Respektpakken vedtaget: Skrærpet straf for chikane mod offentligt ansatte

Overfald og chikane af politibetjente, socialrådgivere og fængselsbetjente bliver fra det nye år straffet langt hårdere. Folketinget har i dag vedtaget en lang række tiltag fra den borgerlige Respektpakke, som alle skal styrke respekten for det fælles. Justitsministerens nye lov træder i kraft i slutningen af december.

Vold og trusler mod ansatte i det offentlige skal fremover straffes hårdere, hvis det begås i deres fritid. Nu skærper justitsminister Søren Pape Poulsen straffen ved at lægge en tredjedel oven i det nuværende strafniveau. Det betyder, at en person, som tidligere f.eks. fik 3 måneders fængsel nu vil få 4 måneder. Straffen skærpes også for kriminalitet rettet mod offentligt ansattes familiemedlemmer.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Vi skal ikke acceptere, at politibetjente, sosu-assistenter og andre af vores offentlige ansatte bliver udsat for vold og chikane, blot fordi de udfører deres arbejde. Vi har endda ulykkeligvis set, at nogle bliver såret eller dræbt. De voldsomme episoder understreger, hvor vigtigt det er, at vi værner om vores fælles institutioner. Derfor skærper vi straffen på en lang række områder og sætter ind for at genvinde respekten for de mennesker, som arbejder for vores fællesskab.”
 
 
At chikanere personer i offentlig tjeneste bliver nu strafbart efter straffeloven. Det er f.eks., når navngivne politibetjentes adresser, portrætbilleder og andre private oplysninger offentliggøres på en hjemmeside. Her bliver strafferamme 2 års fængsel.
 
Der indføres også et skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af gadeoptøjer, og når kriminelle ikke møder op for at afsone deres straf, vil det fremover resultere i en bøde. Samtidig får kommuner øget mulighed for at yde økonomisk tilskud til boligorganisationers tryghedsskabende tv-overvågning.
 
Loven forventes at træde i kraft i slutningen af december.
 
 
 
De 18 initiativer i Respektpakken er:
 
1.    Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. 
2.    Anstiftere og ledere af opløb skal gøres kollektivt erstatningsansvarlige for alle materielle skader
3.    Politiet skal have bedre redskaber til at sikre identiteten på gerningsmændene ved optøjer og andre former for uroligheder
4.    Gennemførelse af strafskærpelse for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden
5.    Mulighed for at kommuner kan yde økonomisk tilskud til privates tv-overvågning
6.    Straffelovens særlige regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste skal udvides til også at omfatte indirekte trusler
7.    Indførelse af en ny chikaneregel i straffeloven til beskyttelse af personer i offentlig tjeneste 
8.    Anklagemyndigheden skal have øget fokus på at føre sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have begået ulovligheder
9.    Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste, når overgrebet sker i den pågældendes fritid
10.    Skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste
11.    Skærpet straf for verbale overfald på personer i offentlig tjeneste
12.    Øget brug af udeblivelsesdomme (initiativet vil blive gennemført med lovforslag nr. L 105 om ændring af retsplejeloven, der blev fremsat den 14. december 2016)
13.    Indførelse af sms-beskeder om retsmøder
14.    Indførelse af straf for udeblivelse fra afsoning
15.    Indførelse af straksafsoning, hvis den dømte tidligere er udeblevet fra afsoning
16.    Konsekvent stop for sociale ydelser ved udeblivelse fra afsoning
17.    Særlig operativ indsats vedrørende bødeinddrivelse
18.    Indførelse af sms-beskeder om indkaldelse til afsoning
Emneord: Respektpakken, Vold og trusler i det offentlige, Vold og trusler på arbejdet, Vold og trusler på bosteder, Chikane, Trusler, Søren Pape Poulsen, Justitsministeriet, 191216
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 20.12.16 Jonas
  Allerede forfordelt i straffeloven

  Som udgangspunkt er offentligt ansatte jo allerede særligt beskyttede i straffelovens §119.

  Den nye tillægspakke beskytter kun de offentligt ansatte endnu bedre og efter min opfattelse er det nødvendigt, trods det også giver en skæv forfordeling.

  Læs eventuelt mere om straffelovens §119 her: Straffelovens §119

 • 19.12.16 Willy
  Respektpakken vedtaget:

  Kløften imellem borger og det offentlige har nået nye højder…Dagen hvor den menige borger ikke længere kan relatere til eller arbejde det offentlige system er nu bekræftet ved lov.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også