Foto: BUPL
Foto: BUPL

Pædagoger stemmer ja til overenskomstaftale

Social

30/3/21 8:25

Theis

Et klart flertal af pædagogerne i BUPL har stemt ja til den nye overenskomstaftale på det kommunale område.

Medlemmerne i BUPL har stemt ja til den nye overenskomstaftale på det kommunale område. 82,1 procent af pædagogerne har stemt ja til aftalen, mens 17,9 procent har stemt nej. Stemmeprocenten var 66,30. 

BUPL’s formand Elisa Rimpler glæder sig over det markante ja til aftalen og den høje stemmeprocent.

”Først og fremmest er jeg glad for, at så mange medlemmer har stemt. Det vidner om, at BUPL er en fagforening med dybt engagerede medlemmer og at alle er opmærksomme på overenskomstens betydning. Og så er det et stort ja til et resultat, der er det bedst opnåelige i den nuværende situation,” siger Elisa Rimpler.

Hun understreger dog samtidig, at aftalen ikke løser de grundlæggende udfordringer med pædagogernes kønsbestemte lønefterslæb, som er et resultat af Tjenestemandsreformen i 1969 og som gør, at pædagoger har det allerlaveste lønniveau af alle grupper med en mellemlang videregående uddannelse. Hvis det skal ændres, skal der politisk handling til, siger Elisa Rimpler.

”Det store ja er en klar tillidserklæring til den linje, vi har lagt i hovedbestyrelsen, hvor vi har gjort det meget klart, at et politisk skabt problem skal løses politisk – ikke ved overenskomstbordet. Den frustration og utilfredshed med lønefterslæbet, som er derude, forsvinder ikke, fordi der nu ligger et ja. Det politiske spor vil vi nu, sammen med blandt andre sygeplejerskerne, forfølge benhårdt.”

Den nye overenskomst træder i kraft, såfremt et flertal af de øvrige ansatte på det kommunale område stemmer ja til det samlede forlig. Det resultat kendes først 21. april.

Annonce