Det er for sent at gøre noget ved uligheden i sundhed, når man er nået til sygehuset. Ulighed i sundhed skabes alle mulige andre steder end i sundhedsvæsenet - det er bare der problemet ender. Derfor foreslår Sund By Netværket, at regeringen også afsætter penge til borgernær forebyggelse.

Skæv balance i regeringens sundhedsudspil

Det er for sent at gøre noget ved uligheden i sundhed, når man er nået til sygehuset. Ulighed i sundhed skabes alle mulige andre steder end i sundhedsvæsenet - det er bare der problemet ender. Derfor foreslår Sund By Netværket, at regeringen også afsætter penge til borgernær forebyggelse.

”Vi er enige med sundhedsministeren i, at det er vigtigt at sætte fokus på den gruppe af borgere, som er særligt udsatte i forhold til kroniske og livstruende sygdomme. Men vi syntes, at der er en meget skæv balance i forholdet mellem behandling og forebyggelse i regeringens udspil”, udtaler formanden for Sund By Netværket Otto Ohrt.

     Læs også: Regeringen vil investere 5 mia. i bedre sundhed

”Hvis man skal støtte de ressourcesvage borgere, så er man nødt til at sætte ind der, hvor de i forvejen kommer; og det er desværre ikke hos lægen. Vi er derfor nødt til at fokusere meget mere på indsatser i lokalområderne - der hvor folk bor, og i de offentlige institutioner, hvor man i forvejen har kontakt med dem, som jobcentre, væresteder etc.”.

Der skal også penge til borgernære indsatser

”Det er lidt perspektivløst, at man ikke gør mere for at forebygge, at borgerne overhovedet får sygdommene; eksempelvis gennem en tidlig indsats for at forebygge overvægt og inaktivitet. Man ved, at hvis man først er blevet overvægtig, så er det kun 10-20 %, der lykkes med at opnå et varigt vægttab og derved reducere risikoen for sygdom. I en del kommuner har man succes med ”Holbæk-modellen”, hvor man netop sætter ind mod overvægt ved børn. Det er den type indsatser, der er behov for, hvis vi skal stoppe tilgangen til sygehusvæsenet”, siger Otto Ohrt.

Der bør også afsættes penge til at skabe robuste lokalsamfund i både byerne og på landet. Det er værd, at huske på, at ensomhed er lige så farligt som at ryge 15 cigaretter om dagen. Derfor er initiativer, som for eksempel væresteder, lokalcentre og borgercafeer også vigtige indsatser i forebyggelsen og reduktion af social ulighed i sundhed. I Slagelse Kommune er man lykkes med at få genåbnet en borgercafe ved hjælp af frivillige kræfter. Et initiativ, der er med til at styrke lokalsamfundet.

Hvorfor er det kun sundhedsministeren, der er på banen?

”Ulighed i sundhed bliver ofte skabt alle mulige andre steder end i sundhedsvæsenet - det er bare der problemet ender. I virkeligheden burde det i lige så høj grad være socialministeren, beskæftigelsesministeren og uddannelsesministeren, der taler om social ulighed i sundhed. For det er her problemerne bliver skabt. Og derfor er man nødt til at tænke sundhed ind i alle politikker, og gøre op med den silotænkning, der er i den offentlige sektor”, understreger Otto Ohrt.

 

Sund By Netværket er Danmarks største sundhedsfaglige netværk bestående af 58 kommuner og to regioner, der samarbejder og gensidigt inspirerer hinanden i arbejdet med at udvikle og implementere det lokale folkesundhedsarbejde. Sund By Netværket arbejder inden for fire hovedindsatsområder: Forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af politikområder internt i kommunen og på tværs af landet, lighed i sundhed ved at skabe gode muligheder for et sundt liv for alle borgere, strukturel forebyggelse for at øge effekten af forebyggelsesindsatsen, og styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Sund By Netværket er en del af WHO Healthy Cities Network. Læs mere på www.sund-by-net.dk.

 

EKSEMPLER PÅ ARBEJDE MED ULIGHED I SUNDHED

Sund By Netværkets Netværk for Fællesskabsagenter, hvor vi arbejder med at få borgere og kommuner til at arbejde sammen om velfærdsopgaven. Gennem rekruttering og uddannelse af frivillige vil vi sikre en lokal forankret sundhedsindsats i udsatte boligområder. Metoden er engelsk og hedder Community Champions - vi kalder dem for fællesskabsagenter.

For mere information, se www.sund-by-net.dk/viden/netværk-fællesskabsagenter eller kontakt konstitueret sekretariatschef Peter Holm Vilstrup på 27 51 19 77.

Caféen i Atkær Centret i Slagelse Kommune, hvor fællesskab og ildsjæle fungerer som bindeled mellem igangsættere og myndigheder i et målrette samarbejde, der lykkedes med at få ressourcerne i lokalsamfundet til at gro.

For mere information se: www.tv2east.dk/artikler/agenter-skal-styrke-faellesskabet-i-udkanten eller kontakt afdelingsleder Jørgen Andersen på 23 49 04 30.

”Sundt samspil” i Hjørring Kommune, hvor et tæt samarbejde på tværs af sektorer og traditionelle fagskel, giver mulighed for at nå udsatte målgrupper og udvikle tilbud, der både skaber robusthed i lokalsamfundet og trivsel og sundhed hos borgerne, fordi man tager udgangspunkt i eksisterende ressourcer: muligheder i lokalmiljøet og borgernes hverdagsliv.

For mere information se http://vimeo.com/66161585 og http://vimeo.com/74314569 eller kontakt projektleder Mette Jakobsen på 41 22 56 

 

Emneord: Sundhed, Forebyggelse, sundhedsstrategi, Kræftbehandling, Kræftpatienter, KOL, Genindlæggelser, Sundhedsminister, Sundhedsvæsnet
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.04.20 Sundhed
  Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

  Efter alt at dømme er smittespredningen i Danmark bremset lidt op. Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet.

 • 01.04.20 Sundhed
  Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

  Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

 • 31.03.20 Social
  Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse klar med fælles håndsrækning til særligt udsatte

  Mange sidder lige nu hjemme og savner hjælp til praktiske gøremål på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus. Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse går nu sammen om en indsats, der skal få flere til at bruge organisationernes hjælpetilbud.

 • 30.03.20 Sundhed
  150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne

  Vodka og shots er skiftet ud med håndsprit til landets borgere. En virksomhed i Kolding er nu på vej med 150.000 liter håndsprit, som vil kunne dække det kommunale forbrug de næste par måneder. De første liter kommer allerede i den kommende uge.

 • 26.03.20 Sundhed
  Sundhedsstyrelsen: 11 gode råd til trivsel og mental sundhed

  For mange personer kan det være en udfordring, at mange af de vante rammer i samfundet er ændret under COVID-19 epidemien. Det kan påvirke ens livskvalitet og trivsel. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 gode råd til, hvad man kan gøre for at fastholde og styrke sin egen trivsel og mentale sundhed.