Sagen om Bisidderhjælpen: Dokumentation

Har du behov for at dykke ned i baggrund og dokumentation i sagen om Bisidderhjælpen, så læs her.

Sådan har vi arbejdet
Her kan du se citater og klip fra de dokumenter, der tegner billedet af en virksomhed, der snyder.

 

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

I Nævnenes Hus har man i alt haft 5 klagesager, hvor kunder var utilfredse med privat socialrådgivning. I alle fem sager var det kunder hos Bisidderhjælpen, der havde klaget. Der er således ikke klaget over andre private socialrådgivere til Nævnenes hus.

Citat fra aktindsigt hos Nævnenes Hus:
“Vi kan oplyse, at Center for Klageløsning har behandlet to klagesager mod Bisidderhjælpen IVS. Én af disse sager blev videreklaget til Forbrugerklagenævnet. Vi kan ligeledes oplyse, at Center for Klageløsning har behandlet tre klagesager mod Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen ApS.”

Citat fra email fra Nævnenes Hus modtaget den 5. marts 2019 Mailen er svar på spørgsmål om der er andre klager over private socialrådgivningsfirmaer:
“På baggrund af den søgning vi har foretaget, foreligger der ikke andre sager end de oplyste inden for privat socialrådgivning til forbrugere.”

Sagen om Bisidderhjælpen Aps

Alle artikler i sagen om Bisidderhjælpen Aps bliver samlet på denne side. 

Trustpilot
Trustpilot bekræfter, at de har fjernet ca. 100 falske anmeldelser af Bisidderhjælpen

Citat fra e-mail modtaget den 7. marts 2019:
“Vi har fjernet en række anmeldelser fra Bisidderhjælpens Trustpilot-profil, da de var fabrikeret. Det er naturligvis et brud på vores retningslinjer. I dette tilfælde er sagen blevet overført til vores juridiske afdeling, og vi har sendt et advokatbrev til virksomheden, hvor vi gør det helt klart, at de øjeblikkeligt skal stoppe med at bryde vores retningslinjer, og vores undersøgelse af virksomheden fortsætter.

Hvis en virksomhed overtræder vores retningslinjer gentagende gange, kan det i sidste ende føre til en forbrugermeddelelse på deres Trustpilot-profil. En forbrugermeddelelse gør Trustpilots brugere opmærksomme på, at virksomheden bevidst har forsøgt at vildlede forbrugerne.”

 

Sådan er vilkårene for de ansatte

- En medarbejder i Bisidderhjælpen tjener 315 kr. i timen for timer, hvor han/hun arbejder på sager. Når medarbejderen kører til møder er timelønnen 200 kr. + statens kørselstakst (3,56 kr pr. km). Således kan selv køretimer blive en overskudsforretning for Bisidderhjælpen idet borgeren faktureres en kilometertakst på enten 7.30 eller 8.90 kroner. En køretur på for eks. 100 km koster altså kunden 890 kr på Sjælland og 730 kr. i resten af landet. Heraf virksomheden får sagsbehandleren hvis turen varer fem kvarter, altså 250 kr. + 356 kr., i alt 606 kr..

- Lønnen indeholder ikke tilskud til pension.

- Tre kilder fortæller, at de til jobsamtalen blev lovet en grundløn på 10.000 kr. Efterfølgende viser det sig, at der er tale om en garantiløn. Medarbejdere skal således selv indtjene de 10.000 kr. gennem fakturering af kunder. Man får med andre ord kun det, man fakturerer.

- Tilegnelse af ny viden om lovgivning mv. er interessetid. Medarbejderen får kun løn for de timer, han/hun arbejder på sager. Det vil sige, at der ikke gives løn for at sætte sig ind i ny lovgivning eller faglig sparring og drøftelser i komplicerede sager.

- Ved ansættelse skriver medarbejderen under på en loyalitetskontrakt, som forbyder ham/hende at tale om virksomheden. Dette har efterladt både nuværende og tidligere medarbejdere i frygt for repressalier, hvis de udtaler sig om forholdene på deres arbejdsplads

- Medarbejderen underskriver ved ansættelse en 5 sider lang fortrolighedsaftale, som ikke - som man måske skulle tro - handler om tavshedspligt i kundernes personfølsomme sager. Men derimod handler loyalitetskontrakten udelukkende om, at medarbejderen ikke må røbe forretningshemmeligheder.

DenOffentlige understreger, at ingen medarbejdere eller tidligere medarbejdere har røbet forretningshemmeligheder til DenOffentlige. Vi har gennem grundig research fået kendskab de kritisable forhold i Bisidderhjælpen samt de ansattes arbejdsforhold.

