Seks anbefalinger til socialministeren

LOS-Landsorganisation for sociale tilbud er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud hilser Mai Mercados serviceeftersyn og styrkelse af tilsynene velkommen.

"Netop styrkelse og centralisering af tilsynets beføjelser er på listen af de seks primære anbefalinger, organisationen mener, kan være med til at løfte kvaliteten på det specialiserede socialområde," udtaler sekretariatschef i LOS Laust Westtoft.

LOS er udgiver på DenOffentlige

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud - deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra LOS lige her.

LOS – landsorganisationen for sociale tilbud har allerede afholdt møde med socialministeren og har, med afsæt i organisationens viden og praksiserfaringer, udarbejdet seks konkrete anbefalinger til ministeren, som kan medvirke til at styrke tilsynet og dermed indsatserne på området.

Større fokus på de risikobaserede tilsyn
Der anvendes for mange ressourcer på de tilbud, der fungerer godt og for få på de steder, der fungerer mindre godt. Helt konkret: Flere uanmeldte tilsynsbesøg og færre anmeldte.

Styrk tilsynenes faglighed
Der er behov for mere ensretning af tilsynsopgaven på tværs af de fem socialtilsyn: Styrk det tværfaglige fællesskab, indskrænk ledelseslagene (fx i lighed med Styrelsen for Patientsikkerhed) og tilfør flere menneskelige og faglige ressourcer til det praktiske tilsyn.

Prioriter Socialstyrelsens kontrolenhed med socialtilsynene
Større beføjelser til Socialstyrelsens auditfunktion. Øg centraliseringen af Socialtilsynet og giv styrelsens kontrolenhed større mulighed for at følge op og gribe ind med sanktioner, når tilsynene gentagende gange får omstødt afgørelser i Ankestyrelsen. 

Giv kommunernes personrettede tilsyn et serviceeftersyn
Iværksæt et serviceeftersyn af det personrettede tilsyn, således at kommunernes forpligtelser tydeliggøres, og der udarbejdes procedurer for opfølgning på, at forpligtelserne overholdes.

Opprioriter visitationsprocessen og visiter rigtigt - første gang
Kommunernes visitationer er ofte fejlbehæftede og beror på mangelfulde (eller ikke-eksisterende) handleplaner: Sæt særligt fokus på at få styrket visitationsprocessen samt handleplanerne, der skal følge med den enkelte anbringelse.

Øg fokus på økonomien på det specialiserede socialområde
Ensret og skærp reglerne for takstfastsættelser og transparens i økonomien på det specialiserede sociale område. Skab større gennemskuelighed og ensretning for alle aktører på området –offentlige såvel som ikke-offentlige aktører.

 

 

 

 

 

 

Emneord: Laust Westoft, LOS, Sociale botilbud, Botilbud, Private bosteder, Bosteder, Mai Mercado, Sociale mål, Socialtilsyn, Specialiserede socialområde, Risikobaseret tilsyn, Sommer 2018
LOS på DenOffentlige.dk LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Dan...
Aktivitet: Artikler: 66 | Events: 3 | Kompetenceområder: 3

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også