Pædagoger: Corona-normeringer har styrket børnenes trivsel

Social

25/06/2020 12:19

Pædagogerne i landets vuggestuer og børnehaver har oplevet et markant løft i børnenes trivsel og udvikling under de første uger af genåbningen, hvor der var flere pædagoger til færre børn end normalt, viser ny stor undersøgelse. Minimumsnormeringer bør fremrykkes, mener BUPL.

Mere omsorg og nærvær til det enkelte barn, færre konflikter mellem børnene og bedre tid til at tage sig af børn i udsatte positioner.

Det er bare nogle af de positive effekter, som mange af landets pædagoger har oplevet under de første uger af genåbningen, hvor der flere steder var markant flere pædagoger til børnene end normalt.

Det viser en ny stor undersøgelse med deltagelse af over 13.000 pædagoger, som har været på arbejde under anden fase af genåbningen.

Fire ud af ti pædagoger har oplevet bedre normeringer, fordi der har været færre børn, og mu-lighed for at arbejde med børnene i små børnegrupper, som de sundhedsfaglige retningslinjer krævede.

”Vi har oplevet større trivsel blandt børnene. Ikke så meget gråd og konflikter, som vi plejer. Ud-satte børn har udviklet sig betydeligt i de små grupper med en god normering,” svarer en af de medvirkende i undersøgelsen.

Ni ud af ti pædagoger har haft bedre tid til at tage sig af det enkelte barn, og otte ud af ti har op-levet færre konflikter mellem børnene og bedre mulighed for at tage sig af sårbare børn. Endelig har pædagogerne haft bedre tid til aktiviteter og ture ud af huset med børnene.

Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, mener, at erfaringerne dokumenterer, hvor afgørende det er for børnenes trivsel, at der kommer flere pædagoger.

”BUPL og forskerne har sagt det længe. Forældre og politikere har i starten af coronakrisen kortvarigt haft mulighed for med egne øjne at se, hvilken kæmpe forskel bedre normeringer gør for børnene. Det understreger bare behovet for at fremrykke minimumsnormeringer,” siger Elisa Rimpler.

BUPL-formanden mener, at det er uforsvarligt, hvis regeringen holder fast i planen om, at børnene skal vente helt til 2025 for at få bare et ”minimum” af pædagoger.

”Det kan ikke være rigtigt, at vi bare lader som ingenting og bomber børn og pædagoger tilbage til en presset og stresset hverdag, hvor der ikke er tid til omsorg og nærvær,” siger hun.

BUPL vil nu tage resultaterne fra undersøgelsen med til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der har varslet en opsamling af erfaringer fra corona-genåbningen.

Mest Læste

Annonce