Da mørket satte ind, steg andelen af især mænd med psykisk mistrivsel, siger professor Søren Dinesen Østergaard fra Aarhus Universitet. Foto: Martin Gravgaard.
Da mørket satte ind, steg andelen af især mænd med psykisk mistrivsel, siger professor Søren Dinesen Østergaard fra Aarhus Universitet. Foto: Martin Gravgaard.

Den psykiske trivsel dalede under pandemiens anden bølge – især hos mænd

Social

19/1/21 9:25

Theis

Vores psykiske velbefindende følger smitteudviklingens stigninger og fald, men hvor det psykiske velvære faldt mest hos kvinder under forårets nedlukning, er det under anden bølge mændene, der er hårdest ramt. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.

Både mænds og kvinders psykiske trivsel dalede, da Danmark lukkede ned under første coronabølge i foråret 2020 – med kvinder som de hårdest ramte. Under anden bølge er det med modsat kønsfortegn: Mænds og kvinders psykiske trivsel er generelt lav, men den er faldet mest hos mænd.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som bl.a. Søren Dinesen Østergaard står bag. Han er professor på Institut for Klinisk Medicin og tilknyttet Afdeling for Depression og Angst ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Undersøgelsen er den seneste af tre direkte sammenlignelige ’temperaturmålinger’ af vores psykiske velvære. Den første undersøgelse blev udført under forårets nedlukning, den anden i slutningen af april, efter smittetallene var faldet, og den tredje nypublicerede i perioden fra 20. november til 8. december i fjor. Resultaterne fra de tre undersøgelser er offentliggjort i tidsskriftet Acta Neuropsychiatrica.

Målt med WHO’s trivselsindeks

”Vi kan se, at mænds psykiske trivsel er lavere i november-december-målingen, end den var under forårets nedlukning, mens udviklingen er gået den modsatte vej hos kvinder,” siger Søren Dinesen Østergaard.

Trivselsindekset, også kaldet WHO-5, benyttes blandt andet af praktiserende læger, når de vurderer, om en patient bør udredes for depression. Princippet er, at man ud fra fem spørgsmål opnår en samlet score mellem 0 og 100 - jo højere score - desto bedre er den psykiske trivsel. Er den under 50, er sandsynligheden for, at der er tale om depression betragtelig.

Søren Dinesen Østergaard forklarer, at den gennemsnitlige WHO-5 score ved november-december-målingen er faldet med knap 4 point for mænd og 2,5 point for kvinder siden målingen i slutningen af april (anden måling). I forhold til den første måling i slutningen af marts/starten af april, hvor første bølge toppede, er den psykiske trivsel steget en smule, knap 1.5 point, hos kvinderne, mens den er faldet tilsvarende for mændene. Der er dog fortsat flest kvinder med et trivselsindeks under 50 – nemlig 27 procent mod 23 procent af mændene.

Både vinter og økonomi kan spille ind

”Vi kan naturligvis ikke være sikre på, at det coronapandemien, der er skyld i de variationer, vi ser i den psykiske velvære. Men pengene passer, kan man sige. Vinterens komme kan dog også spille ind,” siger Søren Dinesen Østergaard. Han peger på, at det allerede for år tilbage er påvist, at antallet af danskere, der diagnosticeres med depression siger ret markant ved overgangen til vintertid. Dog understreger han, at det formentlig primært er kvinder, der oplever sæsonvariation i humøret, så den forklaring harmonerer dårligt med, at faldet i psykisk trivsel under coronapandemiens anden bølge er størst blandt mænd.

”Kønsforskellen i vores undersøgelsesresultater er interessant, men vi ved ikke, hvad den skyldes. Der er gået mange jobs tabt under pandemien, især i den private sektor, så måske handler det om, at mænd i højere grad end kvinder bekymrer sig om deres arbejdsliv og familiens økonomiske situation. Det vil vi spørge ind til i undersøgelsens næste runde,” siger Søren Dinesen Østergaard.