Robotter og digitalisering skal sikre flere penge til velfærd i Køge Kommune

Køge Kommunes økonomiudvalg besluttede tirsdag at sætte gang i en række analyser, der skal sikre flere penge til velfærd. Analyserne tilvejebringer efter planen i alt 7,9 millioner gennem blandt andet brug af robotteknologi, øget digitalisering og besparelser på en række udbud.

Der er penge i robotter. Og når Økonomiudvalget i Køge Kommune nu sætter en række analyser i gang, der via blandt andet robotteknologi effektiviserer og digitaliserer, er det ikke robotter af blik og stål, der er tale om. Derimod er det robotter, der hjælper kommunale systemer med at tale bedre sammen, og som i sidste ende sparer penge, der kan bruges til mere velfærd til borgerne.

Køge Kommunes Økonomiudvalg besluttede på sit møde tirsdag således at sætte en række analyser i gang, der blandt andet skal inddrage muligheden for robotteknologi i kommunens virksomhed, og som arbejder med besparelser via udbud på en række områder.

Iblandt projekterne er et samarbejde med 11 andre kommuner, hvor man via robotteknologi automatiserer kommunens betalinger. I et andet projekt får Køge Kommune via en robot hjælp til at sikre korrekt betaling, når andre kommuner køber ydelser hos Køge Kommune på arbejdsmarkedsområdet, det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde.

 • Da Byrådet lagde sit budget i efteråret, var det under forudsætning af, at de forskellige udvalg kunne levere besparelser hen over året. Vi troede på, at vi kunne gøre det bedre, hvis vi gav hinanden tid til at finde de smarte løsninger. Det må man sige er tilfældet her. Dette er et eksempel på, hvordan ny teknologi hjælper os til at skaffe penge til at finansiere velfærden. Hvordan robotter kan klare systemerne, så Køge Kommunes medarbejdere kan levere nærvær og service til borgerne. Det er lige præcis en af de løsninger, der bringer hele Køge Kommune på forkant med fremtiden, siger borgmester Marie Stærke.

Udover robotteknologi besluttede Økonomiudvalget også, at Køge Kommune skal indgå i et tværkommunalt samarbejde, hvor KOMBIT på vegne af kommunerne sender en række it-systemer i udbud. Ad den vej samarbejder kommunerne altså om at bryde det monopol, der hidtil har været på systemerne, for sammen at opnå billigere løsninger.

Økonomiudvalget besluttede desuden at igangsætte udbud af taxakørsel og fødevarer, ligesom der skal sættes gang i en momsanalyse og en analyse af mulighederne for at forbedre organiseringen på it-området.

Analyserne på Økonomiudvalgets område er sat i gang på baggrund af Byrådets budgetaftale for 2020 – 2023. Her besluttede byrådet, at der hvert år skal findes 35 millioner kroner på tværs af kommunens forvaltninger. Pengene skal bruges til at sikre, at der er penge til at bygge daginstitutioner og ældreboliger, og skabe råderum til politiske prioriteringer. Samlet set giver de analyser, som Økonomiudvalget nu har sat i gang efter planen besparelser for 2,3 millioner kroner på Økonomiudvalgets område, og 5,6 millioner på tværs af alle kommunens udvalg, og altså besparelser for i alt 7,9 millioner kroner i alt.

Foto: Pixabay

 

Køge Kommune på DenOffentlige.dk Køge Kommune
Aktivitet: Artikler: 33 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 02.06.20 Velfærd
  Kommunernes velfærd får 1,5 milliarder ekstra

  Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021. Med aftalen løftes kommunernes økonomi med 1,5 mia. kr. næste år.

 • 28.05.20 Velfærd
  Behovet for flere pædagoger stiger: 50.000 børn flere børn i daginstitutionsalderen

  Der bliver brug for 9000 pædagoger frem mod 2030, hvis vi skal følge med det stigende børnetal og tage hånd om de mange flere børn, der i de kommende år skal have en god hverdag i landets daginstitutioner. Det understreger behovet for en velfærdslov, der kompenserer kommunerne fuldt ud for den demografiske udvikling og for at fremrykke loven om minimumsnormeringer.

 • 27.05.20 Velfærd
  Krisen kalder på investeringer i fællesskabet

  Vejen til økonomisk genopretning går gennem en genopbygning og styrkelse af velfærdssamfundet, siger FOAs formand, som mener, at fortiden skræmmer.

 • 20.05.20 Velfærd
  Turbo på beskæftigelsesindsatsen: Lav reglerne for løntilskud om

  Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at genåbne beskæftigelsesindsatsen med digitale samtaler. Det er godt, men der er også brug for en kraftigt styrket indsats og mere fleksible regler for at sikre, at de mange nye ledige kommer hurtigst muligt i job igen. Det mener Ledernes Hovedorganisation, som derfor fremlægger et udspil med 11 konkrete indsatser til en oprustning af beskæftigelsesindsatsen.

 • 19.05.20 Velfærd
  Corona-omstilling: Jobcenter har succes med virtuelle rehabiliteringsmøder

  Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.