Skarp kritik af Arbejdsskadestyrelsens nej til at genoptage psykiater-sager

I modsætning til mange kommuner vil Arbejdsskadestyrelsen ikke af egen drift genoptage de 227 arbejdsskadesager, hvor den dømte psykiater Piet Casier har lavet speciallægeeerklæring.

Såvel ekspert i sundhedsret og 3F kritiserer styrelsens beslutning, skriver Fagbladet 3F.

                 Læs også: Esbjerg vil gennemgå 124 sager

- Det er fuldstændig vanvittigt, at Arbejdsskadestyrelsen ikke tager sagerne op. Mange kommuner har valgt at se på sagerne igen, og jeg har en klar forventning om, at styrelsen selvfølgelig også gør det, siger Ulla Sørensen, der er ansvarlig for 3F's arbejdsmiljøpolitiske arbejde.

Om Arbejdsskadestyrelsens beslutning siger Merete Roos, kontorchef i Center for Erhvervssygdomme til Fagbladet 3F:

- Hvis der sidder nogle derude, som er utrygge ved den afgørelse, vi tidligere har truffet, vil vi selvfølgelig se på deres sag igen. De skal bare henvende sig til os. Vi er dog ikke bekendt med, at fejlagtige erklæringer fra Piet Casier har haft negativ indflydelse på vores afgørelser.

Lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet Kent Kristensen pointerer, at det er vigtigt for borgernes retssikkerhed, at der bliver kigget på de sager, hvor Piet Casier har lavet speciallægeerklæringer.

- Det er myndighedernes ansvar, at sagerne er afgjort på et sagligt og korrekt grundlag. Der er ikke faste regler for, hvornår en myndighed har pligt til at tage sager op til revurdering. Men når diagnosen sygdomsefterligning er blevet givet i mere end hver tredje sag som i Esbjerg Kommune, så er der altså god grund til at få et overblik over den praksis, man har og tage stilling til, om der er sager der skal genoptages, siger Kent Kristensen.

Arbejdsskadestyrelsen fyrede Piet Casier i 2011. Det skyldtes blandt andet klager udefra og erklæringernes anvendelighed.

- Allerede der burde Arbejdsskadestyrelsen have grebet ind. Det er totalt bureaukratisk at bede borgere henvende sig. Det er slet ikke i orden, siger Ulla Sørensen.

Emneord: Psykiater, Esbjerg Kommune, Piet Casier, Henrik Vallø, Udredning, Speciallægeerklæring, Arbejdsskadestyrelsen, Kent Kristensen
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 02.08.15 A.E.
  I dag Arbejdsskadestyrelsen er nogle af disse sager endt i Ankestyrelsen ?

  I givet fald at nogle sager er endt i Ankestyrelsen er de så blevet afgjort ud fra de samme lægelige dokumenter som i Arbejdsskadestyrelsen, med indhentelse af nye !

  Ankestyrelsen indhenter nye lægelige vurderinger, herunder méngrad af en skade til vejledning og pudsigt nok bliver denne fulgt ! Hvilke specialer har disse læger der bliver spurgt, bliver til eksempel en ortopædisk (knogle) læge spurgt om nervepåvirkninger som er en neologs speciale, ja det gør der, tænker/ved jeg.

  Disse "nye lægelige vurderinger" som Ankestyrelsen indhenter bliver borgeren/skadeslidte ikke gjort bekendt med, Ankestyrelsen udleverede "nye lægelige vurderinger" efter 2 år med Kammeradvokatens hjælp ! Heri kunne læses mindst en fejldiagnose og deraf følgende méngrads vurdering.

  Næste instans efter Ankestyrelsen kan være Retslægerådet, her bliver de 3 lægers vurderinger samstemmende og ikke hver enkelt læges vurdering fremlagt, i det mindste som bilag og hvilke specialer har lægerne i forhold til sagskomplekset ?

  En stor tak til 3F som gennemførte sagen med Piet Casier for et af deres medlemmer og som forhåbentligt kommer andre borgere til gode, men hvad med de borgere som ikke har en fagforening som kan føre deres sag i liggende sager ? og dermed bliver opgivet på grund af økonomi !

  Borgeren har jo betalt (skat) for sagsbehandlingen i det offentlige og skal betale yderligere for at få retfærdighed i sin sag, hvor der har været urigtige og vildledende oplysninger som har dannet grundlaget for en afgørelse !

  Ovenstående kan dokumenteres og jeg tænker : at det ikke er en enestående sag !

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også