Regionaløkonomiske perspektiver i Østdanmark

05/10/2012 13:04

Region Sjælland

Analysen er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Bornholms Regionskommune.

​Analysen ’Regionaløkonomiske perspektiver – arbejdsmarked og erhverv frem til 2024’ er udarbejdet i det tværregionale analysesamarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Bornholms Regionskommune.

Formålet med samarbejdet er, at skabe viden om erhvervsudviklingen og arbejdsmarkedet de kommende år i Østdanmark, og dermed få et indblik i de udfordringer, ubalancer og potentialer, der kan identificeres på det østdanske arbejdsmarked.

Analysen giver, ved hjælp af fremskrivninger, et generelt overblik over den strukturelle udvikling som forventes de kommende år frem til 2024 i Østdanmark. Hovedemnerne i analysen er bl.a. en fremskrivning af udviklingen i befolkningen, arbejdsstyrken, beskæftigelse, erhvervsudvikling, eksport, produktion, produktivitet og balancen mellem udbuddet af og efterspørgselen på arbejdskraft.

Fra analysen er de væsentligste hovedpointer samlet i en pjece som fokuserer på de overordnede tendenser i fremskrivningen, samt den uddannelsesmæssige udfordring som hele Østdanmark står over for, hvis der skal skabes balance på det østdanske arbejdsmarkedet i fremtiden.

http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/erhvervsudvikling/turisme/Documents/Regional%C3%B8konomisk_Final.pdf

Mest Læste

Annonce