Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ny aftale skal hjælpe langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet

Social

28/5/21 8:35

Theis

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en række midlertidige initiativer til 159 mio. kr., der skal styrke og forbedre langtidslediges muligheder for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Siden corona-krisen ramte, er langtidsledigheden steget med mere end 15.000 personer.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet er derfor blevet enige om at afsætte 159 mio. kr. til en række midlertidige initiativer, der skal hjælpe langtidsledige med igen at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

Flere af tiltagene er målrettet langtidsledige over 50 år, der er i særlig risiko for at sidde fast i ledighed. Blandt andet får både private og offentlige virksomheder mulighed for at få et ekstra tilskud på 20 kr. i timen, hvis de ansætter en langtidsledig over 50 år på den eksisterende løntilskudsordning. Samtidig tilfører aftalen 15 mio. kr. i år og næste år til en særlig pulje målrettet seniorer, som jobcentre og a-kasser evt. i samarbejde med private aktører kan søge til en håndholdt indsats til ledige seniorer.

Desuden afsætter partierne 25 mio. kr. til at forlænge ordningen med VEU-koordinatorer til og med 2022. Koordinatorernes opgave er at sikre det gode match mellem virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer og lediges opkvalificering.

Der bliver også igangsat et forsøg, hvor den normale referenceperiode for seks ugers jobrettet uddannelse bliver suspenderet. Det gør det muligt for langtidsledige at gøre brug af retten til jobrettet uddannelse i hele deres dagpengeperiode, indtil de igen er i job.

Initiativerne koster samlet 159 mio. kr. og finansieres af rammen til håndteringen af COVID-19, genopretning af dansk økonomi mv. Læs hele aftalen på bm.dk.