RUC

RUC

Universitetsvej 1, Postboks 260 , 4000 Roskilde

Telefon: 46742000 Website: ruc.dk E-mail:

Vi tænker fremad…
 

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. 

Vi dyrker den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre.

Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt.

Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og videndeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.

…og former fremtiden

Blogs

Artikler

 • Tillidsreform kræver vedholdenhed: Svenskere tager nye skridt fremad
  20.08.19 Ledelse

  Svenskerne viser endnu engang, hvordan man kan arbejde langsigtet og strategisk med modernisering af den offentlige sektor. Tina Øllgaard har set nærmere på ny rapport fra den svenske tillidsdelegation.

 • Forsker om skandalen i København: Pas på tilliden
  12.06.19 Ledelse

  Dét der var mistillid til en afgrænset gruppe pædagoger i København eskaleres nu politisk til at blive en mistillid til hele fagprofessionen på det pædagogiske område, skriver Tina Øllgaard Bentzen, der forsker i tillid og kontrol.

 • Professor advarer styrelse: Svært at sælge ledelse som vidundermiddel
  11.04.19 Ledelse

  Måske skal vi lige holde lidt igen og trække 20 procent fra den nye eufori over ledelse som vidundermiddel. Vi risikerer af få mere af den klassiske ledelsesform baseret på pisk, gulerod og prædikener, skriver RUC Professor Jacob Torfing.

 • Professor: Her er afløseren for NPM
  08.04.19 Ledelse

  Kontrol- og regelbaseret styring er i sidste ende baseret på mistillid til offentligt ansatte, argumenterer professor Jacob Torfing og foreslår en ny tilgang, der antager, at fagprofessionelle gerne vil lave et godt stykke arbejde.

 • Samskabt politik i den almene boligsektor
  30.11.18 Infrastruktur

  Tre danske almene boligforeninger har indført opgavegrupper for at samskabe løsninger mellem beboere og politiske repræsentanter. Ph.d-projekt undersøger resultaterne.

 • Forsker: Syv pejlemærker for afbureaukratisering med mening
  25.10.18 Ledelse

  Vil vi for alvor igang med at tøjle bureaukratiet leverer forskningen væsentlig viden, der kan hjælpe. Tina Øllgaard Bentzen præsenterer her syv pejlemærker, der kan hjælpe til reel afbureaukratisering efter årtiers mislykkede forsøg.

 • Professorer: Nedsæt en styringskommission
  20.10.18 Ledelse

  Sørensen og Torfing peger her på fem styringsproblematikker og foreslår at nedsætte en styringskommission, der kan komme med nye bud på, hvordan vi indretter den offentlige styring i fremtiden.

 • Tillidsforsker: Her er fem faldgruber for planer om afbureaukratisering
  05.09.18 Ledelse

  Regeringen skal være opmærksom på disse fem faldgruber, hvis sammenhængsreformen skal lykkes efter fire årtiers mislykkede forsøg på at afbureaukratisere, skriver Tina Øllgaard Bentzen, der samtidig peger på fem pejlemærker for succes.

 • Færøerne viser os farerne ved fremtidens sundhedsvæsen
  29.05.18 Sundhed

  Nyt speciale undersøger færøske patienters oplevelser af behandlingsforløb uden for Færøerne. Det viser, at en række forhold, der også kan spores i det danske sundhedsvæsen, har negativ indvirkning på patienternes behandlingsoplevelse og kan føre til forringelse af tilliden til det offentlige sundhedssystem.

 • Speciale giver opskriften på sund, social skolemad
  31.03.18 Bæredygtighed

  "Skolemad får os til at være sammen på en ny måde," siger eleverne i 4. klasse i Ishøj. Nyt speciale fra RUC foreslår ingredienserne til et vellykket, sundhedsfremmende skolemadsprojekt.

 • Studerendes frafald koster en mia. om året
  09.02.18 Velfærd

  "En rapport fra 2013 estimerer, at frafald på danske videregående uddannelser koster samfundet op imod en mia. kr. om året. Men giver det overhovedet mening at gøre det op på den måde? Og kan vi gøre noget ved det?" Skriver Christian Erin-Madsen, Journalist på Rucpaper.dk

 • Minister: En milliard kroner til frafald er en brandærgerlig udgift
  09.02.18 Velfærd

  En mia. kr. om året til studerende, der falder fra eller vælger om på videregående uddannelser, er en høj udgift. Uddannelsesministeren beskriver omkostningerne som brandærgerlige. Men vi bør værne om danske studerendes mulighed for at vælge nye veje, lyder det generelt fra politisk hold.

 • Politiet opgav målstyring men: Kulturen er svær at slippe
  20.11.17 Ledelse

  Speciale fra RUC har undersøgt afskaffelsen af måltal for politiets færdselsindsatser i tre politikredse. En droppede helt, mens de to andre gav langsomt slip.

 • Den evige forandringsbølge skaber apatiske og kyniske medarbejdere
  08.11.17 Ledelse

  Casestudie af 23 kommunale medarbejderne viser, at ansatte bliver immune og apatiske, når der ruller en bølge af forandringer gennem organisationen.

 • Fem trin til samskabelse
  24.10.17 Ledelse

  De første erfaringer med samskabelse kommer nu alle til gode. Torfing og Sørensen præsenterer her fem trin til organisationers omstilling til samskabelse. Brug dem til at forventningsafstemme, hvor din organisation er på stigen.

 • Her er fire udfordringer til dig, der vil lede med tillid
  03.10.17 Ledelse

  Interviews med 13 ledere peger på fire centrale udfordringer i tillidsbaseret ledelse.

 • Embedsmanden som samskaber: Her er fire afgørende kompetencer
  04.09.17 Ledelse

  To kandidat-specialer fra RUC peger på fire kompetencer, som embedsværket skal mestre for at realisere potentialet i samskabelse.

 • Speciale konkluderer: Der mangler tillid i den offentlige styring
  12.06.17 Ledelse

  Specialeundersøgelse peger på, at opgøret med NPM har mistet fokus. Tilliden er i krise, og bør have en mere fremtrædende rolle i offentlig styring, hvis politikerne vil have succes med sammenhængsreform.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner