Sådan fordeles det offentlige budget: Milliarder til velfærdsydelser

Hvis de offentlige udgifter blev nedskaleret til 1.000 kroner, hvordan ville de så blive brugt? Danmarks Statistik analyserer en tusindkroneseddel fra husholdningsregnskabet for Danmark, som det så ud i 2016.

For hver gang det offentlige bruger 1.000 kr., så går de 436 kr. og 14 øre til social beskyttelse, der dermed er den tungeste af ti overordnede udgiftsposter . Heraf går, som de tre største underkategorier under social beskyttelse, 157 kr. og 22 øre til alderdom, 86 kr. og 25 øre går til sygdom og invaliditet, og 84 kr. 71 øre går til familie og børn.

Følg spillet om finanslov 2018 på temasiden

Vi har oprettet en tema-side, der samler alle relevante historier om Finanslov 2018. Find den her.

Udgifter til social beskyttelse dækker både offentlige serviceydelser og de udgifter, det offentlige har til at give borgerne overførselsindkomster som f. eks. folkepension, sygedagpenge og børnecheck.

Den næstetungeste overordnede udgiftspost er sundhedsvæsnet, hvortil det offentlige har 160 kr. og 82 øre i udgifter. Herunder ligger udgifter til hospitalstjenester og ambulant behandling, der koster det offentlige henholdsvis 114 kr. og 5 øre og 22 kr. og 43 øre. Også udgifter for 10 kr. og 90 øre til medicinske produkter, apparater og udstyr hører til sundhedsvæsnets samlede udgifter.

Grundskoleuddannelserne koster mere end de højere og videregående uddannelser

Ud af 1.000 kr. bruger det offentlige 127 kr. og 69 øre på den overordnede udgiftspost undervisning. Knap halvdelen heraf, 57 kr. og 79 øre, går til folkeskolen og lignende, mens de offentlige udgifter til højere og videregående uddannelser beløber sig til 30 kr. og 73 øre.

Offentlig orden og sikkerhed koster knap en 20'er

En af de ti overordnede udgiftsposter hedder offentlig orden og sikkerhed. Samlet set koster dette 18 kr. og 84 øre, hvoraf de 10 kr. og 48 øre går til politiet, 6 kr. og 66 øre går til domstole og fængsler, mens 1 kr. 39 øre dækker de offentlige udgifter til brandvæsnet.

Derudover er det offentliges udgifter til Forsvaret på 21 kr. og 51 øre, og der er først og fremmest tale om udgifter til militæret, idet civilforsvaret udgør ca. 78 øre.

Alle tallene i artiklen er baseret på beregninger, hvor de offentlige udgifter samlet set er på 1.000 kr. I 2016 brugte det offentlige 1.000 kr. i alt 1.105.633.000 gange - eller det der svarer til offentlige udgifter for næsten 1.106 milliarder kr.

Danmarks Statistik har tidligere beskrevet, hvor meget de forskellige skatter og afgifter bidrog til "skattekisten," hvis man så på 1.000 kr. i 2016. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at skatter og afgifter ikke er det offentliges eneste indtægtskilder.

Emneord: Danmarks Statistik, 310817-1, Velfærdsdebatten, Finanslov 2018
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.04.19 Infrastruktur
  Markant flere ældre udfordrer kommunernes økonomi

  De kommunale regnskabstal for 2018 viser, at kommunerne er pressede, både når det handler om at sikre kernevelfærden og at skabe rammerne for moderne og god velfærd. Og udfordringen bliver yderligere forstærket de kommende år, når antallet af plejekrævende ældre vokser.

 • 22.03.19 Velfærd
  Neergaard og Kristensen advarer mod velfærdsstatens dominans

  “Vi er kommet i en situation, hvor velfærdsstaten fylder lovlig meget, hvorimod velfærdssamfundet forsømmes," siger tidligere beskæftigelsesminister. "Vi er begyndt at rulle velfærdssamfundet tilbage," siger Dennis Kristensen. Hør dem i Velfærdsdebatten med Nick Allentoft.

 • 15.03.19 Politik
  Dennis K og Jørn Neergaard om et liv i magtens cirkler

  Den ene har været udskældt DA-direktør og beskæftigelsesminister og den anden stærkt kritiseret fagforeningsformand. Hør Dennis Kristensen og Jørn Neergaard i samtale med Nick Allentoft.

 • 01.03.19 Politik
  Professorer: Politikere er låst i hensyn til middelklassen

  PODCAST: Jørn Henrik Petersen og Ove Kaj Pedersen påtaler en situation, hvor politikerne er låst mellem hensyn til det store flertal af vælgere, som har det godt, og hensynet til den sociale kontrakt, hvor udsatte får den nødvendige hjælp og støtte. Her bliver den kommende valgkamp central, mener de.

 • 22.02.19 Velfærd
  Bliv klar til valgdebat: Ove Kaj P og Jørn Henrik P i samtale om velfærd

  PODCAST: "Mennesket er ikke så rationelt som økonomer gerne vil gøre det til. Vi er kortsynede," siger Jørn Henrik Petersen. "Politikerne vil fortsætte centraliseringen, for det er en forudsætning for fremtidens velfærdsstat," siger Ove Kaj Pedersen. Hør tredje del af Nick Allentofts velfærdsdebat med de to professorer.