Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Elevernes trivsel og arbejdsmiljøet bør være topfokus ved genåbning af skolen

Social

02/2/21 9:54

Theis

Danmarks Lærerforening glæder sig over, at der er stort fokus på elevers og læreres arbejdsmiljø ved genåbningen af skolen, samt at bekendtgørelsen om nødundervisning gælder resten af skoleåret. Regeringen bør ifølge foreningen også se på muligheden for at tilføre ekstra midler til at ansætte flere lærere den kommende tid.

På mandag slår skolerne igen dørene op for de yngste elever fra 0. til 4. klassetrin. Det er en længe ventet begivenhed for både lærere og elever, der endnu ikke har været fysisk samlet i 2021. Danmarks Lærerforening understreger, at der på hver enkelt skole skal skabes tryghed for både børn og voksne.

”Danmarks lærere glæder sig til at tage imod eleverne igen, og det er afgørende, at de fysiske rammer gør det muligt at gennemføre undervisningen på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde – både for børn og voksne. Det er klart, at det bliver et intenst forår ude i klasselokalerne, men med de rigtige forudsætninger kan vi sikre både faglighed og trivsel, der i øvrigt er to sider af samme sag”, siger Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening.

Undervisningsministeren understregede på det netop overståede pressemøde, at bekendtgørelsen om nødundervisning gælder frem til sommerferien. Det bakker Danmarks Lærerforening op om og peger samtidig på, at det lokale samarbejde på den enkelte skole er afgørende for at sikre arbejdsmiljøet mest muligt:

Gode erfaringer

”Vi har mange gode erfaringer fra sidste forårs genåbning, som vi skal gøre brug af igen. Det er blandt andet undervisning i mindre hold, færre undervisningstimer og et stærkt fokus på rengøring og smitteopsporing. Det kræver et meget tæt samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Jeg vil samtidig appellere til, at man fra Christiansborg kigger på muligheden for at tilføre ekstra ressourcer til at ansætte flere lærerkræfter til at løfte opgaven de kommende måneder”, siger Gordon Ørskov Madsen.

Erfaringerne fra foråret viser, at den måde at organisere skoledagen på betyder bedre undervisning. Danmarks Lærerforening opfordrer derfor til at bruge muligheden for konvertere de såkaldte UUV-timer (understøttende undervisning) til tolærer-ordninger for at få genetableret fagligheden i klassefællesskaberne. Det vil betyde, at der er færre undervisningstimer, men at lærerne kan intensivere undervisningen i mindre hold.

”En kortere skoledag er bestemt ikke et udtryk for, at kvaliteten bliver dårligere – tværtimod. Ved at frigive lærerressourcer kan vi i langt højere grad tilgodese elevernes meget forskellige faglige- og trivselsmæssige behov”, siger Gordon Ørskov Madsen.