Dybbøl-slag markeres med fælles stemme

01/09/2011 14:57

Region Syddanmark

Region Syddanmark vil markere 150-års-jubilæet for Slaget ved Dybbøl ved at sætte fokus på det positive samarbejde om vækst i den dansk-tyske region. Initiativet bakkes op af både Sønderborgs og Flensborgs borgmestre.

Forberedelserne til 150-års-jubilæet for Dybbøl-slaget tager nu fart, og debatten om, hvordan dagen skal markeres, er også skudt i gang. Region Syddanmark vil gerne bruge jubilæet som en anledning til at kaste lys på den positive udvikling, som er sket i regionen siden da. En udvikling, hvor fortidens stridigheder er blevet afløst af fredelig sameksistens og integration hen over grænsen.
Skelsættende for regionen

På et forretningsudvalgsmøde har regionspolitikerne netop givet opbakning til at arbejde på en regional Dybbøl-markering. Det er tanken at nedsætte en politisk styregruppe med repræsentanter fra bl.a. erhvervsliv, universiteter, mindretal og kulturinstitutioner på begge sider af grænsen. Gruppen skal komme med idéer til en række aktiviteter i grænselandet de næste tre år frem mod jubilæet.

- Slaget ved Dybbøl var skelsættende for vores region, og derfor vil vi gerne markere dagen. Men vi vil gøre det med fremtidens briller på og rette opmærksomheden mod de store fremskridt i det dansk-tyske samarbejde, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).
Fælles interesser

En af idéerne på tegnebrættet er en foredragsrække om grænseoverskridende temaer, som skal finde sted både i Danmark og i Tyskland for at markere det gode forhold. Initiativet bakkes op fra flere kanter.

- Det er vigtigt, at vi bruger Dybbøl-jubilæet til at se fremad. I dag står Syddanmark og Nordtyskland med en række fælles udfordringer og fælles interesser, som det er vigtigt, at vi står sammen om, siger overborgmester i Flensborg, Simon Faber (SSW).
Kulturhovedstad og vækstcenter

Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard (L) står også bag idéen.

- Jeg glæder mig over, at regionen tager initiativ til at markere jubilæet på spændende vis, og jeg håber, at mange aktører får lyst til at deltage og komme med input - ligesom det sker med vores gode samarbejde omkring kulturhovedstaden, siger Aase Nyegaard.

Netop Sønderborg som kulturhovedstad 2017 er et dansk-tysk projekt, som regionen gerne vil fremhæve. Et andet er Vækstcentret i Bov, der arbejder for at sikre fælles erhvervsudvikling og arbejdspladser. I den forbindelse er der også tanker om at skabe et stærkt trekantsområde mellem Sønderborg, Aabenraa og Flensborg.
Fremadrettet fokus

Regionens initiativ supplerer dermed de aktiviteter, som to arbejdsgrupper under henholdsvis Kulturministeriet og Museum Sønderjylland har sat i søen til jubilæet.

- De andre grupper, bl.a. Museum Sønderjyllands arbejde under ledelse af Jens Møller, gør et fantastisk arbejde med at sikre synlighed omkring den vigtige historiske begivenhed. Regionens tiltag bidrager med fokus på vores fælles fremadrettede arbejde med at gå fra grænseregion til vækstregion, siger Carl Holst.

Fakta:

Slaget ved Dybbøl fandt sted den 18. april 1864. Ved slaget mistede Danmark Slesvig-Holsten til Preussen. Dybbøl-slaget blev dog også for mange symbolet på dansk modstand og udholdenhed.

I 2014 markeres 150-års-jubilæet for slaget på forskellig vis. Kulturministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde på passende aktiviteter, og det samme har Museum Sønderjylland, som Dybbøl Mølle hører ind under.

Region Syddanmarks forretningsudvalg gav på et møde den 17. august opbakning til, at regionen skal deltage aktivt i markeringen. I løbet af efteråret vil der blive nedsat en bred politisk styregruppe med repræsentanter fra blandt andre mindretallene, grænseforeningen, kommunernes kulturudvalg samt skoler, universiteter og erhvervssammenslutninger på begge sider af grænsen.

Aktiviteterne frem mod 2014 skal finde sted på både den danske og den tyske side af grænsen, og målet er at skabe synlighed omkring de fælles aktiviteter og muligheder, som i dag findes i den samlede dansk-tyske region.

Mest Læste

Annonce