Foto: AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Foto: AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Mange mønsterbrydere bruger kurser og voksenuddannelse som springbræt

Social

20/4/21 9:03

Theis

HF-enkeltfag og grundskolefag for voksne er en vigtig mellemstation for unge med ufaglærte forældre, der vil gennemføre en ungdomsuddannelse, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er vigtig viden, når vi som samfund skal sørge for, at flere unge får en uddannelse, mener chefanalytiker

Mange unge med ufaglærte forældre får ikke en ungdomsuddannelse, men mange af dem, der gør, har været forbi vigtige mellemstationer på vej mod målet.

Ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at mange unge fra ufaglærte hjem bruger HF-enkeltfag, ordblindeundervisning eller andre grundskolefag for voksne som mellemstation, inden de påbegynder og gennemfører en hel ungdomsuddannelse. Analysen er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

14,1 procent af mønsterbryderne deltager i grundskolefag for voksne, mens 12,6 procent deltager i HF-enkeltfagskurser. 2,0 procent af mønsterbryderne bruger ordblindeundervisning.

Disse typer af kurser bliver i højere grad brugt af mønsterbryderne end af unge, der har forældre med mindst en ungdomsuddannelse. Mere end dobbelt så mange unge med ufaglærte forældre bruger eksempelvis grundskolefag for voksne end de unge, der har forældre med mindst en ungdomsuddannelse. Der er også stor forskel, når vi ser på, hvor mange der deltager i HF-enkeltfag og ordblindeundervisning.

En vigtig brik for at flere børn af ufaglærte får uddannelse

”Når der er så stor forskel på deltagelsen i de forskellige kurser blandt de unge, tyder det på, at tilbud om kurser og voksenuddannelse er vigtige brikker for, at de ufaglærtes børn lykkes med at opnå en ungdomsuddannelse,” siger Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”Mange af dem har måske brug for at supplere de færdigheder, de har med sig fra grundskolen,” siger hun.

Kun seks ud af ti unge med ufaglærte forældre får i dag en ungdomsuddannelse. Blandt unge med akademikerforældre er tallet mere end ni ud af ti.

”Når vi som samfund gerne vil sørge for, at flere unge får en ungdomsuddannelse, så vil det give god mening at kigge i retning af netop HF-enkeltfag, grundskolefag for voksne og ordblindeundervisning. Det gælder især unge fra ufaglærte hjem. Vi skal se disse uddannelsestilbud som en investering, og vi skal lære noget af disse tilbud, når vi kan se, at så mange lykkes med at bruge dem som springbræt,” siger Mie Dalskov Pihl.

Analysen viser også, at blandt de unge med ufaglærte forældre, der ikke opnår en ungdomsuddannelse, har mange været i gang. 50,9 procent har været i gang med grundskolefag for voksne, 19,2 procent med HF-enkeltfag, og 10,0 procent har været i gang med ordblindeundervisning.

Annonce