Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

4 organisationer med opråb: 7 anbefalinger, så udsatte borgere også i fremtiden får en beskæftigelsesindsats

Social

12/03/2024 12:30

J. Bøgen

Det skal blandt andet være muligt at fritage borgere fra krav og sanktioner i perioder, mener organisationerne.

Hos de fire organisationer, som repræsenterer borgere, medarbejdere og kommuner, er der bred enighed om, at de mest udsatte borgere ikke hjælpes godt nok i beskæftigelsessystemet, som det er indrettet i dag.

Med 7 fælles anbefalinger vil de derfor sikre, at mennesker med komplekse problemer mere nænsomt end i dag kan komme tættere på arbejdsmarkedet.   

Det skriver Danske Handicaporganisationer, Rådet for Social Udsatte, Dansk Socialrådgiverforening og KL i en pressemeddelelse.

Slut med krav og sanktioner

Eksempelvis vil organisationerne gøre det muligt at fritage kontanthjælpsmodtagere fra krav og sanktioner i en periode, så man kan arbejde jobrettet med dem og sætte social- og sundhedsrelaterede indsatser i værk – uden at skabe usikkerhed om deres forsørgelsesgrundlag med krav og sanktioner.   

Samtidig foreslår de, at man skal arbejde helhedsorienteret på tværs af beskæftigelsessystemet og social- og sundhedssystemet, give borgere lettere adgang til udviklingsfleksjob og se på kravene til afklaring ved førtidspension.  

"Vi ser desværre alt for ofte, at socialt udsatte mennesker med alvorlige sociale, psykiske og sundhedsmæssige problemer er på kontanthjælp i årevis – nogle gange i hele og halve liv - uden at de får den rette hjælp. Vi skal lave et system, som formår at give dem de helhedsorienterede indsatser, de har brug for, og som tager hånd om den enkeltes udfordringer på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet," lyder det fra Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Forand for Danske Handicaporganisationer påpeger, at mennesker med handicap i udgangspunktet ikke er socialt udsatte, men at de risikerer at blive det, hvis de ikke får den rette hjælp.

"Lige nu er der fx ca. 43.000 mennesker med handicap, der gerne vil i job. For mennesker med handicap kan og vil bidrage. Hvis det skal lykkes, har vi brug for politiske tiltag som for eksempel udviklingsfleksjob, der kan være med til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Samtidig har vi også brug for en forenklet afklaring til førtidspension, for de borgere, hvor det er den rette løsning," siger han.

De 7 anbefalinger er

Vi skal ikke oprette parallelsystemer for udsatte borgere

Hvis flere mennesker skal lykkes i beskæftigelsessystemet, skal vi have som mål at øge de udsatte borgeres livskvalitet og livsmestring og få forløst deres potentiale frem for at sende en gruppe af udsatte borgere ud af beskæftigelsessystemet og skabe en parallelindsats. 

Indsatsen skal ske på borgernes præmisser

Der er brug for en ny og mere fleksibel ramme med udgangspunkt i borgerens udfordringer, styrker og behov, og hvor vi kan tænke helhedsorienteret på tværs af tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Derfor skal ressourceforløb og rehabiliteringsteams afskaffes. 

Tilliden skal tilbage

Der skal ske et fokusskifte, hvor borgeren fremover mødes med tillid, for tillid mellem borgere og kommunen er afgørende for at lykkes.

Det skal være den enkelte udsatte borgers situation, behov og ønsker, der skal være afgørende for indsatsen. 

Mulighed for at blive midlertidigt fritaget for krav og sanktioner

For nogle mennesker med komplekse problemer kan pres fra systemet gøre det hele værre.

Derfor skal nogle kontanthjælpsmodtagere kunne fritages midlertidigt for krav og sanktioner for at skabe ro om deres økonomi.

Samtidig skal det være muligt i en mere fleksibel ramme at arbejde jobrettet kombineret med en relevant social- og sundhedsrelateret indsats. 

Hurtigere ind på arbejdsmarkedet

I dag kan det tage meget lang tid, inden borgere har fået afklaret deres arbejdsevne.

Derfor skal det være muligt at bruge småjobs og udviklingsfleksjob i afklaringsfasen, så borgere hurtigere kommer ind på arbejdsmarkedet. 

Forenklet afklaring til førtidspension

Når indsatsen for de allermest udsatte borgere skal nytænkes, skal der ses på kravene til, hvordan man bliver afklaret til førtidspension. 

Nye rammer for forpligtende samarbejde med sundhedssystemet

Samarbejdet i regionernes kliniske funktioner og med lægerne er ofte meget omstændigt og langsommeligt og dermed ikke til gavn for borgerne.

Derfor skal vi have en ny model på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet for, hvordan kommuner og det regionale sundhedssystem samarbejder bedre og har borgeren i centrum. 

Mest Læste

Annonce