Resultatbaseret styring: Bedre kvalitet i ydelserne til borgerne?

Som oplæg til Socialchefernes årsmøde, har hovedbestyrelsen sendt et debatoplæg til de oplægsholdere, som går på talerstolen til årsmødet under temaet "Kan vi måle os til velfærd - og har vi råd til at lade være?"

Debatten om resultatbaseret styring, måling, dokumentation osv. i den offentlige velfærdsledelse er mere aktuel end nogensinde før, og er derfor også det bærende tema på Foreningen af kommunale social-, sund- heds- og arbejdsmarkedschefers årsmøde 2016.

FSD Socialchefer i Danmark

FSD Socialchefer i Danmark er udgivere på DenOffentlige, hvor de deler viden og erfaringer. 
 

Spørgsmålene i debatten er blandt andet: Vil resultatbaseret styring føre til mere effektiv drift og ressour- cestyring? Hvad er egentlig resultatbaseret styring – og kan vi leve uden fokus på resultater og styring?

En analyse af målstyring på beskæftigelses-, undervisnings- og socialområdet, som KORA udgav i foråret, (”Målstyring går ud over de svageste”, red.), skabte på ny debat om resultatbaseret styring i den offentlige sektor.

Undersøgelsen hævdede, at resultatbaseret styring i bedste fald kun havde meget ringe effekt, men i værste fald kunne få negative konsekvenser for de svageste borgere.

Kort tid efter kunne man læse følgende i en overskrift fra Berlingske Business: ”Kun 40 pct. af cheferne i dansk erhvervsliv har klare præstationsmål, og kun halvdelen har fuld frihed til at træffe beslutninger, viser en undersøgelse fra Lederne. Det kan bremse både innovation og vækstmuligheder, lyder det fra ledelseseksperter”.

Det interessante er her, at vi bliver bekymrede i den offentlige sektor, hvis nogen sætter mål for indsatsen og opgør, om vi opfylder dem. Men i den private sektor betragter vi det som begrænsende for innovation og vækstmuligheder, hvis vi ikke sætter mål. Hvorfor mon denne forskel i måden at anskue ledelse og styring på?

Der er bestemt forskelle mellem den private og den offentlige sektor – men også ligheder. Det er en grund- læggende ledelsesopgave at sætte retning og udpege mål for, hvor vi skal hen i begge sektorer. I den offentlige sektor er der en demokratisk valgt, politisk ledelse, der udstikker mål for, hvor man f.eks. vil hen med folkeskolen eller beskæftigelsesindsatsen – og den administrative ledelse skal sikre, at det sker. En me- tode hertil vil i mange sammenhænge være at identificere nogle nøgletal, man følger over en periode for at kunne iagttage om målene opfyldes – og ikke mindst for at kunne kommunikere målene ud i organisationen til ledelse og medarbejdere. Med andre ord er basiselementerne i resultatbaseret styring væsentlige for at kunne udføre ledelsesopgaven i den offentlige sektor.

Hvorfor bliver vi så ved med at debattere, om det er en dårlig ide – ja, ligefrem skadeligt? Ingen styring og ledelse vil være betydelig mere skadeligt.

Se programmet for FSDs Årsmøde her

Emneord: Resultatbaseret styring, Målstyring, RBS, Socialområdet, Offentlig styring, FSD Årsmøde, FSD, Foreningen af Socialchefer, Ledelsesavisen, Velfærdsdebatten, Velfærdsstat eller velfærdssamfund, Modernisering
FSD Socialchefer i Danmark på DenOffentlige.dk Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark blev etableret i 1913 under navnet ”Foreningen af Forsørgelsesinspektører og kommunale Afdelingschefer ved...
Aktivitet: Artikler: 60 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 22.03.19 Velfærd
  Neergaard og Kristensen advarer mod velfærdsstatens dominans

  “Vi er kommet i en situation, hvor velfærdsstaten fylder lovlig meget, hvorimod velfærdssamfundet forsømmes," siger tidligere beskæftigelsesminister. "Vi er begyndt at rulle velfærdssamfundet tilbage," siger Dennis Kristensen. Hør dem i Velfærdsdebatten med Nick Allentoft.

 • 15.03.19 Politik
  Dennis K og Jørn Neergaard om et liv i magtens cirkler

  Den ene har været udskældt DA-direktør og beskæftigelsesminister og den anden stærkt kritiseret fagforeningsformand. Hør Dennis Kristensen og Jørn Neergaard i samtale med Nick Allentoft.

 • 15.03.19 Social
  Mere helhed for borgerne: Social og beskæftigelse i en forvaltning

  Rådmand Kristian Würtz foreslår at forenkle organiseringen ved at lægge de to forvaltninger – Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen – sammen til én forvaltning under en fælles ledelse og med seks nye driftsområder, der sammenkobler de sociale og jobrettede indsatser til borgerne.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.