Regering og kommuner: Vi skal passe godt på børn med problemer i hjemmet

Social

19/03/2020 06:25

Kristian V. Jensen

​Når skoler og institutioner er lukket i en længere periode, er der brug for at have et særligt øje på børn, som vokser op i hjem med sygdom, misbrug og andre store problemer.

I arbejdet med nedlukning af skoler og institutioner, fjernundervisning og nødpasning skal myndighederne være meget opmærksomme på gruppen af socialt udsatte børn og unge.

”Vi står i en helt ekstraordinær situation, der vender op og ned på alle børns hverdag”, påpeger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun understreger, at langt de fleste børn har et stærkt sikkerhedsnet af forældre, søskende og andre til at hjælpe dem igennem.

”Men der er desværre også nogen, hvor der kan være sygdom, misbrug, handicap eller andre problemer at slås med derhjemme. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi som samfund også spænder et sikkerhedsnet ud under de børn. Ellers er de i fare for at blive helt tabt i den her situation.”

Mange initiativer er allerede taget. Bl.a. er det sikret, at børn med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov kan blive i deres dagtilbud eller undervisningstilbud. For gruppen af børn med fx problemer i hjemmet gælder det, at det vil blive vurderet individuelt i forhold til behovet for nødpasning. Og så skal skoler eller institutioner være i løbende kontakt med børn og unge, som ikke får den nødvendige støtte hjemme til for eksempel at deltage i fjernundervisning, og sikre, at de får ekstra støtte i en uvant tid, hvor de ikke skal møde fysisk op i skole.

Kommunerne har etableret nødpasning over hele landet, og det fungerer efter hensigten. Særligt for de udsatte børn er der mulighed for, at også børn over ni år kan have et sted at komme hen hver dag.  Det kan fx være børn, hvor der er en bekymring for, at forældrene ikke kan varetage børnenes daglige behov fx pga. misbrug hos forældrene eller psykisk sygdom. Der vil også være ældre børn og unge, som har det svært og ikke er i stand til at tage vare på sig selv i den tid på dagen, hvor man normalt går i skole.

”I kommunerne har vi altid et stort fokus på de børn og unge, der ikke har det godt derhjemme. Det fokus er ikke blevet mindre i de her tider. Snarere tværtimod. Udsatte børn kan derfor også få nødpasning, hvis de er over ni år og har særligt behov for at have et sted at komme hen hver dag,” siger Jacob Bundsgaard, formand for kommunernes landsforening KL.

”Skolerne er meget opmærksomme på, at eleverne deltager i nødundervisningen, og de har en særlig opmærksomhed på at følge op over for elever med særlige behov – fx elever med faglige udfordringer eller elever, hvor forholdene i hjemmet gør, at der er brug det,” siger Jacob Bundsgaard.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag understreger, at indsatsen for både udsatte og anbragte børn er en kritisk funktion, der skal opretholdes. Det betyder, at kommunerne fortsat skal behandle underretninger om børn. Ligesom sager om anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og sårbare familier skal behandles og iværksættes som normalt.

”For mange sårbare forældre, som normalt godt kan løfte forældrerollen, når børnene er i skole om dagen, kan denne ekstraordinære situation få korthuset til at vælte. Derfor skal socialrådgivere i kommunerne være særligt opmærksomme på de børn, som i forvejen har det svært derhjemme. Og de skal handle, hvis de tiltag, der er sat i værk for at hjælpe sårbare familier, ikke er tilstrækkelige for at beskytte barnet godt nok”, siger hun.

Foto: Unsplash

 

Mest Læste

Annonce