SLIP - Strategic Leadership Research in the Public Sector

SLIP - Strategic Leadership Research in the Public Sector

Center for Virksomhedsudvikling & Ledelse, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 B, 3.sal, 2000 Frederiksberg

Telefon: 3815 2906 Website: www.slip.cbs.dk

SLIP (Strategic Leadership Research in the Public Sector) er et historisk stort forskningsprogram, der skal skabe ny viden om fremtidens offentlige ledelse og styring. SLIP betragter udviklingen af det offentlige lederskab som en del af bredere sociale, politiske og kulturelle transformationer.

SLIP skal ses som et bidrag til at (gen)skabe en bæredygtig offentlig sektor, som kan bidrage til at løfte det danske velfærdssamfund ud af krisen.

SLIP er en udløber af Kvalitetsreformen, og skabt i samarbejde med Finansministeriet, en række andre myndigheder, ministerier og organisationer samt FORUM for Fremtidens Offentlige Ledelse og Styring.

Programmet er forankret på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS

SLIP vil søge svar på følgende hovedspørgsmål:

 • Fremtidens medarbejdere og arbejdspladser – hvilken type ledelse bliver efterspurgt?
 • Fremtidens organisationer og organisationsformer – hvilke nye krav stiller det til lederne?
 • Effektiv kompetenceudvikling – hvordan efteruddanner vi bedst vores ledere?
 • Fremtidens styringsformer – hvilken betydning har det for lederrollen?

Navnet SLIP er udtryk for forskningsprogrammets indre og ydre ambitioner: SLIP skal dyrke, udvikle og forske i muligheder, perspektiver og konsekvenser ved at slippe de offentlige ledere fri – samtidig med at den demokratiske forankring og styring af den offentlige sektor fastholdes.

Centralt i programmet står en søgen efter "autentisk lederskab" – og hvad der skal til for at realisere det i praksis. Det autentiske lederskab er ikke en funktion eller en reproduktion af samfundets økonomiske, politiske og social struktur. Det er en skabende kraft, der kan mobilisere og forankre en ny kultur i den offentlige sektor. SLIP-programmet skal bidrage til at give bevægelsen hen mod denne nye kultur tyngde, mening og energi. Bidrage til den ledelsesreformation vi står overfor.

Artikler

 • På vej mod fremtidens offentlige lederskab
  14.01.13 Ledelse

  Ledelse og styring af den offentlige sektor står overfor store forandringer. Vi kan konstatere, at der er et misforhold mellem det politikerne træffer beslutning om, og det som de offentlige institutioner magter i praksis. De udsatte børn, folkeskolen og jobcentrene er markante eksempler.

 • Innovation under lup i politiets hverdag
  03.04.12 Ledelse

  For et halvt år siden påbegyndte jeg et 3-årigt forskningsprojekt, som sætter spirende innovation under lup i det daglige politiarbejde. Meget tyder nemlig på, at innovationer, som vokser frem af det praktiske velfærdsarbejde, skaber det stærkeste organisatoriske rodnet.

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV