Selvfølgelig kan den offentlige sektor både blive mere effektiv og mindre

"Det er ideforladt, hvis man blankt afviser, at den offentlige sektor kan blive både mere effektiv og mindre på samme tid. Ellers vil vi gerne komme med nogle ideer,” siger direktør Christian T. Ingemann.

Den danske offentlige sektor er blandt de største i verden. Antallet af offentlige ansatte vokser, når der er højkonjunktur. Og den vokser sandelig også, mens der er lavkonjunktur. Det har været tilfældet de seneste år. Det er ikke holdbart i længden, mener Dansk Erhverv, der opfordrer politikerne på KL’s topmøde til at arbejde for at skabe en ny balance mellem størrelsen af den private og den offentlige sektor.

Offentlig nulvækst er forudsætning for øget velstand
”Nulvækst er ikke bare en mulighed, men også en af forudsætningerne for, at vi kan øge velstanden i Danmark. Det er ideforladt, hvis man blankt afviser, at den offentlige sektor kan blive både mere effektiv og mindre på samme tid. Ellers vil vi gerne komme med nogle ideer,” siger direktør Christian T. Ingemann.

Private virksomheder er afgørende for dansk velstand
Det er de private arbejdspladser, som er afgørende for den danske velstand. De offentlige budgetter balancerer i 2020, men derefter ser det grimt ud. Vi er med andre ord nødt til at handle og ikke sidde med hænderne i skødet.

Brug for mere konkurrenceudsættelse
”Den offentlige sektor kan konkurrenceudsættes i langt større grad, end det er tilfældet i dag. Det vil give den nødvendige innovation og samtidig sikre masser borgernær velfærd. Og i mange tilfælde vil alene konkurrencen også sikre, at velfærden bliver billigere,” siger Christian T. Ingemann.

Offentlig produktivitet kan øges med 10 procent
Produktivitetskommissionen har skønnet, at man kan øge produktiviteten i den offentlige sektor med ca. 10 procent, ved at de mindre effektive lærer af de mere effektive. Ifølge beregninger udført af DREAM gruppen for Dansk Erhverv vil en ekstra produktivstigning i den offentlige sektor på 8 procent medføre stigninger i BNP på ca. 60 mia.

Dansk Erhverv på DenOffentlige.dk Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Dansk Erhverv repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og ...
Aktivitet: Artikler: 70 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 11.09.20 Politik
  Danmark får en asyl-ambassadør

  Pressemeddelelse: Arbejdet med regeringens ambition om et mere retfærdigt og humant asylsystem styrkes med en ny ambassadørpost og oprettelsen af en tværministeriel task force.

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.