Ressourceforløb - en succes i milliardklassen

Kritikken er øredøvende af det lave antal ressourceforløb, som jobcentrene har iværksat. Men sagen kan ses fra flere sider, også fra nogle, hvor forløbene ligner en succes.

Af seniorkonsulenterne Annette Juul Jensen og Jesper Pedersen, Cabi

9,4 mia. kr. Så meget dyrere endte fleksjob og førtidspension med at blive, hvis man sammenligner forventningen i 2003 med resultatet i 2011. Det er mange penge, og sammen med ønsket om at bruge den fornødne tid på at udvikle arbejdsevnen hos borgere med komplekse problemstillinger var behovet for at sætte en solid prop hullet i statskassen da også selve grundlaget for, at ressourceforløbne blev indført som led i reformen af fleksjob og førtidspension i 2013.

Læs også fra CABI:

Ny guide: Få helt styr på ressourceforløbene

Proppen ser ud til at virke: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anslår, at der er sket et fald i antal påbegyndte førtidspensionsforløb på hele 28 procent i 2013 sammenlignet med 2012. Det er for tidligt at fastslå, om tendensen bider sig fast. Men et fald på mere end en fjerdedel på landsplan i reformens første år må alligevel kaldes en markant succes. I hvert fald set gennem økonomernes briller.

Se udviklingen i førtidspension

Forståelig frustration blandt borgere

Det er let at forstå frustrationen hos ledige med svære problemer, som i dag ikke kan få førtidspension, og som heller ikke får tilbudt ressourceforløb. På den anden side er og må det ikke være førsteprioriteten at sende borgere på langtidsparkering fra arbejdsmarkedet med førtidspension eller i ressourceforløbenes længerevarende indsatser på op til fem år, hvis de har selv den mindste mulighed for at komme hurtigere i selv det mindste job.

Som arbejdsmarkedschef i Næstved Kommune siger til Sjællandske Medier: Målet er at få folk i arbejde

Og netop muligheder for at komme i små jobs er der med reformen kommet flere af. Reformen skabte nemlig de såkaldte mini-fleksjobs, hvor borgere med nedsat arbejdsevne arbejder helt ned til 10, 12 eller færre timer om ugen. Siden 1. januar 2013 er der oprettet knap 6.000 af disse jobs, og det kan meget vel være, at borgerne, som har fået disse jobs, er forsvundet fra køen til ressourceforløb.  

Den konkrete indsats er vigtigst

Flere organisationer frygter imidlertid, at en stor gruppe ledige med komplekse problemstillinger hverken har fået mini-fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension og i stedet sidder fast på kontanthjælp. Se fx nyheden ’En fjerdedel færre får førtidspension’, hvor Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau er skeptisk. 

Det er der imidlertid ikke nødvendigvis nogen grund til at frygte. For selv om ressourceforløbene er lig med nye rammer, fx hvad angår økonomi og opfølgning, har jobcentrets medarbejdere hverken flere, færre eller andre tilbud at gøre godt med. Med andre ord har jobcentret samme muligheder på paletten for at yde en helhedsorienteret indsats af høj kvalitet i kontanthjælpssystemet, som de har i ressourceforløbene.

I stedet for at stirre sig blind på antallet af ressourceforløb kunne man derfor se på, hvilke indsatser borgerne får, og om de har nogen effekt. Det er lige præcis pointen med reformen af førtidspension og fleksjob, at borgerne skal have helhedsorienterede, individuelle indsatser, hvor intet redskab på forhånd er udnævnt til det bedste.

Læs mere om ressourceforløb hos Cabi

Emneord: Ressourceforløb, Annette Juul Jensen, Jesper Pedersen, Fleksjob, Førtidspension, Majbrit Berlau, Jobcentre, Cabi
CABI på DenOffentlige.dk Viden, metoder, redskaber, best practice og netværk med virksomheder, jobcentre eller begge dele. Det er, hvad vi har samlet i en indgang til virksomheder og jobcentre....
Aktivitet: Artikler: 86 | Events: 1 | Kompetenceområder: 4

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 14.03.14 L.Says
  Sprogbrug og realiteter

  Der er en foruroligende diskrepans mellem diverse, betalende, 'udgivere's opfattelse af tingenens tilstand, og den virkelighed resten af landets befolkning lever i.

