Tre regioner – én telemedicinsk platform

12/02/2013 12:00

Region Nordjylland

Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland indgår aftale om en fælles Open Source platform, som skal sikre problemfri integration af nye telemedicinske løsninger i fremtiden.

Telemedicin handler om at bruge informations- og kommunikations-teknologi i sundhedsydelser, og det er et indsatsområde såvel regionalt som nationalt. Derfor har regionerne afprøvet en række telemedicinske pilotprojekter i de senere år i samarbejde med forskellige eksterne IT-leverandører, men nu er en fælles platform på vej.

I Nordjylland samarbejder region, kommuner og de praktiserende læger om projektet TeleCare Nord, som omfatter alle patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom, KOL, i hele regionen. I projektet ”Klinisk Integreret Hjemmemonitorering”, KIH, samarbejder Region Hovedstaden, Region Midtjylland og 7 kommuner om telemedicin til patienter med diabetes, KOL, kronisk betændelse i tarmen og gravide. Begge projekter er innovative telemedicinske projekter, som indgår i den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin.

Ny fleksibel løsning
Hidtil har de tre regioner gennemført mindre projekter med forskellige tekniske løsninger og platforme. Men nu er tiden inde til at starte et teknologisk samarbejde, der skal understøtte en fælles, enkel og økonomisk udbredelse af de bedst egnende telemedicinske løsninger.

Det er baggrunden for, at de tre regioner nu går sammen om at skabe forsknings- og udviklingsprojektet ”Open Tele”, som er en ny opsamlingsplatform til data fra hjemmemonitorering af patienter.

- Det vigtigste for os er at skabe en platform, som sikrer, at nye telemedicinske løsninger kan anvendes i den tekniske infrastruktur vi laver. Derfor vil vi i samarbejde med firmaet Silverbullet A/S udvikle en fleksibel løsning, som kan opsamle måledata fra alle telemedicinske overvågninger, uanset hvilket teknisk udstyr der anvendes, siger cheflæge Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, formand for styregruppen i KIH.

Platformen bliver udviklet indenfor rammen af det fælles og forpligtende samarbejde, som danske regioner har om Sundheds-IT, RSI, og i tæt samarbejde med andre nationale aktører, som bidrager til kvalitetssikring af, at elektronisk kommunikation i sundheds-sektoren understøtter det gode patientforløb.

- Regionerne bliver ofte klandret for ikke at arbejde sammen og lave alt for mange pilotprojekter. Derfor er jeg glad for, at vi nu samarbejder om at genbruge det bedste fra eksisterende telemedicinske projekter til at forme de første brikker til en national infrastruktur for telemedicin. Det vil på sigt spare tid og penge for alle regioner, - penge, som i stedet vil komme vore patienter til gode, siger Dorte Stigaard, direktør for regional udvikling, innovation og IT i Region Nordjylland og medlem af RSIs styregruppe.

Start til foråret
Allerede i marts måned vil de første patienter få tilbudt det nye telemedicinske udstyr i deres hjem. Ved hjælp af udstyret kan patienterne selv udføre målinger og registreringer af f.eks. blodsukker, lungekapacitet og hjertelyd, og dermed tage aktiv del i deres egen behandling. En udvikling som lægerne glæder sig over.

- Fra lægernes side har vi store forventninger til telemedicin. Vi forventer, at patienter med kronisk lungesygdom kan mindske risikoen for komplikationer samtidig med at det skaber større tryghed for patienterne. Også for andre patienter er der store gevinster, siger Torben Mogensen, vicedirektør på Hvidovre og Amager Hospital og styregruppeformand for Region Hovedstadens telemedicinske projekter.

Fakta om telemedicin
TeleCareNord
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering  

Mest Læste

Annonce