i livet og bidrage til fortsat vækst og udvikling omkring Nordsøen.

Nordsøkommissionens arbejde og indflydelse er bl.a. en vigtig brik i de politiske forhandlinger om EU’s kommende strukturfondsperiode for år 2014-2020. Her skal det besluttes, hvordan EU’s mange støttekroner skal fordeles mellem medlemslandene, og Nordsøkommissionen arbejder målrettet på en fortsættelse af det såkaldte EU Interreg program for Nordsøen. Programmet støtter internationalt samarbejde og projekter i Nordsøregionen og bidrager derved også til udviklingen i Nordjylland.

Ny præsident også et stærkt kort for Nordjylland
Den store værdi af samarbejdet mellem regionerne omkring Nordsøen betyder, at der også i det nordjyske Regionsråd er glæde over, at der nu er en nordjyde på præsidentposten for Nordsøkommissionen:

- Vi regner med, at det giver en ekstra gevinst for Nordjylland. I Regionsrådet har vi netop vedtaget en ny international strategi med særligt fokus på samarbejde med regionerne omkring Nordsøen. Så timingen er god, og vi ser frem til, at vi med præsidentposten også kan styrke Nordjyllands internationale profil til gavn for både borgere og erhvervsliv i regionen, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Fakta

Nordsøkommissionen
Nordsøkommissionen er et samarbejde mellem omkring 35 regioner fra 8 lande omkring Nordsøen; Danmark, Sverige, Norge, Scotland, England, Tyskland, Holland, og Frankrig.

Nordsøkommissionen arbejder på at fremme Nordsøområdet som en væsentlig økonomisk enhed i Europa, blandt andet ved at tilskynde fælles udvikling af initiativer og politisk lobby-virksomhed på EU-plan. Samarbejdet mellem medlemsregionerne foregår således dels på politisk niveau og dels på temagruppe niveau inden for; Kultur og Turisme, Innovation og Uddannelse, Bæredygtig Udvikling, Transport samt Marine Ressourcer.

Læs mere om Nordsøkommissionen på www.northsea.org 

Interreg IVB

Interreg IVB programmet for Nordsøen har til formål at stimulere transnationalt samarbejde i Nordsøregionen med det formål at sikre en balanceret og bæredygtig udvikling af regionen. Programmet er finansieret af EU’s Regionalfond og løber i perioden 2007-2013. Interreg IVB for Nordsøen er den primære kilde til finansiering af transnationale samarbejdsprojekter i Nordsøregionen og Nordsøkommissionen er i høj grad netværket for etablering af partnerskaber i forhold til programmet.

Læs mere om Interreg IVB på www.northsearegion.eu

Mest Læste

Annonce