Så er byggeriet på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg i gang

01/02/2013 13:03

Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark bygger ca. 6100 kvm til den eksisterende afdeling i Esbjerg, og den sidste dag i januar blev spaden stukket i jorden og byggeriet officielt skudt i gang.

Frem til starten af 2015 bygger Region Syddanmark nye kvadratmeter til den eksisterende psykiatriske afdeling på Gl. Vardevej - også kaldet Spangsbjerg, og den 31. januar 2013 blev byggeriet officielt skudt i gang:

 - Det her er et spring i den rigtige retning. Det vidner ikke kun om et nyt fysisk byggeri. Vi er også i gang med at ændre hele sygehusstrukturen, med færre sygehuse, større specialisering og en bedre behandling, og det hele tænkes ind i byggeriet: Større sammenhæng for patienten med blandt andet integrerede afsnit, større fleksibilitet og sammenhæng i arkitekturen, hvor der kan skabes ro og fysisk bevægelse efter behov, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

På vej mod fremtidens psykiatri

Region Syddanmark bygger til fremtidens psykiatri i disse år, og Esbjerg er en af de byer, hvor håndværkere, gravemaskiner og pavilloner fylder og kræver sin plads for tiden. Målet er tidssvarende rammer, der skal give større kvalitet og sammenhæng. Når de sidste maskiner har forladt byggepladsen i Esbjerg vil der blandt andet være lavet nye døgnafsnit, ny servicebygning, renovering af hovedbygning, lokalpsykiatri, nye udearealer med blandt andet sansehave og aktivhave, én indgang for akutte patienter m.m.

Vigtigt for lokalområdet

Formand for regionens psykiatriudvalg og lokalpolitiker Freddie H. Madsen (DF) glæder sig også over dagen:

- Det byggeri, vi sætter i gang i dag, er vigtigt for lokalområdet, De nye moderne fysiske rammer kommer til at gøre en forskel - både for patienter, pårørende og medarbejdere, og byggeriet bliver det første i regionen, der fuldt ud kommer til at leve op til anbefalingerne i regionens plan fra 2007. Det kan vi godt være lidt stolte af, siger Freddie H. Madsen (DF).

Helbredende arkitektur

Arkitektfirmaet Arkitema K/S er totalrådgiver på byggeriet:

- Det er os en stor glæde at være medspiller på det her byggeri. Vi har lagt vægt på sammenhæng og helbredende arkitektur med lys, farver, natur og udearealer i form af sansehave og stisystemer. Og så har vi også tænkt, at der skulle være en naturlig sammenhæng mellem de gamle bygninger og det nye byggeri, siger kreativ leder Palle Bo Rasmussen fra Arkitema K/S.

Minimere gener for patienter og medarbejdere

NCC Construction er hovedentreprenør på byggeriet og ved hvilket ansvar, der hviler på virksomheden:

- Det er en udfordring at bygge så tæt på et hospital i drift og minimere generne for patienter og personale, men NCC har mange gode erfaringer fra lignende byggesituationer i bl.a. Aabenraa, Skive og Odense, så det er jeg tryg ved, at vi nok skal klare, siger områdedirektør i NCC Construction Nicolai Schultz.

Når byggemaskiner og håndværkere har forladt matriklerne ved Hospitalsvej og Gammel Vardevej i 2015, vil psykiatrisygehuset råde over 97 døgnpladser i Esbjerg.

Fakta
I alt skal der om- og udbygges for ca. 250 mio. kr. på den eksisterende psykiatriske afdeling på Gl. Vardevej.

Udbygningen i Esbjerg betyder, at psykiatrisygehusets døgnfunktion udvides med 6.100 kvm., og at håndværkerne renoverer og moderniserer yderligere 6.000 kvm.

Dermed bliver der plads til tre nye døgnafsnit med i alt 48 pladser - og én indgang for akutte patienter. Desuden vil et udvidet tunnelsystem forbinde alle døgnafsnit med akutmodtagelse og servicebygning. Psykiatrisygehuset vil fra 2015 råde over 97 døgnpladser i Esbjerg.

Projektet samler de nuværende døgnafsnit i Hviding og Esbjerg. Døgnafsnittene i Hviding lukkes, når projektet er færdigt i 2015. Sengekapaciteten udvides med fire ekstra sengestuer. Herudover vil der være akutmodtagelse og børne- og ungdomspsykiatriske funktioner.

De ambulante funktioner samles i en ny lokalpsykiatri i Esbjerg fra november 2013.

Opgaven løses af entreprenørfirmaet NCC. Arkitektfirmaet Arkitema K/S er udpeget som totalrådgiver på byggeriet. Underrådgiver og ingeniører Rambøll A/S Esbjerg.

Byggeriet foregår i to faser: Første del: Nybygning af tre sengeafsnit og en ny servicebygning. Start 2. januar 2013og forventet indflytning marts 2014.

Etape 2: En omfattende ombygning af eksisterende sengeafsnit, hovedbygningen og etableringen af nye udearealer. Start marts 2014. Forventet klar godt et år efter.

Mest Læste

Annonce