Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Råd anbefaler: Sådan får vi flere mennesker med handicap i job

Social

26/01/2023

Jens Asbjørn Bøgen

Der er forholdsmæssigt flere ledige med handicap end ledige uden.

De seneste tal viser, at godt 33.000 mennesker med handicap står klar til at tage et arbejde inden for de næste 14 dage. Fælles for de 33.000 er, at de har vigtige kompetencer og erfaring, som arbejdspladserne lige nu går glip af.

Der er i dag et gab på 25 procentpoint mellem grupperne af henholdsvis ledige med og uden handicap. De tal taler deres tydelige sprog:

Indsatsen for at få flere mennesker med handicap i beskæftigelse er ikke tilstrækkelig.

Derfor er Det Centrale Handicapråd kommet med syv anbefalinger til, hvordan den nuværende beskæftigelsesindsats kan forbedres, så flere mennesker med handicap kan komme i job.

Rådets formand Mogens Lindhard udtaler om anbefalingerne:

"En af vores vigtigste opgaver i Det Centrale Handicapråd er at rådgive regeringen og Folketinget om spørgsmål på handicapområdet. Med den varslede reform af beskæftigelsesindsatsen kommer vi derfor nu med en række anbefalinger til, hvordan indsatsen kan forbedres i fremtiden, så endnu flere mennesker med handicap kan blive en del af arbejdsfællesskaberne."

Han understreger desuden den vægt og værdi rådets brede sammensætning giver anbefalingerne:

"I Det Centrale Handicapråd har vi den fordel at være et bredt sammensat råd. Det betyder, at der er enighed om anbefalingerne i en bred kreds af centrale samfundsaktører herunder blandt andet arbejdsmarkedets parter, handicaporganisationerne m.fl. Jeg ser det som en kæmpemæssig styrke, at vi i rådet taler med denne samlede stemme."

Anbefalingerne blev præsenteret på en politisk høring, der fandt sted den 25. januar i Den Sorte Diamant i København. Her deltog blandt andet beskæftigelses-, social- og handicapordførere fra flere af Folketingets partier, handicaporganisationerne, arbejdsgiverorganisationerne, fagbevægelsen, eksperter og virksomheder.

Det Centrale Handicapråds syv anbefalinger

  1. Styrk nøglepersonernes rolle i beskæftigelsesindsatsen

  2. Styrk rådgivning til beskæftigelsesmedarbejdere og virksomheder

  3. Styrk kompensationsmulighederne

  4. Styrk brugen af screening for handicap

  5. Styrk overgangen fra studie til job

  6. Styrk og efterse fleksjobsystemet

  7. Styrk det politiske ejerskab

Se anbefalingerne i deres fulde form på Det Centrale Handicapråds hjemmeside.

Mest Læste

Annonce