To sager slår det fast: Du må godt sige din mening til og om ledelsen

Højesteret dømmer til fordel for ytringsfrihed trods skarpe ord som Gestapo-metoder. Samtidig har Ombudsmanden i uvant skarpe toner kritiseret Campus Bornholm for at have knægtet en lærers ytringsfrihed.

”Forhåbentlig kan dommen være medvirkende til, at flere åbner munden, når det offentlige svigter. Det trænger vi voldsomt til,” siger Dennis Kristensen i forbindelse med ny dom i Højesteret.

Ytringsfrihed og tavshedskultur

Vi har samlet artikler om ytringsfrihed og tavshedskultur i det offentlige på denne temaside.

Dommen siger, at det var inden for ytringsfrihedens grænser, da en sygemeldt pædagogmedhjælper i 2012 påpegede stærk kritisabel adfærd hos en leder i en børnehave. Brevet til kommunen påpegede, at lederen tvang børn til at spise, var voldelig over for en forælder og havde et alkoholproblem. Pædagogmedhjælperen skrev også, at ”det ligner Gestapo-metoder.”

Det fik lederen til at indgive injurieanklage, og så startede sagen, der først var i Byretten, hvor lederen tabte, så i Landsretten, som gav pædagogmedhjælperen dagbøder for så at slutte i Højesteret med frikendelse.

Højesteret har ifølge FOA tilkendegivet, at udtalelserne er fremsat i god tro og til berettiget varetagelse af børnenes tarv, og derfor er straffri efter straffeloven paragraf 269, stk 1. 

”Der er en vigtig og principiel afgørelse, som vi er glade for i FOA. Det er ikke fordi, at vi skal slå os op på at anvende bramfri udtalelser. Men det er en afgørende forudsætning for en velfungerende offentlig sektor, at ansatte har muligheden for at sige fra – og at henvendelser til tilsynsmyndigheder behandles konkret og forsvarligt,” siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Han peger på, at mange offentligt ansatte holder sig tilbage med kritik af deres arbejdsplads og ledelse.

 
Campus Bornholm: Forkert af os at fyre kritisk lærer
Lærer blev fyret på grund af, at han havde kritiseret Campus Bornholms ledelse. Men Folketingets Ombudsmands siger nu, at det langt fra var i orden.
 
Direktør for Campus Bornholm Mads Kofod, erkender at man har ageret helt forkert i sagen.

- Vi tager kritikken til efterretning og retter ind efter den. Vi må konstatere, at vi har fået en skarp kritik af Ombudsmanden. Det tyder jo på, at det, vi har gjort, ikke var det rigtige. Så ja, vi har handlet forkert, det kan man roligt sige, udtaler Mads Kofod.

Han understreger, at skolen havde rådført sig med eksterne rådgivere forud for afskedigelsen.
 
- Den rådgivning gav os ikke anledning til at tro, at vi gjorde noget forkert. Men det gjorde vi, siger Mads Kofod.
 
Ombudsmanden henstiller til Campus Bornholm at genoverveje afskedigelsen af den pågældende lærer. Samtidigt skal skolen gøre alle sine medarbejdere opmærksomme på deres ytringsfrihed.
 
- Vi er blevet bedt om at genoptage sagen om afskedigelsen, og når Ombudsmanden siger det, så gør vi det selvfølgelig også. Derudover skal vi tydeliggøre over for vores medarbejdere, hvilke rettigheder de har og gøre det tydeligt i vores personalepolitik, siger Mads Kofod.
 
Medarbejderen, Søren Wilhjelm, udtaler til Bornholms Tidende, at han gerne kommer tilbage til Campus Bornholm.
 
- Jeg står ved det, jeg har sagt, at Campus Bornholm har fortjent en bedre ledelse, end den har. Men jeg har ikke noget problem med at arbejde for dem igen, siger han.
 
Samme melding kommer fra Mads Kofod.
 
- For vores vedkommende vil det ikke være et problem at samarbejde med den givne medarbejder igen. Det er ikke en personlig sag, men en professionel sag. Sådan skal den også behandles, siger Mads Kofod.
 
Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm fusionerede i 2010 til Campus Bornholm og varetager uddannelse af omkring 1550 bornholmske unge og 4100 voksne.
 
 
FAKTA: Det må offentligt ansatte sige
Der er specielle regler for offentligt ansattes ytringsfrihed, men de er ikke langt fra de regler, der gælder for alle andre. Offentligt ansattes ytringsfrihed er beskyttet i grundloven under samme paragraf - paragraf 77 - som alle borgeres ytringsfrihed:
 
"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres," hedder det.
 
Samtidig er offentligt ansatte på linje med andre borgere omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel om ytringsfrihed.
 • Det gælder kun, så længe den offentligt ansatte udtaler sig på egne vegne. Ledelsen må bestemme, hvem der udtaler sig på den offentlige institutions vegne.
 • Offentligt ansatte har ikke ret til at ytre sig om emner, der er belagt med tavshedspligt. 
 • Den ansatte må heller ikke komme med ærekrænkende udtalelser, ytre sig i "urimeligt grov form" eller lyve om forhold inden for sit arbejdsområde.
 • I nogle tilfælde skal den offentligt ansatte være tilbageholdende med ytringer om sit arbejdsområde. Det gælder dog normalt kun for "centralt placerede medarbejdere tæt på beslutningsprocessen".
 • Den såkaldte loyalitetspligt, hvor en medarbejder skal være loyal over for sin arbejdsplads, er ikke lov. Dermed kan den ikke begrænse ansattes ytringsfrihed ud over det, der står i loven.
 • Er der tale om emner som nedskæringer eller andre emner, der kan have "væsentlig betydning" for de fremtidige arbejdsforhold, er der "vidtgående ytringsfrihed" for offentligt ansatte.
 • Der er ingen regler om, at kritik skal rejses internt først.
 • Ledelsen i en offentlig institution må ikke straffe en medarbejder for en lovlig ytring.
 • Ledelsen skal være "varsom" med at tale med den ansatte om dennes ytringer. Det for at undgå, at ansatte føler sig presset til ikke at ytre sig.
 
Kilder: Retsinformation, Folketingets Ombudsmand
 
/ritzau/

 

Emneord: Ytringsfrihed, Dennis Kristensen, FOA, Højesteret, Whistleblower, Mundkurv, Tavshedskultur
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 233 | Events: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også