  Muligvis afstedkommet af det manglende samspil mellem ønsker og evner. Aktuelt her CABI postulerer f.eks:"Ressourceforløb en succes i milliardklassen".

  Der skelnes her ej mellem den ondskabsfulde spareplan kaldet "ressourceforløb" og de amatøragtige, ofte menneskerettighedskrænkende, tiltag - eller netop manglen på handling - der under dette skændige dæknavn dagligt påføres landets ressourcesvage borgere.

  At skille tingene ad og se dem for hvad de er, er netop en manglende spidskompetence, hos skræmmende mange både lovgivere og lovudøvere.

 • 14.03.14 Lhe
  Misbrug af ressourceforløb

  Nu har kommunerne fået at vide de skal give flere ressourceforløb og så bliver de nu givet til dem der skulle have pension. At blive parkeret i 5 år på ressourceforløb med ro, når Alle læger siger der ikke er og ej heller kommer funktionsevne igen. Der findes ikke ro, når man er i systemet. Det er et voldsomt overgreb på det enkelte menneske og folk bliver mere syge, da selv de psykiske stærke bukker under efterhånden.

 • 13.03.14 Tony Johansen
  Jeg er da helt ked af at vække jer...

  ... af jeres overskrifts-søvn.

  I svarer til et indlæg at meningen med artiklen er at forholde sig til de konkrete indsatser, og ikke antallet af ressourceforløb, som i siger hoveddebatten går på...

  I lægger ud med at indsatsen er en succes i milliardklassen. Det vil jeg godt afvente en årrække med at afgøre, jeg kan næsten garantere at den indsats viser sig at være den dyreste indsats i mands minde, når man om få år kan regne det efter. Alle de kloge hoveder der sidder og laver disse prognoser, for det må sådanne regnestykker foreløbigt nødvendigvis være på så tidligt et stadie, skulle prøve at leve af gode gammeldags tipskuponer, så vil de opdage at der er rigtigt mange ting de har glemt at tage forbehold for i deres prognoser.

  Udover det, vedr. påstanden om at hoveddebatten omkring ressourceforløb går på antallet...
  Det er her i lige må vågne af overskriftdøsen; den debat er udelukkende en avisoverskriftdebat som intet hold har i den debat som foregår i befolkningen. Den ser helt og aldeles anderledes ud, men det er OK i har mistet kontakten med befolkningen, idet i nok mest skeler til både regeringen og den øvrige slatne, ukritiske og fantasiløse presse i jeres søgen på nyheder...

 • 12.03.14 Rasmus H
  Endnu en spare mulighed for kommunerne

  Trods at jeg har ekstern socialrådgiver på, finder kommunen stadig måder at omgås regler og aftaler, og jeg sidder nu i gang med 6. år i de kommunale klør, og præcis da reformen blev skudt i gang, blev jeg raskmeldt, trods at være svært ramt af sclerose, både kognitivt som fysisk, hvor sagsbehandlere og fagkonsulenters ord vægter højere i hvad jeg kan, end fagpersonale i diverse kliniker rundt i landet... Vi bliver jo bare sat fast i disse reformer, uden nogen form for håndsrækning eller støtte til at komme videre, da vi vil "koste" for meget at bruge tid på at få ud på arbejdsmarkedet.
  Jeg er 26 år gammel og havde lige forudset et langt liv med masser af jobmuligheder og faglig erfaring, da jeg trådte ind i de voksnes rækker. Men på grund af en sygdom, bliver jeg i stedet parkeret i en tilstand mange læger og andre fagpersoner, vil sammenligne med tortur. Hver dag går jeg med frygt for hvad de nu finder på at sige om/til mig, og hvad de så vil mene at jeg skal ud i, til trods for at jeg ikke kan. Og det jeg får tilbage når jeg siger jeg ikke kan, er blot det gyldne udtryk: At være doven.
  Hvornår bliver der åbnet øjnene for at der faktisk er folk derude som ikke "bare" kan tage sig sammen og få sig et arbejde, og derefter, finde et arbejde i et timeantal der lyder på 1-2 timer om ugen...

