En målrettet indsats mod social dumping luner godt i statskassen. Foto: Skatteministeriet
En målrettet indsats mod social dumping luner godt i statskassen. Foto: Skatteministeriet

Indsats mod social dumping gav skatteopkrævninger for mere end 300 mio. kr.

Social

17/5/22 9:56

Jens Asbjørn Bøgen

En intens indsats mod social dumping i 2021 har resulteret i ekstra skatteopkrævninger for mere end 300 mio. kroner. Knap 60 procent af kontrollerne førte til reguleringer.

Et trekløver bestående af Skattestyrelsen, politiet og Arbejdstilsynet har de senere år haft et skærpet fokus på at sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Og det fokus har nu båret frugt. Alene i 2021 førte den øgede indsats til ekstra skatteopkrævninger fra fx byggepladser, landbrug og restauranter på mere end 300 millioner kroner.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

”Et arbejdsmarked med ordnede forhold skaber fair konkurrence mellem virksomheder og gode vilkår for medarbejdere. Derfor er jeg meget tilfreds med, at dygtige kontrolmedarbejdere i hele landet hver dag er med til at sikre, at reglerne på det danske arbejdspladser bliver fulgt, og at virksomhederne afregner korrekte skatter og afgifter," siger skatteminister Jeppe Bruus i pressemeddelelsen.

Knap 60 procent af kontroller førte til ekstra opkrævning

I løbet af 2021 foretog myndighederne godt 2900 kontroller. Heraf resulterede cirka 1700 kontroller i, at arbejdspladserne fik en ekstra hilsen fra Skattestyrelsen.

Det svarer til, at næsten 60 procent af alle kontrollerne viste uregelmæssigheder i forholdene på arbejdspladsen.

”Det er helt afgørende for sammenhængskraften og økonomien i vores samfund, at der er respekt for spillereglerne på det danske arbejdsmarked. Derfor har regeringen sat fokus på, at danske arbejdspladser skal være på danske løn- og ansættelsesvilkår, og jeg er meget tilfreds med, at der i Folketinget er bred opbakning til regeringens ambition om styrke skattekontrollen,” siger Jeppe Bruus.

Skatteministeren henviser til, at et enigt Folketing indgik en aftale om "En styrket skattekontrol" tilbage i april 2020. Her blev det fastlagt, at skattekontrollen skulle styrkes med 1000 nye medarbejdere frem mod 2024.

Annonce