Foto: Shutterstock

Restriktionerne skærpes på børneområdet og de videregående uddannelser

Udbredelsen af den mere smitsomme britiske virusvariant er stigende i Danmark. For at bevare kontrollen med epidemien i den kommende tid indføres der derfor en række skærpede tiltag og restriktioner på børne- og undervisningsområdet samt de videregående uddannelser.

For at bevare kontrollen med epidemien i den kommende tid indfører regeringen en række skærpede tiltag og restriktioner.

Sundhedsmyndighederne vurderer, at dagtilbud fortsat kan holdes åbne, da de mindre børn ikke driver smitteudviklingen i epidemien. Ud fra et forsigtighedsprincip vil der dog i den kommende tid være et skærpet fokus på ekstra smitteforebyggende tiltag i dagtilbud mv. med følgende tiltag:

  • Dagtilbuddene er i udgangspunkt åbne, men pasning af børn foregår i mindre, faste grupper, hvor det er muligt
  • Opfordring til at holde børn hjemme, hvis man kan.
  • Skærpet opfordring til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, samt at forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentning inden døre, hvis det er vanskeligt at holde afstand.
  • Modeller for test af personale i dagtilbud udvikles, fx kviktest.

Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode, dette både på de videregående uddannelser og på børne- og undervisningsområdet. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, blandt andet i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.

Videregående uddannelser

De videregående uddannelser er lukket for fysisk fremmøde frem til den 17. januar. Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fysisk fremmøde i eksamens- og undervisningssituationer vurderes nødvendig, for eksempel i laboratorier, klinikker og værksteder. Her er de videregående uddannelser fortsat undtaget forsamlingsforbuddet.

Udvidelsen af afstandsanbefalingen fra 1 til 2 meter for de videregående uddannelser betyder, at der ved de aktiviteter, der i dag undtagelsesvist kan finde fysisk sted – laboratorieundervisning mv. – nu som udgangspunkt skal holdes 2 meters afstand mellem alle personer.

De skærpede tiltag gælder fra fredag den 8. januar til og med 17. januar 2021.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også