 • 12.03.14 David Graff
  Langtidsparkering er ingen succes

  Meningen med indlægget er ikke at beskrive det som en succes, når nogen parkeres på kontanthjælp i en lang årrække. Tværtimod. Faktisk er det, vi fra Cabi prøver at sige, at det er de konkrete indsatser, man skal forholde sig til. Modtager man som borger en sagsbehandling fra jobcentret, der reelt rykker eller ej - det er et langt mere interessant spørgsmål, end om der er oprettet få eller mange ressourceforløb (og indsatserne forudsætter ikke ressourceforløb). Men det er alligevel antallet af ressourceforløb, debatten hidtil har handlet om. Set i forhold til det gængse ønske på Christiansborg om at få sendt færre på førtidspension, er ressourceforløbene en succes. Men det er ikke det samme, som at forløbene så også giver det, der skal til i forhold de ledige medborgeres behov. David Graff, kommunikationschef i Cabi

 • 12.03.14 Pia Sofie Skytte
  Succes?

  Hvordan kan det opfattes og fremstilles som en succes, at mange borgere med nedsat arbejdsevne er på kontanthjælp i årevis, måske lige indtil de bliver folkepensionister? Man kan da ikke udelukkende se antallet af de der søger pension, og på den baggrund konkludere at "det virker". I virkeligheden kan man slet udtale sig om hvorvidt reformen virker før man har undersøgt hvad der ligger til grund for disse tal, fx dannet sig et kvalificeret overblik over hvor disse mennesker er forsvundet hen. desuden er der mange andre aspekter der skal medtages, eksempelvis hvordan visitationspraksissen fungerer, det er sikkert blevet meget svært at overhovedet få lov til at søge pension og fleksjob. "det er let at forstå frustrationen hos ledige med svære problemer, som i dag ikke kan få førtidspension og heller ikke kan komme i ressourceforløb. på den anden side må det ikke være førsteprioriteten at sende borgere på langtidsparkering fra arbejdsmarkedet i hhv. ressourceforløb eller pension...etc. Hvad er pointen i dette? hvordan hænger det logisk sammen? - betyder det at folk med alvorlige sygdomme(ofte med en masse lægelig dokumentation med sig)og med en klart nedsat arbejdsevne lægger op til pension/ressourceforløb som den første mulighed? der er ofte tale om folk der har været i mange forløb som viste at de har megen eller nogen arbejdsevne.. for mig er det volapyk at stille det op på den måde.. jeg har svært ved at se meningen med det, medmindre det udelukkende er for at legitimere det der sker, når så mange mennesker der ikke har mulighed for at forsørge sig selv, får afslag på det de før i tiden ville være berettiget til, og bliver "parkeret" på en midlertidig "overlevelses" ydelse. Det er vel i grunden det der er virkeligheden bag de succesfulde tal.

 • 12.03.14 lonebording
  parkerrt på kontanthjælp

  Så nu er det så i orden at parkere syge borgere på kontanthjælp?? En fattigydelse hvor alle alm borgerrettigheder som ret til ejendom opsparing pension og samlever er suspenderet - det er ikke i orden og kontanthjælp skal ikke være kommunernes syltekrukke for komplekse social og helbredssager - det er dog en uhyggelig glidebane vi sætter vores mest udsatte borgere på - borgere der ofte har ydet et ar ejdsliv i håndværk handel og industri - og betalt deres skat så diverse kontorchefer kan hæve deres gode hyre mens de taler ned til dem der har betalt deres løn - FØJ

 • 12.03.14 Cecilia
  Kejserens nye klæder

  Jeg kan ærligt talt ikke se, hvordan det er bedre for andre end de kommunale kasseapparater, at jeg efter 14 år i systemet åbenbart stadig ikke er afklaret nok til et fleksjob og derfor tilbydes et ressourceforløb.
  Nej, gu' skal vi ej "parkeres". Men vi bliver det hvad enten vi vil det eller ej, dog for de flestes vedkommende på en ydelse der efter sigende er midlertidig og altså ikke beregnet til at leve af i hverken 10 eller 20 år.
  Jeg er simpelthen så træt af regeringens overformynderi og kontrol forklædt som omsorg. Men folk der ikke selv har været i kontakt med jobcenter og diverse teams, hopper på limpinden hver gang der gennemføres en skjult spareøvelse, for fint lyder det jo.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også