Sådan forbinder man landets udsatte boligområder bedre med de omkringliggende byområder

Hvordan forbinder man landets udsatte boligområder bedre med de omkringliggende byområder? Det er der i disse år stort fokus på. Ét greb kan være etablering af nye attraktive faciliteter og relevante aktiviteter i de udsatte boligområder, som kan tiltrække brugere fra lokalområdet og resten af byen til boligområderne.

En ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) giver anbefalinger til, hvordan faciliteter og sociale aktiviteter kan skabe positive møder mellem beboere på tværs af opdelte bydele. Rapporten giver inspiration til, hvordan helhedsplaner, boligorganisationer, kommuner og andre lokale aktører kan arbejde målrettet både med deres fysiske faciliteter og sociale aktiviteter for at åbne boligområderne, op og samle mennesker med forskellige baggrunde omkring fælles interesser.
 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i casestudier fra tre udsatte boligområder, som alle arbejder aktivt med deres faciliteter og aktiviteter for at samle mennesker fra boligområdet og de omkringliggende kvarterer. I Randers har et partnerskab sikret opførelsen af bynaturrummet Myretuen, der er placeret ved det udsatte boligområde Gl. Jennumparken og naturområdet Nordre Fælled. Med arkitektoniske greb har man skabt nye fysiske rammer for at danne fællesskaber på tværs af et ellers opdelt lokalområde. De fysiske faciliteter kan dog ikke stå alene, hvis der skal tiltrækkes nye brugergrupper til de udsatte boligområder.
 
Seniorkonsulent Anne Clementsen, der er hovedforfatter på rapporten, siger:
 
"De sociale møder mellem beboerne i de udsatte boligområder og brugere fra resten af lokalområdet er helt afgørende, hvis der skal skabes forbindelser mellem boligområderne og resten af byen. Møderne har stor betydning for at fremme forståelsen for folk med en anden baggrund end én selv, og styrke tolerancen i lokalsamfundet. Vores undersøgelse viser, hvordan forskellige lokale aktører kan samarbejde om at styrke de sociale møder, og den viser, at enkle og strategiske greb kan skabe fællesskaber på tværs af sociale skel."
 
Samarbejde er essentielt
 
Arbejdet med at skabe attraktive faciliteter og sociale aktiviteter skal både tage højde for beboernes ønsker, og samtidig kunne tiltrække eksterne brugere. I Randers samarbejder lokale foreninger, boligsociale medarbejdere, kommunale aktører og lokale ildsjæle om at tiltrække både beboere og eksterne brugere til Myretuen. Det sker gennem aktiviteter, der er målrettet alle, som har en fælles interesse i naturen. På den måde åbner Myretuen som fysisk ramme nye muligheder for at samle mennesker om fælles værdier, der knytter sig til natur og udendørsliv.
 
I Aarhus er det en musikfestival, som kan samle beboerne fra et udsat boligområde og folk fra lokalområdet, og i Horsens har nye strategiske valg omkring brugen af et aktivitetshus og en sportshal fremmet nye møder på tværs af beboere fra forskellige bydele.
 
"De kommende år vil mange udsatte boligområder gennemgå omfattende omdannelser – både hvad angår de fysiske rammer og sammensætningen af beboere. Her kan den boligsociale indsats bidrage til arbejdet med at få mennesker til at mødes på tværs af matrikelskel i deres strategiske arbejde med de fysiske rammer, og udvælgelsen af relevante aktiviteter i boligområderne. I den sammenhæng håber vi, at undersøgelsens pointer og anbefalinger kan inspirere til arbejdet med at skabe sociale møder mellem mennesker med forskellige baggrunde," siger seniorkonsulent Anne Clementsen.

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 01.07.20 Social
  Alle ansatte i plejesektoren skal testes for COVID-19

  For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

 • 01.07.20 Social
  Penge til minimumsnormeringer skal bruges på pædagoger og ikke ufaglærte

  En ny undersøgelse viser, at det er afgørende for forældre, at det er pædagoger, der bliver ansat, når normeringerne i daginstitutionerne skal løftes de kommende år.

 • 30.06.20 Social
  Husk børn og unges positive fællesskaber

  Under corona har børn og unge ikke kunnet deltaget i fritidsinteresser og været sammen, som de plejer. Hverdagen er nu mere normal, og flere aktiviteter er åbnet igen. SSP-samarbejdet i Norddjurs Kommune opfordrer til, at børn og unge ikke alene er sociale i det digitale univers, men også er aktive sammen og får fælles oplevelser - både i sommerferien og i det nye skoleår.

 • 26.06.20 Social
  Ikke-vestlig indvandring koster de offentlige finanser 33 milliarder kroner

  Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer i 2017 en nettoudgift for de offentlige finanser på 33 milliarder kroner, viser en ny analyse fra Finansministeriet. Året før var udgiften 37 milliarder.

 • 25.06.20 Social
  Pædagoger: Corona-normeringer har styrket børnenes trivsel

  Pædagogerne i landets vuggestuer og børnehaver har oplevet et markant løft i børnenes trivsel og udvikling under de første uger af genåbningen, hvor der var flere pædagoger til færre børn end normalt, viser ny stor undersøgelse. Minimumsnormeringer bør fremrykkes, mener BUPL.