Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Misligholdt SU-gæld: Statskassen står til at miste 6,5 milliarder kroner

Social

16/6/21 9:13

LTT

SU-gælden vokser, 135.000 tidligere studerende betaler ikke af på deres SU-gæld. Dermed står statskassen til at tabe 6,5 milliarder kroner.

Svært ved at afdrage deres gæld
En kortlægning af SU-gælden, som Orientering på P1 har lavet, viser, at de studerende har historisk svært ved at afdrage på deres gæld. Fra år 2010 til år 2020 er den samlede misligholdte studiegæld vokset fra 3,2 milliarder kroner til 10 milliarder kroner. Derudover er antallet af skyldnere vokset fra 58.000 personer til 135.000 personer. “Det er da chokerende mange, der ikke kan tilbagebetale deres SU-gæld.” siger Mike Gudbergsen, forperson i Danske Studerendes Fællesråd til DR

Begræns mulighederne for lån
Skatteministeriet forventer, at det bliver muligt at inddrive 3,8 milliarder kroner af den misligholdte SU-gæld. Dermed står den danske statskasse til at tabe 6,5 milliarder kroner. 

Politikerne blev i år 2007 advaret, af den daværende formand for SU-rådet Per Christian Andersen. Han kaldte allerede dengang på en indgriben fra politisk side, da han var bekymret over den voksende misligholdte gæld. Modsvaret blev, at det med årene blev endnu lettere at optage et SU-lån. Per Christian Andersen, mener i dag, at de studerende undervurderer konsekvenserne af at tage et SU-lån, der på papiret er billigt. ”Jeg tror, at optimismen for, om man kan betale tilbage, og at man får et meget velbetalt job, når man er færdig, den er nok større, end det er realistisk at forvente.” siger han. Han forsvarer dog samtidig de studerende optag af lån med at det er blevet dyrere at være studerende i Danmark, fordi omkostningerne på bolig og transport er blevet dyrere. Han foreslår, at man begrænser mulighederne for at låne. 
 

Den samlede misligholdte SU-gæld fordeler sig således:

  • Danmark: 119.315 skyldnere, samlet gæld: 9.360 mio. kroner

  • EU/EØS-lande: 6.503 skyldnere, samlet gæld: 396 mio. kroner

  • Tredjelande: 9.388 skyldnere, samlet gæld: 587 mio. kroner

Total: 135.206 skyldnere, samlet misligholdt gæld: 10.343 mio. kroner

Den samlede gæld, der ikke er misligholdt udgør 36 milliarder kroner.
Kilde: Skatteministeriet

Annonce