Foto: Miljøministeriet
Foto: Miljøministeriet

Stor interesse for naturprojekt for psykisk sårbare borgere

Social

09/4/21 8:55

Theis

På bare et halvt år har 478 borgere med psykiske lidelser fra ni kommuner deltaget på naturvandringer med ’Frisk i naturen’. Nu vil endnu flere kommuner være med.

På gåture langs stranden eller på fisketure ved rislende vandløb har naturen skabt et tiltrængt pusterum for 478 psykisk sårbare borgere, der siden oktober har deltaget i naturtilbuddet ”Frisk i Naturen”.

Et tilbud, der har været i gang på forsøgsbasis i Frederikshavn Kommune siden 2012, men som sidste år fik tilført yderligere 500.000 kr. som led i den politiske aftale ’Sommer i naturen 2020’ mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet for at sikre, at endnu flere danskere kommer ud i naturen under corona-krisen.

Dengang var målet inden for det første år at få mindst 350 borgere, der normalt ikke på egen hånd kommer ud i naturen, med ud under åben himmel. Allerede efter et halvt år er målet nået. Ni kommuner og to regioner er nu en del af ’Frisk i naturen’, og yderligere fem kommuner ventes at tilmelde sig i løbet af foråret.

Her under corona-krisen er behovet for at komme ud under åben himmel blevet endnu større, og for landets sårbare grupper har tiden med corona været særligt svær. Det er vigtigt at skabe adgang til naturen for alle borgere. Derfor glæder det mig, at så mange kommuner har taget imod tilbuddet, og jeg håber, at vi får endnu flere med. Det viser, at naturens helende kraft rummer et enormt potentiale for vores mentale sundhed,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Naturen som pusterum Borgere, der har været med på vandreturene med ’Frisk i Naturen’, fortæller blandt andet, at turene giver dem et frirum, hvor de i nogle timer glemmer alt om angst, skizofreni og at høre stemmer. For nogle sindslidende kan en tur ud i naturen være den bedste medicin, fortæller Knud Kristensen, formanden for Landsforeningen SIND, der er en del af partnerskabet bag ’Frisk i Naturen’:   Turene er tilrettelagt, så deltagerne automatisk retter deres opmærksomhed mod naturen. Når turlederen for eksempel sætter deltagerne til at samle rav, retter deltagerne hele deres opmærksomhed mod at skelne de gulbrune ravklumper fra strandens sten. Alt andet er for en stund mindre vigtigt. Netop denne fulde tilstedeværelse i naturen har vist sig at være ekstra gavnlig for vores mentale sundhed, siger Knud Kristensen.   Blandt aftalepartierne bag ’Sommer i naturen 2020’ er man glade for at se, at kommunerne og brugerne har taget så godt imod tilbuddet.

Annonce