SFI

SFI

Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K

Telefon: 3348 0800 Website: www.sfi.dk E-mail:

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet.

SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet, og samarbejder tæt med de stærkeste faglige miljøer ved de forskellige universiteter.

SFI løser dels opgaver for egne midler dels opgaver på kontrakt for ministerier, kommuner og organisationer. Opgaver på kontrakt udgør omkring halvdelen af SFI's årlige omsætning.

SFI’s mission er at levere viden til velfærd. Det gør vi ved en kombination af:

 • Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
 • Formidling og rådgivning
 • Anvendt samfundsforskning
 • Indsamling af data til forskning og analyse

SFI’s vision er, at vores arbejde er centralt for udviklingen af det danske velfærdssamfund.

SFI ønsker at være kendt for faglighed, uafhængighed, troværdighed og anvendelighed.

Blogs

 • Forskningschef: Der er brug for forandringer af indsatsen for udsatte børn og unge
  17.12.15 Velfærd

  Vi er allesammen nødt til at blive bedre til at håndtere de unge, der ikke har den mentale neoprendragt på, for der er alt for mange af dem. Derfor er noget nødt til at blive gjort anderledes, og det er en plausibel hypotese, at en del børn og unge mistrives som følge af, at de har svært ved at håndtere den måde, samfundet fungerer på i dag, skriver Anne-Dorthe Hestbæk fra SFI i et svar til blogger Nina Tejs Jørring.

Artikler

 • Fleksjobordningen har skabt nye muligheder
  22.09.15 Politik

  En ny gruppe borgere er kommet i fleksjob, og en ny gruppe virksomheder har meldt sig som udbydere af fleksjob, efter ordningen blev reformeret i starten af 2013.

 • Antallet af hjemløse vokser stadig
  15.09.15 Velfærd

  Den generelle stigning i hjemløsheden i Danmark fortsætter. Især flere og flere unge i slutningen af 20’erne bliver hjemløse. Der er også sket en stigning blandt personer i 50’erne, der ikke har en bolig. Antallet af psykisk syge, der står uden hjem, er også stigende.

 • Inklusionsklasser klarer sig dårligere - ligesom før inklusionen
  30.04.15 Velfærd

  Hvad vil der ske, når 10.000 børn flyttes fra specialklasser til almindelige folkeskoleklasser? Det faglige niveau bliver lavere, og de sociale problemer bliver flere, lyder svaret fra skeptikerne. En rapport fra SFI sår tvivl om, hvorvidt det forholder sig sådan.

 • Skepsis over for kollegaer der taler dårligt dansk
  09.12.14 Politik

  Vi er mindre tolerante over for kolleger med manglende danskkundskaber, viser ny SFI-rapport om danske virksomheders sociale engagement.

 • Skoleelever bliver bedre læsere med it-støtte
  28.10.14 Ledelse

  It-støtteprogrammer med bl.a. oplæsningsfunktion og ordforslag kan være med til at gøre skoleelever til bedre læsere. Især de svage elever har gavn af it-støtten, viser ny rapport fra SFI.

 • Ny rapport: En førtidspension er godt for helbredet
  20.10.14 Velfærd

  Sygner man hen, når man bliver parkeret på en førtidspension? Ja, lyder det ofte fra politisk hold. Nej ikke nødvendigvis, dokumenterer en ny rapport fra SFI: Tværtimod kan det være godt for helbredet at få tilkendt en førtidspension. Og faktisk også for parforholdet, hvis man er i sådan et.

 • Kommuner og skoler er godt i gang med inklusion
  20.06.13 Velfærd

  Alle kommuner er i fuld gang med at sikre den rette støtte til eleverne og efteruddannelse af lærere, så flere børn kan inkluderes i den almindelige klasseundervisning i folkeskolen. Det viser en rapport fra Aarhus Universitet og SFI.

 • Plejeboliger forbedrer generelle livsforhold for ældre
  13.02.12 Velfærd

  De fleste ældres livskvalitet forbedres på en række områder, når de kommer på plejehjem eller i plejebolig. Men det er svært at styrke den sociale kontakt med omverden. Det viser en ny undersøgelse, som SFI har lavet for Ældrekommissionen.

Navne

 • Ny SFI-forskningsdirektør fra Rockwool-fonden
  17.03.15 Ledelse

  Ny forskningsdirektør på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - kommer fra en stilling som forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed.

