"Det tager tid at implementere folkeskolereformen, og det kræver selvfølgelig også at lærere og pædagoger opkvalificeres, så de kan løfte de nye opgaver og leve op til de nye krav. Initiativet er en spændende mulighed i forhold til begge dele," siger formand for kommunens Børne- og Familieudvalg, Lennart Qvist (V).

Ringkøbing-Skjern vil være fyrtårn for idræt og bevægelse i den nye folkeskole

Spring, hop, løb og lær. Ringkøbing-Skjern Kommune deltager som en af i alt fem danske kommuner i et nyt projekt, Krop og kompetencer. Projektet skal løfte kompetencerne i idræt og bevægelse på skolerne, så de bedre lever op til folkeskolereformens krav om mere og bedre idræt og bevægelse.

- Det er vigtigt for os at leve op til reformens krav om fysiske aktivitet, fordi vi fra undersøgelser ved, at bevægelse i hverdagen fremmer børns læring. Samtidig ved vi, at børn lærer på forskellige måder og for nogle børn, er indlæring i forbindelse med fysisk aktivitet den bedste måde at lære nyt på, siger formand for kommunens Børne- og Familieudvalg, Lennart Qvist (V).

Formålet med projektet er både at løfte selve idrætstimerne og at idræt og bevægelse generelt udbredes og får kvalitet som en del af undervisningen i alle fag og i løbet af skoledagen. Samtidig skal projektet også hjælpe lokale idrætsforeninger med at indgå i skolesamarbejder.


Det nye fyrtårnsprojekt gennemføres i Aalborg, Herning, Ringkøbing-Skjern, Frederikssund og Slagelse. A.P. Møller Fonden støtter det med 5 mio. kr. Erfaringerne fra projektet i de fem kommuner skal danne baggrund for en senere national udrulning.

- Det tager tid at implementere folkeskolereformen, og det kræver selvfølgelig også at lærere og pædagoger opkvalificeres, så de kan løfte de nye opgaver og leve op til de nye krav. Initiativet er en spændende mulighed i forhold til begge dele, siger Lennart Qvist.

Kompetenceløftet kommer hele vejen rundt om skolerne og omfatter alt fra skoleledelsen over lærere og pædagoger til de foreningsfrivillige.

- Vi ruller et meget stort undervisningsforløb ud, der omfatter alle folkeskoler i kommunen og alle lærere og pædagoger. Idrætslærere får særskilte forløb, der retter sig særligt mod idrætsfaget, mens de øvrige lærere får ny viden og nye kompetencer i forhold til bevægelse i den understøttende undervisning, bevægelse i fagene og de lokale idrætsforeninger i den åbne skole, siger Lennart Qvist.

DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA University College står bag projektet, der går i gang nu og løber frem til og med september 2016.

Baggrund

Idræt og bevægelse har en fremtrædende placering i skolereformen og kan styrke børns læring, trivsel og sundhed – hvis det gennemføres på et højt fagligt og didaktisk niveau. En åben folkeskole med mere og bedre idræt og bevægelse integreret i skoledagen stiller nye krav til ledere, lærere og pædagoger i folkeskolen.

Nogle af de spørgsmål, som melder sig vil projektet give svar på. Det handler især om:

 • Hvordan kan skolen sikre, at alle elever har 45 minutters fysisk aktivitet i løbet af skoledagen?
 • Hvor meget og hvilken type idræt og bevægelse skal der være i den understøttende undervisning?
 • Hvordan kan bevægelse bidrage til variation og bedre læring i den fagopdelte undervisning?
 • Hvordan kan man skabe en rød tråd i idrætsfaget fra skolestart til eksamen i 9. klasse?
 • Hvordan kan alle lærere og pædagoger bidrage til mere idræt og bevægelse i skolen?
 • Hvordan kan kvaliteten i idrætsfaget højnes?
 • Hvordan kan kommune, skole og forening arbejde med at udvikle ”den åbne skole”?

De fire samarbejdspartnere i projektet: DIF, DGI, VIA og Dansk Skoleidræt har hver især og sammen unikke forudsætninger for at bidrage til løsningen af udfordringerne.

De fem kommuner i projektet prioriterer i forvejen idræt og bevægelse i skolen. Der er tale om

både store og små kommuner, store og små skoler, land og by for at sikre alsidighed.

I de fem kommuner gennemføres kompetenceløft i idræt og bevægelse, hvor man gennem efteruddannelse og praksisnære forløb med ledere, lærere, pædagoger, elever og lokale foreninger kan fremme og kvalitetssikre idræt og bevægelse i skolen.

På sigt skal projektet tilbydes alle kommuner for at sikre, at kommuner og skoler tager fuldt ejerskab til kravene om mere idræt og bevægelse, og at aktiviteterne får høj kvalitet, herunder at aktiviteterne udvikles og tilpasses målgruppen og gennemføres med intensitet.

Ringkøbing-Skjern Kommune på DenOffentlige.dk Ringkøbing-Skjern Kommune
Aktivitet: Artikler: 78 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.

 • 09.06.20 Velfærd
  Ligestillingsarbejdet halter i de fleste dagtilbud

  Ny rapport viser, at kun få daginstitutioner arbejder målrettet med at bryde gængse normer for køn, seksualitet, handicap eller etnicitet. Nu skal forskning bane vejen for mere systematisk arbejde med mangfoldighed og ligestilling i danske daginstitutioner.