Arkivbillede

Samskabt politik i den almene boligsektor

Tre danske almene boligforeninger har indført opgavegrupper for at samskabe løsninger mellem beboere og politiske repræsentanter. Ph.d-projekt undersøger resultaterne.

Nyt ph.d.-projekt undersøger værdien af ’opgavegrupper’ som en ny samskabende arbejdsform mellem beboere og politiske repræsentanter i den almene boligsektor. Kan opgavegrupper styrke boligdemokraternes mulighed for at udøve politisk ledelse og samtidig puste nyt liv beboerdemokratiet.
 
Den almene boligsektor i Danmark er karakteriseret ved en unik form beboerdemokrati, som ikke møder sin lighed i andre lande. Den almene boligsektor tilbyder boliger til alle, og omkring en million danskere bor i dag alment.

Læs mere om samskabelse

Samskabelse er udtryk for en ny kultur i den offentlige sektor, hvor nye løsninger udvikles i samarbejde mellem alle aktører med innovationsværktøjer og -metoder.

Læs meget mere om samskabelse på temasiden her.

En af grundstenene i den almene boligsektor er beboerdemokrati. Beboerdemokrati indebærer, at beboere vælges som politiske repræsentanter til både de lokale afdelingsbestyrelser og den samlede organisationsbestyrelse. På begge niveauer har beboerne flertal over for administrationen. Beboerne tager dermed i sidste ende vigtige beslutninger vedrørende blandt andet budget, lejefastsættelse og løsningsstrategier på lokale problemer og udfordringer. 

 

Faldende deltagelse

Trods de stolte traditioner for beboerdemokrati har boligforeningerne de senere år været udfordret af en faldende beboerdeltagelse i de formelle beslutningsfora. Samtidig opleves der en stigende afstand mellem beslutninger taget af ledende politiske repræsentanter og administrationen på den ene side og beboernes ønsker og behov på den anden side. Beslutninger og politikudvikling foregår ofte afkoblet fra de beboere, som løsningerne skal komme til gode. Afkoblingen undergraver tilliden til de politiske repræsentanter og legitimiteten af beslutningerne.

Lignende udfordringer om isolerede politikere og afstand til borgere er også set i den kommunale sektor. Flere kommuner er begyndt at gå nye veje i forsøget på at skabe tættere samspil mellem politikere og borgere.

RUC på DenOffentlige

RUC udgiver relevante artikler fra forskere og kandidatstuderende på DenOffentlige. Der er oprettet en intern redaktionsproces på RUC for at sikre kvaliteten.

Samarbejdet mellem RUC og DenOffentlige har til formål, at bringe forskernes viden, fremtidens fagfolk tættere på arbejdsmarkedet, og offentligt ansatte tættere på ny viden.

Find artikler fra RUC her.

Gentofte Kommune har i de senere år arbejdet systematisk med politisk ledelse baseret på samskabelse, og de gode erfaringer finder nu vej til den almene boligsektor. Det giver god mening, eftersom der er flere tydelige paralleller mellem organiseringen af kommuner og almene boligforeninger. Begge sektorer består af politiske repræsentanter, en administration og et civilsamfund, hvis behov skal mødes. Begge sektorer står desuden over for et stadig voksende antal komplekse problemer og udfordringer, hvis løsning kalder på samarbejde mellem alle relevante og berørte parter.

 

Samskabt politik i den almene boligsektor

Tre danske almene boligforeninger har indført opgavegrupper for at samskabe løsninger mellem beboere og politiske repræsentanter. Ud over beboere og politiske repræsentanter består opgavegrupperne af ansatte fra boligforeningerne, som faciliterer opgavegruppemøderne. 

Deltagerne mødes i små, midlertidige grupper, der er organiseret omkring en konkret udfordring, som skal løses. Udfordringen er beskrevet i et kommissorium lavet af organisationsbestyrelsen, hvor baggrund, formål og tidsplan også er beskrevet. Efter 2-5 møder præsenterer opgavegrupperne deres samskabte løsningsforslag til organisationsbestyrelsen, som herefter beslutter, om forslaget skal implementeres eller ej.

Ideer til opgavegrupper kan både komme fra organisationsbestyrelsen eller beboerne selv. Udfordringerne kan være store som små. Eksempler på udfordringer i boligforeningerne, hvor der er fundet samskabte løsninger i opgavegrupper, er ”Bedre kommunikation under renoveringer” og ”Øget brug af beboerlokaler”. 