 • Agi Csonka ny SFI direktør
  11.07.13 Ledelse

  Det bliver Agi Csonka, der skal overtage direktørposten på SFI efter Jørgen Søndergaard. Csonka kommer til SFI fra en stilling som direktør i Danmarks Evalueringsinstitut, og tiltræder i SFI 1. september.

Cases

 • Beboere i botilbud møder forskellige metoder hos ansatte
  19.02.15 Ledelse

  De ansattes faglige baggrund spiller en stor rolle, når det gælder valget af metoder i arbejdet med udviklingshæmmede og psykisk syge på danske bosteder. En ny rapport fra SFI beskriver de mange forskellige faglige metoder, der bruges i botilbuddene.

Pressemeddelelser

 • Ny forskning: Socialt udsatte føler sig udelukkede af fællesskabet
  08.06.17 Velfærd

  De mest udsatte oplever i langt højere grad end resten af befolkningen, at de er ensomme og ikke bliver værdsat af andre, viser ny forskning.

 • Mere socialt mix i udsatte boligområder – er det et godt mål?
  28.09.15 Velfærd

  Torsdag den 19. november inviterer SFI til konference om socialt mix i udsatte boligområder. Kom og få svar på, hvad vi egentlig

 • SFI-konference om ældre på arbejdsmarkedet
  28.09.15 Velfærd

  21. oktober inviterer SFI til konference om de lønmodtagere, der har rundet 60 år. Hvad kan de? Hvad vil de? Og er der egentlig brug for dem på arbejdsmarkedet?

 • En fattig barndom, et sværere voksenliv
  15.06.15 Velfærd

  Børn, der er vokset op i økonomiske trængte familier, klarer sig dårligere i voksenlivet på en række områder: De uddanner sig mindre, tjener mindre, de er oftere arbejdsløse og flere af dem får førtidspension end børn fra mere velstillede familier. Det viser en ny rapport fra SFI, som dog også dokumenterer, at børnene relativt set tjener mere end deres forældre.

 • Større fokus på svage lejere kunne give færre udsættelser
  04.05.15 Velfærd

  Antallet af fogedsager i Danmark kunne formodentlig nedbringes, hvis en række af landets kommuner blev bedre til at holde fokus på de svageste lejere. Det konkluderer en ny SFI-rapport, der sammenligner de kommunale tal for fogedsager og udsættelser.

 • Tilbageførte elever kommer i svage klasser
  28.04.15 Velfærd

  Det er ofte klasser, der i forvejen er socialt og fagligt udfordret, der modtager tilbageførte elever. Og den faglige deltagelse bliver ikke påvirket af, at der kommer tilbageførte elever. Dermed tyder det ikke på, at det er pga. de tilbageførte elever, at det faglige niveau i klasserne er lavt, viser ny SFI-rapport.

 • Store kommunale forskelle i brug af forberedende tilbud
  22.04.15 Ledelse

  Bogligt svage unge får meget forskellig behandling alt efter, hvilken kommune de bor i: Kommunernes brug af forberedende tilbud, der skal ruste ikke-uddannelsesparate unge, svinger meget, viser ny SFI-undersøgelse.

 • Ungdomsuddannelse øger jobchancen markant for indvandrere
  10.04.15 Velfærd

  Der er meget stor forskel på beskæftigelsen blandt de personer, der har taget en ungdomsuddannelse og de personer, der ikke har. Især indvandrere uden en ungdomsuddannelse har det svært på arbejdsmarkedet.

 • Mentorordningen har social karakter
  17.03.15 Velfærd

  Ny undersøgelse fra SFI viser, at mentorernes arbejde ofte begynder med en social indsats, før borgerne kan blive klar til at deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter.

 • Dette mindsker risikoen for at unge begår kriminalitet
  11.03.15 Politik

  Nogle børn har på grund af forhold under opvæksten en særlig risiko for at begå kriminalitet som 15-årig. SFI har i en ny rapport identificeret disse forhold og peger på, hvor der kan sættes ind for at mindske risikoen.

 • Ny undersøgelse: Hjemløse vil gerne have en bolig
  18.02.15 Velfærd

  Ni ud af ti hjemløse, der har midlertidigt ophold på et herberg, vil gerne flytte i egen bolig, viser ny undersøgelse fra SFI. Men tidligere erfaringer viser, at den nødvendige sociale støtte ikke altid følger med, og hver tredje har ikke kontakt til en sagsbehandler under opholdet.

