Satspuljepenge til kampen mod underernæring: Vi er blevet hørt

Kost & Ernæringsforbundet glæder sig over, at tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab får 13,5 mio. kr. fra Satspuljen. Det er resultatet af et samarbejde om politisk bevågenhed, som har givet pote.

13,5 mio. kr. til indsatsen mod underernæring fra Satspuljen. 

Det er et resultat af samarbejdet imellem Dansk Tandplejerforening, Kost & Ernæringsforbundet og Ergoterapeutforeningen, som skal være med til at sikre, at de ældre spiser tilstrækkeligt med mad og dermed undgår at blive underernærede.

Kost & Ernæringsforbundet er redaktør på DenOffentlige

Kost & Ernæringsforbundet er redaktør for eget indhold på DenOffentlige og udgiver artikler, blogs, cases, synspunkter og pressemeddelelser om, af og for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige.

Læs mere om Kost & Ernæringsforbundet her.

Læs mere om at blive redaktør for eget indhold her.

I september skrev de tre forbund et fælles oplæg til politikerne om underernæring. Oplægget indeholdt konkrete forslag til, hvordan man kan komme underernæring til livs, ved bl.a. at etablere tværfaglige kommunale ernæringsteams i ældreplejen.

LÆS OGSÅ KOST & ERNÆRINGSFORBUNDETS ARTIKLER PÅ DENOFFENTLIGE

Fokus på et overset samfundsproblem
- Det er en god nyhed, at vi er blevet hørt og har fået en post i budgettet, siger formand for Kost & Ernæringsforbundet Ghita Parry og fortsætter: 

- Vi har længe arbejdet intensivt for et større politisk fokus på underernæring, som er et overset samfundsproblem. Det har vi gjort ud fra vores faglighed og i tæt samarbejde med de andre faggrupper. For det er nødvendigt at samarbejde på tværs af faggrænser, hvis vi skal lykkes med at bekæmpe underernæring.

Erfaringerne fra de få ernæringsteams, der på nuværende tidspunkt findes i Danmark, er nemlig, at et tværfagligt fokus på de ældres ernæringstilstand stopper utilsigtede vægttab og hjælper de ældre med at tage på efter sygdom og indlæggelser. Alligevel er det få kommuner, der har fokus på de ældres ernæringstilstand og gevinsterne ved tværfaglige ernæringsteams.

Et vigtigt skridt på vejen
- De 13,5 mio. kr. er et lille men vigtigt skridt på vejen. Næste skridt er at hjælpe med at kvalificere de forskellige tiltag, så pengene kommer derhen, hvor de har størst og længst virkning og forhåbentlig munder ud i nogle modeller, som politikerne kan se et overbevisende investeringspotentiale i fremadrettet, siger Ghita Parry. 

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Følg også kampagnen Bliver maden spist, som har afsæt i, at op til 87 % af de ældre på plejecentre skønnes at lide af dysfagi (tygge- og synkebesvær). Kampagnen sætter spot på 6 punkter, som bør tjekkes, når man vil lykkes med mad på plejehjem.

Emneord: Dansk Tandplejerforening, Kost & Ernæringsforbundet, Ergoterapeutforeningen, Ghita Parry, Kost og ernæring, Underernæring, Småtspisende, Ældreområdet, Sundhedsområdet, Satspuljer, Satspulje, Satspuljeaftale, 161117
Kost- og Ernæringsforbundet på DenOffentlige.dk Kost & Ernæringsforbundet er fagforening og interesseorganisation for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige mennesker.   Forbundet forhandler løn og arbejdsvilkår, rådgiver om arbejdsliv o...
Aktivitet: Artikler: 98 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.19 Sundhed
  EU-guld til sund erhvervsklynge

  Danmark er førende inden for samarbejde mellem erhvervsliv og det offentlige, når der skal udvikles ny teknologi. Flere danske klyngeorganisationer har modtaget EU-kommissionens guldcertifikat for at fremme sundhed gennem samarbejde.

 • 02.06.19 Sundhed
  Mange er uden arbejde fem år efter hjernerystelsen

  En tilsyneladende banal hjernerystelse kan få langvarige konsekvenser – patienter med vedvarende smerter har nemlig markant større risiko for, at de fem år efter enten er arbejdsløse eller på førtidspension, viser ny stor undersøgelse.

 • 25.04.19 Infrastruktur
  Markant flere ældre udfordrer kommunernes økonomi

  De kommunale regnskabstal for 2018 viser, at kommunerne er pressede, både når det handler om at sikre kernevelfærden og at skabe rammerne for moderne og god velfærd. Og udfordringen bliver yderligere forstærket de kommende år, når antallet af plejekrævende ældre vokser.

 • 03.05.19 Sundhed
  Tryggere vej fra sygehus til eget hjem

  En sygeplejerske fra Lejre Kommune får nu sin faste gang på Holbæk Sygehus. Her skal hun samarbejde med indlagte borgere fra Lejre Kommune, deres pårørende og sygehusets personale. Målet er at gøre det tryggere at vende hjem efter indlæggelsen.

 • 21.03.19 Sundhed
  Regeringen fastfryser kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

  Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år.