 

Tidsbegrænsning skaber engagement

Ved at samskabe politik i den almene boligsektor får de valgte beboerdemokrater inspiration til at lede udviklingen af boligområdet. Samtidig skabes der nye deltagelsesformer for beboerne. Det synes at tiltale et bredere udsnit af beboerne, at arbejdet i opgavegrupperne foregår i en afgrænset tidsperiode, og at opgavegrupper er bestemt ud fra konkrete og vedkommende emner. Beboerne vælger selv, om de vil deltage i en opgavegruppe. Ofte vil beboerne vælge at deltage, hvis de er interesserede i det pågældende emne. Det styrker ejerskabsfornemmelsen, at deltagerne er engagerede.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Boligforeningerne fortæller, at deltagelse i opgavegrupper har fået nye beboere til at stille op til bestyrelserne. Det kan ikke siges, om der er direkte sammenhæng mellem deltagelse i opgavegrupper og opstilling til bestyrelsen, men det lader til at have øget lysten til også at deltage i det formelle beboerdemokrati for nogle beboere.

Ved at samskabe politiske løsninger sikres opbakning til organisationsbestyrelsens beslutninger både før, under og efter, at beslutningerne vedtages.

 • Opbakning ’før’ sikres ved at lytte til beboernes mest presserende udfordringer.
 • Opbakning ’under’ sikres, ved at igangsætte opgavegrupper hvor beboere bidrager til at finde løsninger.
 • Opbakning ’efter’ sikres, ved at de samskabte løsninger til sidst implementeres i organisationen. 
 
Det er nødvendigt at styre og lede opgavegrupperne, hvis de skal lykkes med samskabt politik og udnytte det fulde potentiale af samarbejdet mellem aktørerne. Styring af opgavegrupper sker blandt andet gennem de overordnede valg, som boligforeningerne træffer angående etablering af opgavegrupperne. Valgene kan omhandle emne, deltagerkreds og frekvens af møder. Ledelse af opgavegrupper handler især om at integrere forskellige ønsker og ideer fra deltagerne for at skabe fælles mening og løsninger på baggrund af forskellige input. 
 
 
FAKTA: Om ph.d.-projektet
 
 
Ph.d.-projektet undersøger, hvordan styring- og ledelsestiltag henholdsvis fremmer og hæmmer samskabt politik i den almene boligsektor. Afhandlingen studerer tre forskellige almene boligforeninger, som hver især arbejder med opgavegrupper. Ph.d.-projektet løber frem til 2021.
 
 
Om den almene boligsektor
 
I Danmark administrerer 800 almene boligforeninger 7.000 boligafdelinger, hvor næsten en million danskere bor. Den almene boligsektor tilbyder boliger til alle. Der er to måder, hvorpå man kan tilegne sig en almen bolig. Den ene måde er gennem ventelister hos de enkelte boligforeninger. Den anden måde er ved den kommunale anvisningsret, hvor kommunen råder over 25 % (i nogle kommuner 33 %) af de almene boliger. Den kommunale anvisningsret sikrer et sted at bo til mennesker uden mulighed for at opnå en bolig på markedsvilkår.
 
Kontaktoplysninger
Hvis der er nogen, som har særligt kendskab eller interesse for samskabt politik i den almene boligsektor, er de velkomne til at kontakte artiklens forfatter på denne mail: [email protected]
Emneord: Samskabelse, Samskabelsesbevægelsen, RUC, Deltagerdemokrati, Brugerinddragelse, 301118, Samskabelsestema
RUC på DenOffentlige.dk Vi tænker fremad…   Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på.  Vi dyrker den projekt- o...
Aktivitet: Artikler: 24 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.09.17 Ledelse
  Nyt videnssamarbejde bringer teori og virkelighed sammen

  Samarbejde mellem RUC og DenOffentlige bringer fremtidens fagfolk tættere på arbejdsmarkedet, og nutidens offentligt ansatte tættere på ny viden.

 • 24.05.17 Velfærd
  Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i byrum

  Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum. Projektet, som løber over de kommende fire år, støttes økonomisk af Realdania.

 • 22.08.16 Velfærd
  Samskabelse - svaret på alt?

  Konference om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige spørger: Hvad er op og ned i samarbejdsmodellerne? Er samskabelse svaret på alt? Hvilken værdi giver samskabelse for kommune, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er i fokus?

 • 30.03.16 Velfærd
  Sådan vil Struer videre efter nej til sammenlægning

  Siden borgerne gav klar besked om selvstændighed har Struer forberedt flere strategiske indsatser, som skal bidrage til at sikre og udvikle kommunen i samspillet mellem en stærk organisation, et visionært byråd og de engagerede borgere, virksomheder og institutioner, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

 • 16.02.14 Infrastruktur
  Får en halv milliard kroner til vækst

  Region Sjælland vil fra 2014-2020 få næsten en halv milliard kroner til udvikling og vækst fra EU’s regionalfonde.