 • Anbragte børn føler sig hjemme
  29.01.15 Velfærd

  Anbragte børn og unge kæmper med andre og flere udfordringer end ikke-anbragte børn, men en omfattende undersøgelse fra SFI tegner et nyt og mere positivt billede af deres trivsel det sted, hvor de er anbragt.

 • Mangel på skilsmissekultur blandt etniske minoriteter
  12.09.14 Velfærd

  Antallet af skilsmisser i etniske minoritetsfamilier er stigende. Men fraværet af normer omkring skilsmisse betyder ofte særlige udfordringer for børnene, viser den første undersøgelse om disse børn fra SFI.

 • Dagpengereform har begrænset effekt på beskæftigelsen
  11.09.14 Velfærd

  Dagpengereformen fra 2010 indebar en halvering af den maksimale dag-pengeperiode fra fire til to år. Et sigte med reformen var at øge beskæftigelsen. Det er ikke sket i nævneværdig grad, viser ny rapport fra SFI.

 • Ekstremistiske miljøer i Danmark
  09.09.14 Politik

  SFI’s kortlægning har til formål at skaffe viden om miljøer med holdninger og vilje til handlinger, der kan være i konflikt med demokratiske styreformer. Kortlægningen har identificeret i alt 15 grupper inden for tre ekstremistiske miljøer.

 • Godt udgangspunkt for inklusion i folkeskolen
  04.09.14 Velfærd

  Debatten om inklusion i folkeskolen har skabt store overskrifter i det sidste års tid. SFI følger frem mod 2016 elevernes egne oplevelser af inklusion. Den første spørgerunde blandt de 9.000 elever viser, at udgangspunktet for inklusion er ganske godt, men der er stadig udfordringer.

 • Faste læger på plejecentre er både bedre og billigere
  29.08.14 Velfærd

  Middellevealderen i Danmark er støt stigende, og der bliver flere ældre. Det betyder, at presset på plejesektoren øges. En del af udfordringen med at tackle det øgede pres på plejesektoren kan imødekommes med faste læger på plejecentre, tyder ny rapport fra SFI på. Det reducerer nemlig antallet af indlæggelser, mindsker medicinforbruget og bidrager til store besparelser.

 • Døve børn med CI-apparat har stadig problemer
  14.05.14 Velfærd

  Trods forbedrede behandlingsmuligheder har døve børn mange udfordringer i hverdagen. Det viser nye undersøgelser fra SFI, der også sætter fokus på, hvilke vilkår døve og hørehæmmede har i voksenlivet.

 • SFI: Fire ud af ti finder job efter dagpengeudløb
  25.02.14 Velfærd

  40 pct. har fundet job, 31 pct. deltager i den midlertidige uddannelsesordning og 4 pct. er ledige og uden offentlig forsørgelse. Det er nogle af nøgletallene i en ny SFI-rapport, der belyser, hvad der er sket med de ledige, hvis dagpengeret udløb i foråret 2013.

 • Talblindhed – et overset problem
  12.11.13 Velfærd

  Talblindhed er en diagnose på linje med ordblindhed. Men vi mangler en samlende definition. Derfor er det svært at hjælpe de få procent af danskerne, som dagligt kæmper med talblindhed. Det viser en ny forskningsoversigt fra SFI.

 • Kvindelige industriarbejdere tjener mindst i timen
  29.10.13 Velfærd

  Kvinder, der fx arbejder med maskiner, samlebånd eller montering i industrien, tjener i timen knap ni tiendedele af, hvad mænd med tilsvarende opgaver tjener. Det viser en ny undersøgelse, som SFI har udført for fagforbundet 3F.

 • Det går langsomt fremad med ligelønnen
  18.09.13 Politik

  Lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark blevet mindre siden de sene 1990’ere, viser SFI’s forskning. Det hænger bl.a. sammen med, at kvinder er blevet bedre uddannede. Men det går stadig langsomt med at udligne lønforskellene.

 • Færre socialøkonomiske virksomheder end antaget
  17.09.13 Velfærd

  Der er færre socialøkonomiske virksomheder i Danmark, der arbejder med at integrere udsatte grupper på arbejdsmarkedet, end hidtil antaget.

 • Integrerede indsatser giver gode resultater
  11.07.13 Velfærd

  Det nytter, når kommuner og regioner skaber sammenhængende forløb for at hjælpe en psykisk syg borger tilbage på fode. Det viser en ny forskningsoversigt fra SFI.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner