Regionrådspolitikere skal lære om kronikeromsorg i Californien

03/05/2011 14:46

Region Syddanmark

11 syddanske regionsrådspolitikere tager i morgen på en otte dages studietur til Californien for at blive klogere på, hvordan man der arbejder med gode patientforløb for kroniske patienter.

Deltagerne skal blandt andet besøge Stanford University, et af verdens førende universiteter, og Kaiser Permanente, der er én af USA´s største sundhedsorganisationer med i alt 35 hospitaler og 164.000 medarbejdere.

- Kaiser Permanente har udviklet nogle rigtigt gode og effektive forløb, der sikrer at den kroniske patient bliver fulgt tæt, så man for eksempel kan undgå akutte indlæggelser, siger Bo Libergren (V), formand for praksisudvalget i Region Syddanmark.

- Vi står over for en kæmpe udfordring i takt med, at vi bliver ældre. Flere og flere af os kommer til at leve med kroniske lidelser, og allerede nu går mere end 70 procent af vores sundhedskroner til behandling af kroniske sygdomme. Derfor er der rigtigt mange penge at spare, hvis vi kan blive bedre til at lave effektive patientforløb for kronikere. Det er det turen skal gøre os klogere på.

Udover at besøge Stanford University og Kaiser Permanente skal politikerne også besøge Cisco, der er verdens førende leverandør af netværksteknologi og møde US Preventive Medicine. Hos Cisco skal man se på, hvordan it kan hjælpe med at reservere varme hænder til den direkte patientpleje. Mødet med US Preventive Medicine skal give ideer til, hvordan man kan bruge it i forbindelse med egenomsorg.

Studieturen er arrangeret af og for Region Syddanmarks Praksis- og kommuneudvalg. Foruden medlemmer af udvalget deltager også en række andre regionsrådspolitikere, der interesserer sig for kronikeromsorg, på turen.

Udover de 11 regionrådspolitikere deltager fire embedsmænd fra Region Syddanmark på studieturen.

Fakta:

Link til deltagerliste


Link til program
 

Stanford University
Stanford University er et af de førende universiteter på verdensplan. Her har man blandt andet udviklet et unikt koncept for patientuddannelse, som benyttes i lande over hele verden - inklusive Danmark. Konceptet er målrettet mennesker med kronisk sygdom og tager udgangspunkt i, at patientens egen indsats og håndtering af sygdommen er af stor betydning for effekten af behandling og forebyggelse af komplikationer.

Cisco
Cisco er verdens førende leverandør af netværksteknologi. Med centraliseringen af sygehusene og udfordringen med adgang til sundhedstjenester i mindre byer og udkantsområder, er der behov for at tænke teknologi ind i sundhedssektoren. Delegationen vil under besøget høre om og se eksempler på, hvordan teknologien kan bruges til at højne effektiviteten og bidrage til, at de "varme hænder", som er til rådighed, bruges til det de er bedst til - nemlig pleje og nærhed til borgerne.

US Preventive Medicine
En global sundhedsinformations- og teknologivirksomhed, som har udviklet en online applikation, The Prevention Plan, der kan anvendes af virksomheder for deres ansatte. Via applikationen kan hver enkel medarbejder få adgang til et individuelt tilrettelagt program indeholdende risikostratificering, lægefaglig vurdering af helbredstilstanden, tilrettelæggelse af individuel forebyggelsesplan for det enkelte medlem på baggrund af indgående oplysninger samt et individuelt tilrettelagt sygdomsforløb for personer med kronisk sygdom. Risikoen for at udvikle kronisk sygdom reduceres endvidere, idet medlemmerne opfordres til at være mere proaktive angående deres helbredstilstand.

Kaiser Permanente
Kaiser Permanente er det største integrerede sundhedsforsikringssystem i USA med 8,7 mio. medlemmer i ni amerikanske stater. International forskning har vist, at organisationen på et omkostningseffektivt niveau leverer sundhedsydelser af høj kvalitet til mennesker med kroniske sygdomme. En række organisatoriske principper udpeges som væsentlige for de gode resultater: For eksempel sammenhængende patientforløb, effektiv lægelig ledelse af hospitalerne, brug af elektroniske patientjournaler og en proaktiv tilgang til forebyggelse blandt praktiserende læger.

Mest Læste

Annonce