Sundhedsaftaler med patienten i centrum

13/03/2013 10:32

Region Nordjylland

Politikerne har gjort status for sundhedsaftalerne, og de er ganske godt tilfredse. Der er indgået aftaler om væsentlige indsatser inden for kronikerområdet, og fremover sættes der særligt ind med tidlig indsats over for børn og unge.

Alle 11 kommuner i Region Nordjylland og regionens sygehuse arbejder med en styrket indsats over for eksempelvis kronisk syge borgere, der har hjerte-kar lidelser, diabetes eller KOL. Mange nordjyder har nemlig en kronisk sygdom, som kan påvirke trivsel og velbefindende hos de kronisk syge og deres familier.

- Netop derfor har vi med sundhedsaftalerne sat massivt ind over for kronikerpatienter, da de rigtige sundhedstilbud kan have stor betydning for denne patientgruppes livskvalitet, siger Per Harfeld (V), der er formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

De indgåede sundhedsaftaler mellem region og kommuner er med andre ord med til at sikre, at region og kommuner i fællesskab kan fokusere indsatsen. Fx er der nu oprettet rehabiliteringstilbud til alle borgere med en kronisk sygdom i kommunerne.

- Det er glædeligt at se, at vi gør en forskel. Det viser, at vi kan gøre nogle ting sammen som kommuner og region, der er med til at sikre sammenhæng for borgerne, som vi hele tiden skal udvikle og gøre endnu bedre, siger Ole Stavad (S), næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Der er også indgået aftaler om indsatser for mennesker med kræft, skizofreni og muskel- skeletsygdomme. Disse skal nu drøftes med kommunerne. Endelig er tilbuddet fra det regionale ADHD center i 2012 udbredt til alle kommuner.

Tidlig indsats over for børn og unge omkring overvægt
Politikerne i Sundhedskoordinationsudvalget har netop besluttet, at der skal sættes ind over for ulighed i sundhed inden for børne- og ungeområdet. Fx viser data, at kun lidt over 2/3 af børnene kommer til 2, 3 og 4 års børneundersøgelserne hos den praktiserende læge, som netop har mulighed for at opspore begyndende overvægt hos børn ved disse undersøgelser.

- Vi vil gerne sikre, at langt flere børn kommer til disse børneundersøgelser, fordi det er den praktiserende læge, der screener børnene for overvægt. Det vil sige, at vi kan sætte ind med forebyggende behandling på et tidligt tidspunkt og forebygge, hvis lægen ser børnene, siger Per Harfeld (V), formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Som et led i den styrkede indsats over for overvægtige børn og unge oprettes der i foråret 2013 et center for svært overvægtige børn, ”Børne Adipositascentret”, som skal holde til på Aalborg Universitetshospital.

Mest Læste

Annonce