Prøv DenOffentlige

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Uddrag fra de forskellige dokumenter om loyalitet, som medarbejderne skal skrive under på inden ansættelse.

DenOffentlige er i besiddelse af flere eksempler på ansættelseskontrakter. Kun få gange nævnes tavshedspligt overfor kunderne. I resten af dokumenterne pålægges medarbejderne tavshed over for virksomheden:

Personalehåndbog:
“Intrigante og illoyale udtalelser og adfærd overfor såvel kunder, kolleger, samarbejdspartnere eller andre betragtes som særdeles alvorlige angreb på vores værdier.”

Ansættelseskontrakt:
“Tavshedspligt og loyalitetsforpligtelse:
Medarbejderen må under sin ansættelse ikke uretmæssigt tilegne sig virksomhedens erhvervshemmeligheder. Får medarbejderen rådighed over sådanne erhvervshemmeligheder herunder virksomhedens data af enhver art, er medarbejderen såvel under ansættelse som efter fratrædelse pålagt fuldstændig tavshed om arbejdsgiverens forhold om alt, hvad medarbejderen i øvrigt måtte blive bekendt med som følge af sin ansættelse og som i sagens natur ikke må komme til tredjemands kundskab eller anvendes til andet formål end virksomhedens stillede arbejdsopgaver.”

Fortrolighedskontrakt:
“Den modtagende part forpligter sig yderligere til at hemmeligholde fortrolige oplysninger med ethvert rimeligt middel som tilkommer denne. Herunder ved ikke at videregive eller gøre sådanne fortrolige oplysninger for nogen fysisk eller juridisk person, offentligheden generelt eller nogen anden form for part eller enhed med mindre den afgivende part afgiver sit ytvetydige, skriftlige samtykke eller bestemmelserne i denne aftale giver hjemmel hertil”

“Såfremt den modtagende part (medarbejderen) tilsidesætter en eller flere af de i Fortrolighedsaftalen indeholdte pligter til hemmeligholdelse, beskyttelse mv. af fortrolige oplysninger eller nogen pligt indeholdt i afsnit 3, forfalder en konventionalbod på 100.000 kr for hver enkelt overtrædelse”

Læs om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

Sådan fakturerer Bisidderhjælpen:

- Bisidderhjælpen tager 1250 kr. i timen - uanset om de deltager i et møde eller svarer på en mail. Man fakturerer for ALT. En telefonopringning, en email, selv forgæves opringninger.

- Kunden betaler også for kørsel. På Bisidderhjælpens hjemmeside fremgår det, at kunden betaler for kørsel fra nærmeste kontor. Dette er ikke korrekt. Kunden betaler fra medarbejderens hjemadresse. Også selvom medarbejderen bor meget langt væk. For eksempel betalte en kunde for, at en medarbejder fra Næstved skulle deltage i møde i København. Selvom Bisidderhjælpens nærmeste kontor ligger i Herlev. Kunden betaler 7,30-8,90 kr pr kørt kilometer.
 

Uddrag fra Bisidderhjælpens hjemmeside:

Kørselstakst
Fakturering til klienter:
- Jylland/Fyn: 7,30 kr. inkl. moms pr. km
- Sjælland: 8,90 kr. inkl. moms pr. km
OBS! Ved transport afregnes der kun ovenstående km-takst og derfor ikke timepris, da timeprisen er inkluderet i km-taksten.

Beregning af kilometertakst:
- Fra det af vores kontorer, der ligger nærmest dig, eller
- Fra din rådgiver privatadresse, såfremt din rådgiver bor tættere på dig end vores nærmeste kontor.

 

Pris på mindst 5595 kroner for at få hjælp
Når du opretter en sag hos Bisidderhjælpen betaler du et oprettelsesgebyr på 595-1750 kr. Derudover indbetaler man 5000 kr. på forhånd.

 

captNKpHKbhsLqmuVa8pIm2XOlBqdsS7y7TmFQbB
Billede af en kundes faktura. Udgiften d. 21.12.18 på 166,67 kr + moms er journalisering af den julehilsen, kunden sendte til sin rådgiver i Bisidderhjælpen.

 

lP_J41HZOgLz8oe0Omb-Ow9f62-RLqNSbeaxcSxw
Udskrift af en kundes faktura.

 

 

-DmNCTcJ6uBvIHscCV4EZSFjGYs-AyeZ2RmVVdJB
Udskrift af kundes faktura

 

 

Emneord: Bisidderhjælpen, Socialkrise. Socialkrisen, Socialrådgivere, private socialrådgivere
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 233 | Events: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også